DateIssuedDocNumberTypeURLSubject
30.05.2016 547Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016053000547Mittetulundusühingu Eesti Konverentsibüroo liikmeõiguste teostaja nimetamine ja juhatuse liikmekandidaadi esitamine
30.05.2016 546Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016053000546Riigihanke "Virtualiseeritud andmekeskuse laiendamine" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
30.05.2016 545Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016053000545Asutajaõiguste teostaja määramine sihtasutuses Tartu Kiirabi
30.05.2016 544Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016053000544Vahendite eraldamine reservfondist
30.05.2016 543Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK20160530005432016. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine ning vahendite ümberpaigutused
30.05.2016 542Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016053000542Peetri tn 5 ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine ning nõustumine ostueesõigusega erastamisega
30.05.2016 541Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016053000541Vanemuise tn 28 ja Vanemuise tn 30 kinnistute piiride muutmisel tekkinud reaalosadele aadresside ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine ning kinnistuosa omandamine
30.05.2016 540Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016053000540Tartu linna tänavamaadel moodustatavatele katastriüksustele aadresside, ehitiste teenindamiseks vajalike maade suuruste ja sihtotstarvete määramine
30.05.2016 539Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016053000539Kasutuslubade väljastamine
30.05.2016 538Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016053000538Ehituslubade väljastamine
30.05.2016 537Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016053000537Küüni tn 7 hoone laiendamiseks projekteerimistingimuste määramine
30.05.2016 536Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016053000536Tartu Linnavalitsuse 22. detsembri 2015. a korralduse nr 1356 "Parkimistasu vabastuse andmine ja tasuta parkimislubade väljastamine 2016. aastaks" muutmine
30.05.2016 535Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016053000535Loa andmine hankelepingu sõlmimiseks
30.05.2016 534Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016053000534Riigihanke "Tartu linnas, Adra, Künni ja Vao tn rekonstrueerimise projekteerimine" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
30.05.2016 533Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016053000533Riigihanke "Omanikujärelevalve teenuse osutamine kesklinna Aruküla teega ühendava kergliiklustee rajamisel" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
30.05.2016 532Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016053000532Riigihanke "Tartu Tamme Koolile koristusteenuse ostmine" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
30.05.2016 531Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016053000531Riigihanke "Tartus, Sepa 18, lasteaed Rukkilill osaline rekonstrueerimine" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
30.05.2016 530Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016053000530Hankelepingu sõlmimine osaühinguga Meroon Ehitus Tartu Descartes'i kooli söögisaali remontimiseks
30.05.2016 529Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016053000529Riigihanke "Tartu Karlova Kooli spordiväljaku rekonstrueerimine" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
30.05.2016 528Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016053000528Riigihanke "Tartu Karlova Kooli keemiaklassi rekonstrueerimine" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
30.05.2016 527Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016053000527Iseseisva statsionaarse õendusabiteenuse kaasrahastamise lepingu muudatus
27.05.2016 526Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016052700526Turu tn 18 kasutusloa väljastamine
27.05.2016 525Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016052700525Tartu Linnavalitsuse 13. mai 2016. a korralduse nr 457 kehtetuks tunnistamine
26.05.2016 524Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016052600524Mittetulundusühingu Eesti Konverentsibüroo liikmeõiguste teostamiseks antud volituste kehtetuks tunnistamine
26.05.2016 523Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016052600523Sihtasutuse Tartumaa Turism nõukogu liikme tagasikutsumine ja asutajaõiguste teostamiseks antud volituste kehtetuks tunnistamine
26.05.2016 522Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016052600522Sihtasutuse Tartu Teaduspark nõukogu liikme tagasikutsumine
24.05.2016 521Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016052400521Vahendite eraldamine reservfondist
24.05.2016 520Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK20160524005202016. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine ning vahendite ümberpaigutused
24.05.2016 519Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016052400519Turu tn 50 krundi detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul laekunud ettepanekute ja vastuväidete osas seisukoha võtmise tähtaja pikendamine
24.05.2016 518Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016052400518Tartu Linnavalitsuse 10. mai 2016. a korralduse nr 448 muutmine
24.05.2016 517Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016052400517Sangviini tn 17 kinnistu omandamine
24.05.2016 516Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016052400516Klaasi tn 11, Klaasi tn 15 ja Klaasi tn 17 kinnistute otsustuskorras võõrandamine
24.05.2016 515Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016052400515Ülikooli tn 3 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
24.05.2016 514Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016052400514Rannakajaka tn 13 katastriüksuse aadressi muutmine
24.05.2016 513Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016052400513Ülikooli tn 14 kasutusloa väljastamine
24.05.2016 512Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016052400512Aleksandri tn 42 kasutusloa väljastamine
24.05.2016 511Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016052400511Väike kaar 16 ehitusloa kehtetuks tunnistamine
24.05.2016 510Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016052400510Soinaste tn 14 ehitusloa väljastamine
24.05.2016 509Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016052400509Jakobi tn 41 ehitusloa väljastamine
24.05.2016 508Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016052400508Ehituslubade kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade väljastamine
24.05.2016 507Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016052400507Küüni tn 3 // 5 ehitusloa väljastamine
24.05.2016 506Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016052400506Riigihanke "Omanikujärelevalve teenuse osutamine Roosi tn II etapi ja Muuseumi tee rekonstrueerimisel" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
24.05.2016 505Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016052400505Riigihanke "Lille, Võru ja Sõpruse pst kõnnitee ehitus" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
24.05.2016 504Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016052400504Riigihanke "Kaunase pst ja Aardla tn kõnniteede taastusremont" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
24.05.2016 503Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016052400503Tänavate ajutine sulgemine liikluseks
24.05.2016 502Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016052400502Korteriomandi Vaba tn 28-4 võõrandamine enampakkumise korras
