Asi: Praktikasüsteemi arendamine Tartu KHK-s

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-17-0007
Menetlev üksus: Tartu Kutsehariduskeskus
Vastutav töötaja: Ülle Antson
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Praktikasüsteemi arendamine Tartu KHK-s
Registreeritud: 23.01.2017

Projekt


Lühikokkuvõte


Tartu KHK käivitab praktikasüsteemi arendamise projekti, mille eesmärgiks on tõhustada koostööd ettevõtete ja kooli vahel õppetöö läbiviimisel. Projekti raames viime läbi koolitused ettevõtete poolsetele praktikajuhendajatele, meie õpetajad stažeerivad enda meisterlikkuse täiendamise eesmärgil ettevõtetes, tihendame koostööd partneritega töökohapõhise õppe läbiviimisel viies läbi regulaarseid koostöökohtumisi ning kaasame tunnustatud praktikuid õppetöö läbiviimisesse.


Eesmärgid


Kool ja praktikaettevõtted toimivad koostöös praktikantide juhendamisel ning õppetöö läbiviimisel saavutamaks õppekavas ettenähtud õpiväljundeid.


Tegevused


1. Tööandjate poolsete praktikajuhendajate koolitamine (kohustuslik tegevus).
2. Õppuri ja tööandja toetamine praktika ettevalmistamisel, läbiviimisel ja hindamisel.
3. Õppejõudude ja õpetajate stažeerimine tööandjate juures.
4. Praktikute kaasamine õppetöösse.


Tulemused


1. Pädevad tööandjate poolsed praktikajuhendajad.
2. Tõhus koostöö õppijate, kooli ja ettevõtete vahel töökohapõhises õppes.
3. Kaasaegsete erialaste oskuste ja teadmistega kutseõpetajad.
4. Huvitavad ja töömaailmaga seostatud tunnid ja praktikumid.


Maksumus


50 000 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


50 000 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Innove

Millise programmi / meetme raames


Määruse "Struktuuritoetuse andmise tingimused tööandjate ja õppeasutuste koostöö toetamine praktikasüsteemi arendamisel" raames

JuhtpartnerPartneridJuht


Tartu KHK koolitusjuht Ülle Antson

Algus- ja lõpptähtaeg


03.04.2017 - 31.10.2018

Osakond


KHK

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord