E-post Hinnapäring Vahi tn freesikaart

Asja number: RH-19-341
Vastutaja: Marko Metsma
Saaja: vahur@altrenprojekt.ee
Teema: Hinnapäring Vahi tn freesikaart
Saadetud: 07.10.2019
Seotud dokumendid:
Show details for Saadetud e-kirja tekstSaadetud e-kirja tekst
Hide details for Saadetud e-kirja tekstSaadetud e-kirja tekst
Meie nr 4-6/RH-19-341

Hinnapäring Vahi tn freesikaart


Asja viide: RH-19-341

H
innapäring.
Kutse hinnapakkumusel osalemiseks

Tartu Linnavalitsuse linnamajanduse osakond kutsub Teid osalema "
Vahi tn lõigus Nurme tn - Narva mnt taastusremonttööde töökirjelduste ja tööjooniste koostamise" hinnapakkumusel.

Palume esitada hinnapakkumus Tartu linnas Vahi tn lõigus Nurme tn - Narva mnt trassiehituse järgse sõidutee katendi taastamise töökirjelduste ja tööjooniste koostamisele.

AS Tartu Veevärk kavandab Vahi tn  lõigus Nurme tn - Narva mnt sademevee torustiku ehitust. Ehitustööde käigus uuendatakse pool sõidutee katendist. Linn tellib tänavale vertikaal planeerimise ning freesikaardi,

et parandada sademevete kokkukogumist tänaval. Vajadusel ette näha täiendavaid restkaeve, katkiste äärekivide väljavahetamist sissesõitude ümber ehitust. Projekti mahtu lisada katendi joonimise mahud.

Hinnapakkumus (käibemaksuga) palume esitada hiljemalt 10.oktoobriks 2019.a kl 10.00 e-posti aadressile marko.metsma@raad.tartu.ee.

Hankija sõlmib töövõtulepingu pakkujaga, kelle poolt pakutud hind on madalaim.

Tööde täitmise tähtaeg on 16. detsember 2019.  

Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui need ületavad eelarves töödeks planeeritud vahendeid.

Täiendav info: Marko Metsma, tel 53944320, epost: marko.metsma@raad.tartu.ee