24.05.2016 501Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016052400501Korteriomandite Ujula tn 68-3 ja Ujula tn 68-4 võõrandamine enampakkumise korras
24.05.2016 500Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016052400500Korteriomandi L.Tolstoi tn 22 // 24 - 1 võõrandamine enampakkumise korras
24.05.2016 499Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016052400499Korteriomandi Mäe tn 10 // 12-4 võõrandamine enampakkumise korras
24.05.2016 498Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016052400498Korteriomandi Kroonuaia tn 15-6 võõrandamine enampakkumise korras
24.05.2016 497Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016052400497Lepingu sõlmimine ASiga EVIKO
24.05.2016 496Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016052400496Riigihanke "Tartu Raatuse Kooli projekteerimine" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
24.05.2016 495Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016052400495Riigihanke "Tartu Kroonuaia Kooli remonditööd" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
24.05.2016 494Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016052400494Riigihanke "Tartu Kivilinna Kooli WCde rekonstrueerimine" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
24.05.2016 493Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016052400493Osalemine põhikoolide digitaristu täiendamise toetusmeetmes
24.05.2016 492Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016052400492Osalemine projektis "100 Eesti kirjandusteost avalikus ruumis"
24.05.2016 491Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016052400491Innovaatilise äriidee rahastamine
23.05.2016 490Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016052300490Osalemine projektis "Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi uus juhtimismudel, mis toetab uuenevat õpikäsitlust"
23.05.2016 489Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016052300489Osalemine projektis "Uue õpikäsituse õpikogukonna arendamine Tartu Kutsehariduskeskuses"
19.05.2016 488Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016051900488Riia tn 2 kasutusloa väljastamine
17.05.2016 487Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016051700487Tartu linna 2016. a eelarve liigendamine ja 2016. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine
17.05.2016 486Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016051700486Vahendite eraldamine reservfondist
17.05.2016 485Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016051700485Veski tänav T5 kinnistu jagamisel tekkivatele reaalosadele aadresside ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine
17.05.2016 484Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016051700484Anton Hansen Tammsaare tänav T3 kinnistu jagamisel tekkivatele reaalosadele aadresside ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine
17.05.2016 483Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016051700483Veski tn 53 // 55 hoonele aadressi määramine ja katastriüksuse aadressi muutmine
17.05.2016 482Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016051700482Tamme pst 1 hoonele aadressi määramine ja katastriüksuse aadressi muutmine
17.05.2016 481Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016051700481Sepa tänav T15 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
17.05.2016 480Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016051700480Tiigi tänav T61 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
17.05.2016 479Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016051700479Maa üürilepingu sõlmimine korteriühistuga Kaunase pst 16
17.05.2016 478Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016051700478Ihaste põik 1 hoonele aadressi määramine ja katastriüksuse aadressi muutmine
17.05.2016 477Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016051700477Aadressi ja Aleksandri tn 28a/7 ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine ning nõustumine ostueesõigusega erastamisega
17.05.2016 476Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016051700476Ajutisele ehitisele kasutusloa väljastamine
17.05.2016 475Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016051700475Kasutuslubade väljastamine
17.05.2016 474Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016051700474Näituse tänava ehitusloa väljastamine
17.05.2016 473Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016051700473Ehitusloa kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade väljastamine
17.05.2016 472Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016051700472Raatuse tn 85 projekteerimistingimuste määramine
17.05.2016 471Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016051700471Detailplaneeringu menetluse lõpetamine, Tartu Linnavalitsuse 25. märtsi 2014. a korralduse nr 295 kehtetuks tunnistamine ning Peetri tn 28 projekteerimistingimuste määramine
17.05.2016 470Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016051700470Riigihankele "Adra, Künni ja Vao tn projekteerimine" esitatud pakkumuse tagasilükkamine
17.05.2016 469Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016051700469Tartu Elamuhalduse ASi aktsiate võõrandamine enampakkumise korras
17.05.2016 468Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016051700468Pepleri tn 27 äriruumi üürilepingu sõlmimine
17.05.2016 467Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016051700467Roosi tn 83 ruumide tasuta kasutamise lepingu sõlmimine
17.05.2016 466Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016051700466Lepingu sõlmimine Vennad Ehitus OÜ-ga
17.05.2016 465Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016051700465Riigihanke "Tartu Tamme staadioni rajakatte uuendamine" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
17.05.2016 464Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016051700464Riigihanke "Tartu Lasteaed Naerumaa (Pepleri 1a) ehitustööde omanikujärelevalve" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
17.05.2016 463Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016051700463Riigihanke "Tartus, Forseliuse Kooli osalised remonditööd" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
17.05.2016 462Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016051700462Riigihanke "Turvateenuste hankimine Tartu Kutsehariduskeskuse objektidele" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
17.05.2016 461Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016051700461Projektis "Tartu Raatuse Kooli õpilaste keskkonnateadlikkuse areng" osalemise heakskiitmine
17.05.2016 460Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016051700460Osalemine projektis "Tartu Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna teabevahetus avalikest teenustest"
17.05.2016 459Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016051700459Tartu Linnavalitsuse 29. detsembri 2008. a korralduse nr 1405 "Eluasemekomisjoni põhimäärus" muutmine
16.05.2016 458Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016051600458Tartu Maarja Kiriku Sihtasutuse nõukogu liikme tagasikutsumine ja nõukogu uue liikme määramine
13.05.2016 457Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016051300457Tartu Linnavalitsuse 03. mai 2016. a korralduse nr 407 alusel väljastatud ehitusloa nr 04/2016 kehtivuse peatamine
12.05.2016 456Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016051200456Riia tn 2 ehitusloa kehtetuks tunnistamine ja uue ehitusloa väljastamine
10.05.2016 455Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016051000455Maksuvabastuse andmine PÕDRA MAJA OSAÜHINGULE
