Asi: Tartu Tamme Kooli elamus- ja loodusõppeprogrammid

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-17-0109
Menetlev üksus: Tartu Tamme Kool
Vastutav töötaja: Marge Neltsas
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Tamme Kooli elamus- ja loodusõppeprogrammid
Registreeritud: 28.06.2017

Projekt


Lühikokkuvõte


Õppekäikudel ja koolivälistel õppeprogrammidel osalemine, et kinnistada koolitunnis saadud teadmisi ja tekitada õpilastes sügavamat huvi looduse, loodussäästlikkuse ja keskkonnahoiu vastu


Eesmärgid


Pakkuda õpilastele võimalust osaleda aktiivõppeprogrammides, et luua ja kinnistada õppekavas ettenähtud ja koolitunnis saadud teadmisi loodushoiust, loodusressurssidse säästlikust kasutamisest ning keskkonnateadlikkusest


Tegevused


Õpilased saavad osaleda koolivälistel õppekäikudel.


Tulemused


Õppeprogrammid võimaldavad aineõpetajatel oma tööd mitmekesistada, rakendada aktiivõppemeetodeid, panna õpilasi koostööd tegema ja leidma probleemidele uusi lahenduskäike ning rakendama teooriat praktikas


Maksumus


4 735 EUR

Tartu kohustused


1 230 EUR

Toetus


3 505 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)

Millise programmi / meetme raames


Keskkonnaprogramm (KP)

Juhtpartner


Tartu Tamme Kool

PartneridJuht


Anti Kadajane

Algus- ja lõpptähtaeg


01.09.2017 - 04.06.2018

Osakond


HO allasutus

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord