E-post Hinnapakkumuse soov

Asja number: RH-18-301
Vastutaja: Madis Oona
Koopia: tartu@gobus.ee, info@sebe.ee, info@hansaliinid.ee
Teema: Hinnapakkumuse soov
Saadetud: 19.09.2018
Seotud dokumendid:
Show details for Saadetud e-kirja tekstSaadetud e-kirja tekst
Hide details for Saadetud e-kirja tekstSaadetud e-kirja tekst
Meie nr 4-6/RH-18-301

Hinnapakkumuse soov


Asja viide: RH-18-301

Tere!

Palun Teid esitada meile hinnapakkumus tellimusveo teostamiseks vähemalt 26 kohalise bussiga ajavahemikul 5. oktoober - 31. detsember.


Töövõtja teostab vedu reedeti marsruudil Võru (Kuperjanovi jalaväepataljon) -Tartu (Vabaduse puiesteel asuv bussiparkla) ning pühapäeviti Tartu (Vabaduse puiesteel asuv bussiparkla) - Võru (Kuperjanovi jalaväepataljon), v.a. juhtudel kui transpordi tellija poolt on töövõtjale hiljemalt vedude teostamise nädala neljapäeval kella 16:00-ks teada antud vedude ärajäämisest.
Orienteeruvad väljumisajad on reedeti Võrust ajavahemikul kell 16 - 17 ja pühapäeviti Tartust kell 18.00.

Töövõtjal on kohustus müüa bussis pileteid. Piletimüügiseadmed annab töövõtjale tellija. Pileteid müüakse ajateenijatele, kellel on olemas bussikaart ning millele on laetud pileti soetamiseks piisav rahasumma. Sularahas ja pangakaardiga piletite müüki ei toimu.

Hinnanguline tööde maht perioodil 05.10.2018 kuni 31.12.2018 ei ole kindlaks määratud, kuna vedude toimumise korrad võivad nädalate lõikes erineda.

Hinnapakkumuses palume näidata bussi reisijakohtade arv ning veo hind (nii käibemaksuta kui ka käibemaksuga) marsruudil Võru - Tartu ja Tartu - Võru.


Palume esitada hinnapakkumus hiljemalt  27. septembriks 2018.a kl 10.00  e-posti aadressile madis.oona@raad.tartu.ee.

Pakkujal ei tohi esineda RHS § 95 lg 1 nimetatud kõrvaldamise aluseid.

Tartu Linnavalitsus sõlmib töövõtulepingu pakkujaga, kelle poolt pakutud käibemaksuta veo hindade summa  marsruutidel Võru - Tartu ja Tartu - Võru on madalaim.

Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui need ületavad eelarves töödeks planeeritud vahendeid või keskmist turuhinda.

Lisainfo: Madis Oona, tel 736 1129, 56624824