10.05.2016 454Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016051000454Vahendite eraldamine reservfondist
10.05.2016 453Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016051000453Riigihanke "Tartu Lasteaed Naerumaa (Pepleri 1a) rajamine" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
10.05.2016 452Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016051000452Kraavi tn 8a ehitusloa väljastamine
10.05.2016 451Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016051000451Osalemine projektis "Hugo Treffneri Gümnaasiumi loodussuuna välipraktikumid 2017"
10.05.2016 450Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016051000450Riigihanke "Tartu linna teenuste kaardistamine" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
10.05.2016 449Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016051000449Tartu linnale kuuluva kinnisasja võõrandamine kirjaliku enampakkumise korras
10.05.2016 448Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016051000448Väike -Turu tänav T1 ja Väike-Turu tn 6 kinnistutele busside parkla rajamiseks vajaliku maa üürile andmise põhiliste tingimuste määramine
10.05.2016 447Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016051000447Soola tänav T1 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
10.05.2016 446Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016051000446Kõrvitsa tänav T1, Herne tänav T1, Kartuli tänav T1 ja Oa tänav T1 kinnistutele isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
10.05.2016 445Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016051000445Haki tänav T1 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
10.05.2016 444Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016051000444Era tänav T1 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine aktsiaseltsi Eesti Gaas kasuks
10.05.2016 443Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016051000443Väike kaar 33 hoonele aadressi määramine
10.05.2016 442Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016051000442Raeremmelga tn 4 katastriüksuse aadressi muutmine
10.05.2016 441Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016051000441Palusambla tn 11 katastriüksuse aadressi muutmine
10.05.2016 440Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016051000440Aadressi ja Aleksandri tn 28a/1 ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine ning nõustumine ostueesõigusega erastamisega
10.05.2016 439Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016051000439Aadressi ja Lubja tn 1c/4 ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine ning nõustumine ostueesõigusega erastamisega
10.05.2016 438Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016051000438Kasutuslubade väljastamine
10.05.2016 437Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016051000437L. Koidula tn 5 projekteerimistingimuste määramine üksikelamu laiendamiseks
10.05.2016 436Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016051000436Riigihanke "Tartus Riia tn 12a väljaku rekonstrueerimine" hankelepingu muutmine
10.05.2016 435Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016051000435Konkursi "Eesti kaunis kodu 2016" juhendi kinnitamine ja hindamiskomisjoni moodustamine
10.05.2016 434Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016051000434Roosi tn 83 ruumide tasuta kasutamise lepingu sõlmimine
10.05.2016 433Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016051000433Tartu Lasteaed Tõruke köögiruumide kasutusse andmiseks eelläbirääkimistega pakkumise korraldamine
10.05.2016 432Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016051000432Riigihanke "Tartu Lasteaed Karoliine avatäidete vahetus" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
10.05.2016 431Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016051000431Riigihanke "Annelinna Gümnaasiumi keskküttesüsteemi rekonstrueerimine" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
10.05.2016 430Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016051000430Narva mnt 171 kinnistu osa tasuta kasutusse andmine
10.05.2016 429Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016051000429Loa andmine Sepa 15a kinnistule seatud hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga ja isikliku kasutusõigusega ning Sepa 15 a kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
10.05.2016 428Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016051000428Tartu Linnavalitsuse 15. detsembri 2015. a korralduse nr 1313 "Osalemine projektis "Töö tänab tegijat"" muutmine
10.05.2016 427Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016051000427Osalemine projektis "INNO_INFRA_SHARE - Sharing Strategies for European Research and Innovation Infrastructures"
10.05.2016 426Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016051000426Osalemine projektis "From Regional to Local: Successful deployment of the Smart Specialization Strategies (RELOS3)"
10.05.2016 425Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016051000425Osalemine projektis "InnovaFoster - Fostering startup & innovation ecosystems in Europe"
10.05.2016 424Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016051000424Osalemine projektis "Euroopa vabatahtlik teenistus (EVT) Lille majas 2016/2017"
09.05.2016 423Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016050900423Tamme pst 76 kaasomandi lõpetamine ja linnale kuuluva 1/6 kaasomandiosa võõrandamine otsustuskorras
03.05.2016 422Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016050300422Roosi tn 83 äriruumi üürilepingu sõlmimine
03.05.2016 421Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016050300421Projektis "Square-Eyed Students" osalemise heakskiitmine
03.05.2016 420Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016050300420Projektis "We Are CooperARTive" osalemise heakskiitmine
03.05.2016 419Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016050300419Projektis "Chasing a Smart Balance" osalemise heakskiitmine
03.05.2016 418Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016050300418Projektis "Coding Approaches in Education and Training" osalemise heakskiitmine
03.05.2016 417Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016050300417Projektis "Art, Technology and Sport Keep Me Bound To My School" osalemise heakskiitmine
03.05.2016 416Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016050300416Projektis "Science, Management and ART – SMART" osalemise heakskiitmine
03.05.2016 415Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016050300415Riigihanke "Tartu Aleksander Puškini Kooli ja Tartu Kivilinna Kooli juhtmevaba võrguühenduse (WiFi) väljaehitamine" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
03.05.2016 414Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016050300414Vahendite eraldamine reservfondist
03.05.2016 413Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016050300413Raudtee tn 56 krundi detailplaneeringu kehtestamine
03.05.2016 412Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016050300412Võruvälja tn 23 ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine ning nõustumine ostueesõigusega erastamisega
03.05.2016 411Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016050300411Rannakajaka tn 15 kinnisasja jagamisel tekkivatele reaalosadele aadresside ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine
03.05.2016 410Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016050300410K. E. von Baeri tn 5 hoonele aadressi määramine
03.05.2016 409Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016050300409Kasutuslubade väljastamine
03.05.2016 408Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016050300408Kasutuslubade väljastamine
