Saadetud kiri: Laineline rada Sõbra mänguväljakule

Asja number: RH-19-043

Kirja saaja:
Organisatsioon: Lp Pakkuja

Kirja:
Saatja: Tartu Linnavalitsus Linnamajanduse osakond
Teema: Laineline rada Sõbra mänguväljakule
Koostaja: Eda Põldma eda.poldma@raad.tartu.ee
Registreeritud: 15.08.2019
Seisund: Allkirjastatud
Saadetud: 16.08.2019
Edastamise meetod: E-post
Failid: Linnamajanduse_osakond_Pakkumise_kutse_20190815_RH-19-043.bdoc ( 10629 kb )
Seotud dokumendid:
Show details for Saadetud kirja tekstSaadetud kirja tekst
Hide details for Saadetud kirja tekstSaadetud kirja tekstLp PakkujaMeie 15.08.2019 nr 4-6/RH-19-043


Laineline rada Sõbra mänguväljakule


Palume Teie hinnapakkumust Sõbra mänguväljaku Sõbra 19c keskset mänguatraktsiooni ümbritseva
pakkudest äärise eemaldamiseks ja rekonstrueerimisprojektis ettenähtud lainelise EPDM kattega raja ehitamiseks.
Lainelist rada kirjeldab seletuskirja punkt 4.2.1 ja mahutabel punkt 5.10
Rekonstrueerimisprojekt kirjeldab asfaltrada kuid võimaldab selle vajadusel asendada EPDM katendiga. Samuti on ristlõike plaanil kujutatud asfaltkatendiga raja profiili, mille lainelisus jääb muutumatuks.Lugupidamisega
Eda Põldma
eda.poldma@raad.tartu.ee


Lisad
.