Saadetud kiri: Tartu linna psüühiliste erivajadustega eakatele ööpäevaringse hoolekandeteenuse osutamine 2018

Asja number: RH-17-345

Kirja saaja:
Organisatsioon: Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus SA

Kirja:
Saatja: Tartu Linnavalitsus Sotsiaal- ja tervishoiuosakond
Teema: Tartu linna psüühiliste erivajadustega eakatele ööpäevaringse hoolekandeteenuse osutamine 2018
Koostaja: Maarika Kurrikoff 7361305 Maarika.Kurrikoff@raad.tartu.ee
Registreeritud: 08.12.2017
Seisund: Allkirjastatud
Saadetud: 08.12.2017
Edastamise meetod: E-post
Failid: Sotsiaal-_ja_tervishoiuosakond_Kiri_20171208_RH-17-345.bdoc ( 164 kb )
Seotud dokumendid:
Show details for Saadetud kirja tekstSaadetud kirja tekst
Hide details for Saadetud kirja tekstSaadetud kirja tekst



Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus SA



Meie 08.12.2017 nr 4-6/RH-17-345


Tartu linna psüühiliste erivajadustega eakatele ööpäevaringse hoolekandeteenuse osutamine 2018



Lugupidamisega




Maarika Kurrikoff
7361305 Maarika.Kurrikoff@raad.tartu.ee


Lisad
.