03.05.2016 407Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016050300407Aleksandri tänava ehitusloa väljastamine
03.05.2016 406Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016050300406Ehituslubade väljastamine
03.05.2016 405Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016050300405Ehitusloa kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade väljastamine
03.05.2016 404Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016050300404Võru tn 65b projekteerimistingimuste määramine üksikelamu püstitamiseks
03.05.2016 403Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016050300403Ülenurme tn 24 projekteerimistingimuste määramine üksikelamu laiendamiseks
03.05.2016 402Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016050300402Ööbiku tn 23 projekteerimistingimuste määramine
03.05.2016 401Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016050300401Tartu Linnavalitsuse 27. jaanuari 2015. a korralduse nr 92 p 1.3 kehtetuks tunnistamine
03.05.2016 400Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016050300400Riigihanke "Turu tn taastusremont" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
03.05.2016 399Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016050300399Riigihanke "Tartu linna tänavate aastaringne hooldus 2016-2021" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
03.05.2016 398Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016050300398Riigihanke "Hooajalise turvateenuse osutamine" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingute sõlmimine
03.05.2016 397Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016050300397Riigihanke "Asfalttänavate remontimine pritskillustikuga 2016. a" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
03.05.2016 396Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016050300396Roosi tn 83 ruumide tasuta kasutamise lepingu sõlmimine
03.05.2016 395Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016050300395Riigihanke "Tartu Tamme Kooli (Tamme pst 24a) ehitustööd" kõikide pakkumuste tagasilükkamine
03.05.2016 394Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016050300394Tartu Lasteaed Klaabu köögiruumide kasutusse andmiseks eelläbirääkimistega pakkumise korraldamine
26.04.2016 393Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016042600393Riigihanke "Garderoobikappide ost koos paigaldamisega" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
26.04.2016 392Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016042600392Kabeli tn 1 kinnisasja jagamisel tekkivatele reaalosadele aadresside ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine ning katastriüksuste omandamine
26.04.2016 391Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016042600391Sihtasutuse Tartu Rahvaülikool nõukogu liikmete määramine
26.04.2016 390Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016042600390Vahendite eraldamine reservfondist
26.04.2016 389Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016042600389Aadressi ja Õnne tn 24a/4 ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine ning nõustumine ostueesõigusega erastamisega
26.04.2016 388Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016042600388Teguri tn 31 hoonele aadressi määramine
26.04.2016 387Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016042600387Riia tn 29 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
26.04.2016 386Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016042600386Maa üürilepingu sõlmimine korteriühistuga Kaunase pst 57
26.04.2016 385Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016042600385Ehituslubade väljastamine
26.04.2016 384Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016042600384Riigihanke "Tartu linna välisõhu strateegilise mürakaardi ajakohastamine" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
26.04.2016 383Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK201604260038311. aprillil 2016 sõlmitud hankelepingu MT 16-02 muutmine
26.04.2016 382Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016042600382Lutsu tn 16 äriruumi üürilepingu sõlmimine
26.04.2016 381Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016042600381Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi sööklaruumide kasutusse andmiseks eelläbirääkimistega pakkumise korraldamine
26.04.2016 380Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016042600380Tartu Annelinna Gümnaasiumi sööklaruumide kasutusse andmiseks eelläbirääkimistega pakkumise korraldamine
26.04.2016 379Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016042600379Tartu Kivilinna Kooli sööklaruumide kasutusse andmiseks eelläbirääkimistega pakkumise korraldamine
26.04.2016 378Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016042600378Tartu Karlova Kooli sööklaruumide kasutusse andmiseks eelläbirääkimistega pakkumise korraldamine
26.04.2016 377Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016042600377Tartu Variku Kooli sööklaruumide kasutusse andmiseks eelläbirääkimistega pakkumise korraldamine
26.04.2016 376Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016042600376Tartu Hansa Kooli sööklaruumide kasutusse andmiseks eelläbirääkimistega pakkumise korraldamine
26.04.2016 375Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016042600375Tartu Descartes'i Kooli sööklaruumide kasutusse andmiseks eelläbirääkimistega pakkumise korraldamine
26.04.2016 374Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016042600374Hankelepingu sõlmimine Rennes OÜga
26.04.2016 373Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016042600373Hankelepingu sõlmimine OÜga Eurofor
26.04.2016 372Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016042600372"Riigihange Roosi tn piirkonna välisterritooriumite ühekordne korrastamine ja hilisem väliskoristusteenuse ostmine perioodil 01.07.2016 -31.10.2016" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
26.04.2016 371Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016042600371Osalemine projektis "Teisel Ringil Targaks Tartumaal"
26.04.2016 370Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016042600370Noorte sõltuvusainete tarvitamise ennetamise töörühma moodustamine
25.04.2016 369Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016042500369Maksuvabastuse andmine Timorvara OÜle
25.04.2016 368Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016042500368Tahvelarvutite rendilepingu sõlmimine
22.04.2016 367Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016042200367Osalemine projektis "Livonia Now - cultural tourism route covering South Estonia and North Latvia"
19.04.2016 366Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016041900366Riia tn 43 // Tartu raudteejaam kinnistule Tartu linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmine
19.04.2016 365Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016041900365Tartu Elamuhalduse ASi nõukogu liikme tagasikutsumine
19.04.2016 364Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016041900364Sihtasutuse Tartu Pauluse Kirik nõukogu liikme määramine
19.04.2016 363Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016041900363Tartu linnakantselei infotehnoloogia teenistuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
19.04.2016 362Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016041900362Väikebussi enampakkumise võitjaga lepingu sõlmimine
19.04.2016 361Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016041900361Riigihanke "IBM tarkvara tugiteenuste lepingu pikendamine" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
19.04.2016 360Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016041900360Vahendite eraldamine reservfondist
19.04.2016 359Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016041900359Ümberpaigutused Tartu linna 2016. a eelarves
19.04.2016 358Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016041900358K. A. Hermanni tn 2 ja Karl August Hermanni tänav T1 kinnisasjade piiride muutmisel tekkinud reaalosadele aadresside ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine ja kinnisasja osa võõrandamine
19.04.2016 357Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016041900357Aardla tn 58 kinnisasja jagamisel tekkivatele reaalosadele aadresside ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine
19.04.2016 356Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016041900356Pikk tn 58 // Pärna tn 1 ja Pikk tn 60 // 64 hoonetele aadressi määramine
19.04.2016 355Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016041900355Hipodroomi tn 88 katastriüksuse aadressi muutmine
19.04.2016 354Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016041900354Timuti tn 52 ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine ning nõustumine ostueesõigusega erastamisega
19.04.2016 353Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016041900353Aadresside Aardla tn 31/1 ja Aardla tn 31/10 ning ehitiste teenindamiseks vajaliku maa ja maakasutuste sihtotstarvete määramine
19.04.2016 352Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016041900352Kasutuslubade väljastamine
19.04.2016 351Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016041900351Raekoja plats 1 // Ülikooli tn 7 ehitusloa väljastamine ja katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
19.04.2016 350Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016041900350Ehituslubade väljastamine
19.04.2016 349Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016041900349Aardla tn 6b hoone laiendamiseks projekteerimistingimuste määramine
19.04.2016 348Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016041900348Riia 10 äriruumi üürilepingu muutmine
19.04.2016 347Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016041900347Riigihanke "Tartu Tamme Kooli (Tamme pst 24a) ehitustööd" kõikide pakkumuste tagasilükkamine
19.04.2016 346Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016041900346Riigihanke "Tartu Lasteaed Karoliine katuse rekonstrueerimine" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
19.04.2016 345Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016041900345Osalemine projektis "Noorte Tugila"
19.04.2016 344Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016041900344Tarbijakaitsealasele projektile toetuse eraldamine
19.04.2016 343Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016041900343Tartu Elamuhalduse ASi 2015. a majandusaasta aruande kinnitamine
12.04.2016 342Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016041200342Riigihanke "Tartu A. Puškini Kooli A korpuse esimese korruse remonditööd" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
12.04.2016 341Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016041200341Projektis "Staff Training at Children Hospice Care / Õppevisiit lastehospiitsteenuse arendamiseks" osalemise heakskiitmine
12.04.2016 340Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016041200340Asutajaõiguste teostaja määramine sihtasutuses Tartu Keskkonnahariduse Keskus
12.04.2016 339Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016041200339Vahendite eraldamine reservfondist
12.04.2016 338Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016041200338Ravila tn 14 a // 14 b // 14 c krundi detailplaneerigu eskiislahenduse heakskiitmine ja avaliku arutelu korraldamine
12.04.2016 337Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016041200337Raja tn 22, Raja tn 22b, Mureli tn 7, Tammepärja tn 1 ja Tammepärja tänav T1 kinnisasjade jagamisel tekkinud reaalosadele aadresside ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine
12.04.2016 336Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016041200336Ropka tänav T1 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
12.04.2016 335Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016041200335Aadressi Narva mnt 179 maakasutuse sihtotstarbe määramine ja nõustumine maa riigi omandisse jätmisega
12.04.2016 334Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016041200334Tehase tn 2a hoonele aadressi määramine
12.04.2016 333Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016041200333Aardla tn 23 hoonele aadressi määramine
12.04.2016 332Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016041200332Tartu Linnavalitsuse 31. märtsi 2015. a korralduse nr 319 osaline muutmine - määratud restaureerimistoetuse vähendamine
12.04.2016 331Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016041200331Rüütli tn 4 kasutusloa väljastamine ning Rüütli tn 4 katastriüksuse sihtotstarbe määramine
12.04.2016 330Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016041200330Kasutuslubade väljastamine
12.04.2016 329Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016041200329Ehitusloa kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade väljastamine
12.04.2016 328Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016041200328Riigihanke "Tamme pst kõnnitee ehitamine" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
12.04.2016 327Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016041200327Riigihanke "Tartu südalinna tänavate pesu 2016" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
12.04.2016 326Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016041200326Sireli tn 13 krundi kooskõlastamine soojussüsteemi puuraukude asukohana
12.04.2016 325Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016041200325Hankelepingu sõlmimine osaühinguga OOM ELEKTER
12.04.2016 324Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016041200324Hankelepingu sõlmimine osaühinguga OOM ELEKTER
12.04.2016 323Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016041200323Hankelepingu sõlmimine JB EHITUSE OÜga Tartu Descartes'i kooli keemiaklassi remontimiseks
12.04.2016 322Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016041200322Osaühing Tartu Linna Polikliinik 2015. a majandusaasta aruande kinnitamine
12.04.2016 321Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016041200321OÜ Tartu Veekeskus 2015. a majandusaasta aruande kinnitamine
12.04.2016 10Määrushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVM2016041200010Tartu koolieelsete munitsipaallasteasutuste eelarvestamise alused
12.04.2016 9Määrushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVM2016041200009Tartu munitsipaalpõhikoolide ja -gümnaasiumite eelarvestamise alused
11.04.2016 320Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016041100320Riigihanke "Tartu Linnavalitsuse teenuste kaardistamine" hankemenetluse kehtetuks tunnistamine
05.04.2016 319Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016040500319Lepingu muutmine
05.04.2016 318Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016040500318Riia tn 16, Riia tn 16a ja Väike-Tähe tn 20 kinnistute ühendamisel tekkinud reaalosale aadressi ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
05.04.2016 317Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016040500317Riia tn 130 kinnistu jagamisel tekkivatele reaalosadele aadresside ja katastriüksuste sihtotstarvete ning hoonetele uute aadresside määramine
05.04.2016 316Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016040500316Kokkuleppe sõlmimine ehituskohustuse täitmiseks ja Tartu linna kasuks eelmärke ja isikliku kasutusõiguse seadmine
05.04.2016 315Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016040500315Hipodroomi tänav T1, Ihaste tee 16a, Hipodroomi tn 88 ja Ihaste tee T15 kinnistutele isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
05.04.2016 314Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016040500314Jaama tn 68a krundi detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine
05.04.2016 313Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016040500313Koidutähe 26 ehitusloa väljastamine
05.04.2016 312Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016040500312Roosi 83 osaline lammutamine ja konserveerimine
05.04.2016 311Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016040500311Hankelepingu sõlmimine OÜga Novel Viimistlus
05.04.2016 310Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016040500310Hankelepingu sõlmimine osaühinguga OOM ELEKTER
05.04.2016 309Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016040500309Hankelepingu sõlmimine BelPack OÜga
05.04.2016 308Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016040500308Vahendite eraldamine reservfondist
05.04.2016 307Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK20160405003072016. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine ning vahendite ümberpaigutused
05.04.2016 306Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016040500306Kalda tee 1c ja Ihaste tee 3 kruntide detailplaneeringu eskiislahenduse heakskiitmine ja avaliku arutelu korraldamine
05.04.2016 305Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016040500305Kinnisasjade Põik tn 7, Põik tn 11, Põik tn 11a ja Põik tänav T1 ümberkruntimisel tekkinud reaalosadele aadresside ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine ning kinnistuosa võõrandamine
05.04.2016 304Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016040500304Õnne tn 19 ja Õnne tn 19a kinnisasjade ühendamisel tekkinud reaalosale aadressi ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
05.04.2016 303Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016040500303Raatuse tn 85 ja Raatuse tn 95 kinnisasjade ühendamisel tekkinud reaalosale aadressi ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
05.04.2016 302Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016040500302Aruküla tee 30 kinnistu jagamisel tekkivatele reaalosadele aadresside ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine
05.04.2016 301Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016040500301Vaksali tänav T41 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine aktsiaseltsi Eesti Gaas kasuks
05.04.2016 300Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016040500300Vaarika tänav T1 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Starman ASi kasuks
05.04.2016 299Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016040500299Maisi tänav T1 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine aktsiaseltsi Eesti Gaas kasuks
05.04.2016 298Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016040500298Karl August Hermanni tänav T1 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine aktsiaseltsi Eesti Gaas kasuks
05.04.2016 297Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016040500297Võru tn 59a hoonele aadressi määramine ja katastriüksuse aadressi muutmine
05.04.2016 296Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016040500296Viljandi mnt 46 katastriüksuse aadressi muutmine
05.04.2016 295Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016040500295Tähe tn 85 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
05.04.2016 294Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016040500294Kasutuslubade väljastamine
05.04.2016 293Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016040500293Kasutuslubade väljastamine
05.04.2016 292Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016040500292Ehituslubade väljastamine
05.04.2016 291Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016040500291Tehnika tn 13 ehitusloa väljastamine
05.04.2016 290Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016040500290Maksuvabastuse andmine OÜle TAVT
05.04.2016 289Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016040500289Riigihanke "Surugaasiautode liisimine" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
05.04.2016 288Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016040500288Riigihanke "Tartu Peetrituru tiigi saneerimine" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
05.04.2016 287Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016040500287Korteriomandite reaal- ja kaasomandiosade muutmiseks ja korteriomandite kaasomandi eseme kasutuskorra andmiseks nõusoleku andmine
05.04.2016 286Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016040500286Hankelepingu sõlmimine OÜga Martko Lähte
05.04.2016 285Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016040500285Projektis "Elav raamat" osalemise heakskiitmine
05.04.2016 284Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016040500284Projektis "Erinev olla on OK – tegutseme üheskoos tolerantse ühiskonna nimel" osalemise heakskiitmine
05.04.2016 283Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016040500283Riigihanke "Seadmete hankimine Tartu Kutsehariduskeskusele II" tulemusel sõlmitud hankelepingu ennetähtaegne lõpetamine
05.04.2016 282Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016040500282Tartu Linnavalitsuse korralduste kehtetuks tunnistamine
05.04.2016 281Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016040500281Tartu LV korralduste kehtetuks tunnistamine
05.04.2016 280Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016040500280Tervisenõukogu moodustamine
05.04.2016 279Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016040500279Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
05.04.2016 278Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016040500278ASi TARTU TURG 2015. a majandusaasta aruande kinnitamine
05.04.2016 277Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016040500277Osaühingu Anne Saun 2015. a majandusaasta aruande kinnitamine
31.03.2016 276Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016033100276Küütri tn 2 kasutusloa väljastamine ning Küütri tn 2 katastriüksuse sihtotstarbe määramine
29.03.2016 275Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016032900275Vahendite eraldamine reservfondist
29.03.2016 274Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016032900274Turu tn 35a krundi detailplaneeringu kehtestamine
29.03.2016 273Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016032900273Seisukoha võtmine Luunja valla Rõõmu küla Padila maaüksuse detailplaneeringu kohta
29.03.2016 272Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016032900272Rõõmu tee 16/8 ja Rõõmu tee T1 kinnistute piiride muutmisel tekkinud reaalosadele aadresside ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine ja kinnistuosa võõrandamine
29.03.2016 271Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016032900271Võru tn 252, Võru tn 171a ja Võru tn 242a katastriüksuste sihtotstarbe muutmine
29.03.2016 270Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016032900270Herne tn 49 kinnistu jagamisel tekkinud reaalosadele aadresside ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine
29.03.2016 269Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016032900269Maa-alale aadressi, pindala ja maakasutuse sihtotstarbe määramine
29.03.2016 268Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016032900268Turu tn 28d kasutusloa väljastamine ning Turu tn 28d katastriüksuse sihtotstarbe määramine
29.03.2016 267Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016032900267Kasutuslubade väljastamine
29.03.2016 266Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016032900266Peetri tn 33 ehitusloa väljastamine
29.03.2016 265Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016032900265Ehituslubade väljastamine
29.03.2016 264Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016032900264Riigihanke "Vaksali tn tunneli ja viadukti eelprojekti koostamine" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
29.03.2016 263Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016032900263Riigihanke "Võidu silla turuhoone poolsele küljele jalgratta- ja jalgtee ehitamine" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
29.03.2016 262Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016032900262Riigihanke "Tartus Riia tn 12a väljaku rekonstrueerimine" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
29.03.2016 261Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016032900261Riigihanke "Jalaka 48a mängu- ja spordiväljak" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
29.03.2016 260Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016032900260Loa andmine hankelepingu sõlmimiseks
29.03.2016 259Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016032900259Loa andmine hankelepingu sõlmimiseks
29.03.2016 258Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016032900258Hankelepingu sõlmimine Tartu Raekoja kellamängu laiendamistööde teostamiseks
29.03.2016 257Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016032900257Jaamamõisa tn 22 äriruumi üürilepingu sõlmimine
29.03.2016 256Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016032900256Osalemine projektis "Linnavarade ja linnamajanduse osakondade õppereis Sønderborgi ja Växjösse"
29.03.2016 255Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016032900255Osalemine projektis "SmartEnSchool - amortiseerunud koolihoonest "targaks" kooliks"
29.03.2016 254Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016032900254ASi Tartu Veevärk 2015. a majandusaasta aruande kinnitamine
22.03.2016 253Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016032200253Hankelepingu sõlmimine OÜga Tommi Play
22.03.2016 252Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016032200252Osalemine projektis "Interaktiivsed linnad (Interactive Cities) II"
22.03.2016 251Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016032200251Vahendite eraldamine reservfondist
22.03.2016 250Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK20160322002502016. a alguse sihtotstarbeliste vahendite kasutamata jääkide suunamine kulude katteks, 2016. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine ning vahendite ümberpaigutused
22.03.2016 249Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016032200249Turu tn 50 krundi detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
22.03.2016 248Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016032200248Raudtee tn 56 krundi detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
22.03.2016 247Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016032200247Tartu linna tänava maadel moodustatavatele katastriüksustele aadresside, ehitiste teenindamiseks vajalike maade suuruste ja sihtotstarvete määramine
22.03.2016 246Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016032200246Narva mnt 177 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
22.03.2016 245Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016032200245Filosoofi tn 11 hoonetele unikaalsete aadresside määramine
22.03.2016 244Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016032200244Restaureerimistoetuste andmine ja lepingute sõlmimine
22.03.2016 243Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016032200243Kummeli tn 20 ja Kummeli tn 20a ehituslubade kehtetuks tunnistamine ja uute ehituslubade väljastamine
22.03.2016 242Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016032200242Ehituslubade kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade väljastamine
22.03.2016 241Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016032200241Nõva tn 14 hoone laiendamiseks projekteerimistingimuste määramine
22.03.2016 240Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016032200240Mäe tn 33 ruumide tasuta kasutamise lepingu pikendamine
22.03.2016 239Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016032200239Lutsu tn 16 äriruumi üürilepingu pikendamine
22.03.2016 238Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016032200238Raekoja plats 6 // Rüütli tn 2 äriruumi üürilepingu muutmine
22.03.2016 237Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016032200237Tartu Linnavalitsuse korralduste kehtetuks tunnistamine
18.03.2016 236Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016031800236Kasutuslubade väljastamine
15.03.2016 235Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016031500235Sihtasutuse Tartu Muusikafestival nõukogu liikme tagasikutsumine
15.03.2016 234Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016031500234Vahendite eraldamine reservfondist
15.03.2016 233Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016031500233Informatsioon Tartu kesklinna üldplaneeringu avaliku väljapaneku ja arutelude tulemustest
15.03.2016 232Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016031500232Tartu linnale Narva mnt 173 kinnistu omandamine
15.03.2016 231Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016031500231Maa-aladele aadresside, pindalade ja maakasutuse sihtotstarvete määramine
15.03.2016 230Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016031500230Narva mnt 177 hoonele aadressi määramine
15.03.2016 229Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016031500229Kasutuslubade väljastamine
15.03.2016 228Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016031500228Ehituslubade väljastamine
15.03.2016 227Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016031500227Räägu tn 30 ehitusloa väljastamine, katastriüksuse aadressi muutmine ja hoonele aadressi määramine
15.03.2016 226Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016031500226Kabeli tn 1 projekteerimistingimuste määramine
15.03.2016 225Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016031500225Riigihanke "Riia tn rekonstrueerimise projekteerimine lõigus Pepleri - Ravila tn" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
15.03.2016 224Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016031500224Riigihanke "Turu tn taastusremondi projekteerimine" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
15.03.2016 223Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016031500223Riia tn 5 äriruumide üürile andmise kirjaliku enampakkumise võitjaga lepingu sõlmimine
15.03.2016 222Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016031500222Osalemine projektis "Modern Art Uniting People"
15.03.2016 221Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016031500221Osalemine projektis "Business development practices in Iceland and Finland (Ettevõtluse arendamise praktikad Islandil ja Soomes)"
08.03.2016 220Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016030800220Nooruse tn 9 ruumide kasutamise lepingu muutmine
08.03.2016 219Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016030800219Kasutuslubade väljastamine
08.03.2016 218Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK20160308002182016. a alguse sihtotstarbeliste vahendite kasutamata jääkide suunamine kulude katteks, 2016. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine ning vahendite ümberpaigutused.
08.03.2016 217Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016030800217Vahendite eraldamine reservfondist
08.03.2016 216Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016030800216Viljandi mnt 48 hoonele aadressi määramine ja katastriüksuse aadressi muutmine
08.03.2016 215Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016030800215Viljandi mnt 46b katastriüksuse aadressi muutmine
08.03.2016 214Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016030800214Ehituslubade kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade väljastamine
08.03.2016 213Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016030800213Sepa tn 21 hoone laiendamiseks projekteerimistingimuste määramine
08.03.2016 212Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016030800212Maksuvabastuse andmine OÜle Vesi
08.03.2016 211Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016030800211Maksuvabastuse andmine PÕDRA MAJA OSAÜHINGULE
08.03.2016 210Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK201603080021028. detsembril 2015. a sõlmitud hankelepingu nr ET 15/164 muutmine
08.03.2016 209Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016030800209Riigihanke "Tartu Hansa Kooli küttesüsteemi osaline rekonstrueerimine" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
08.03.2016 208Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016030800208Riigihanke "Tartu Lille Maja (Lille 9) lammutus- ja ehitustööd" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
08.03.2016 207Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016030800207Projektis "Tartu Tamme Kooli algklassiõpilaste õppepäevad mahepõllumajanduse ja puuviljandusega tutvumiseks" osalemise heakskiitmine
08.03.2016 206Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016030800206Projektis "Tartu Kivilinna Kooli 2016/2017. õa loodus- ja keskkonnaalased õppeprogrammid" osalemise heakskiitmine
01.03.2016 205Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016030100205Riigihanke "Tartus, Raekoja plats 12 katusesillad ja kliimaseadmed" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
01.03.2016 204Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016030100204Vahendite eraldamine reservfondist
01.03.2016 203Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016030100203Veski tn 34 hoonele unikaalse aadressi määramine ja katastriüksuse aadressi muutmine
01.03.2016 202Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016030100202Riia tn 2 ja Turu tänav T1 kinnistutele isikliku kasutusõiguse seadmine
01.03.2016 201Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016030100201A. Vabbe tn 21 kinnistu jagamisel tekkinud reaalosadele aadresside ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine
01.03.2016 200Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016030100200Herne tn 16 // 18 kinnisasjaga piirnevale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja pindala määramine ning maa maksustamishinna kinnitamine
01.03.2016 199Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016030100199Kasutuslubade väljastamine
01.03.2016 198Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016030100198Ehitusloa kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade väljastamine
01.03.2016 197Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016030100197Vahi tn 26a ehitusloa väljastamine
01.03.2016 196Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016030100196Maksuvabastuse andmine PÕDRA MAJA OSAÜHINGULE
01.03.2016 195Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016030100195Riigihanke "Kaarsilla remondi projekteerimine" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
01.03.2016 194Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016030100194Osalemine projektis "Kroonuaia sild - Emajõe äärne - Aruküla tee kergliiklustee"
01.03.2016 193Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016030100193Riigihanke "Tartu Turu 8 spordihoone küttesüsteemi rekonstrueerimine" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
01.03.2016 192Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016030100192Osalemine projektis "Tartu Kesklinna Lastekeskuse lisarühmade rajamine"
01.03.2016 191Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016030100191Osalemine projektis "Tartu Pepleri tn lasteaia rajamine"
01.03.2016 190Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016030100190Osalemine projektis "Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilaste õppekäigud 2016/17. õppeaastal"
22.02.2016 189Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016022200189Tartu linnapiirkonna jätkusuutliku arengu tegevuskava heakskiitmine
22.02.2016 188Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK20160222001882016. a alguse sihtotstarbeliste vahendite kasutamata jääkide suunamine kulude katteks ja 2016. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine
22.02.2016 187Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016022200187Riigihanke "Uuringu "Tartlane ja keskkond 2016" läbiviimine" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
22.02.2016 186Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016022200186Tartu Linnavalitsuse 16. veebruari 2016. a korralduse nr 154 muutmine
22.02.2016 185Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016022200185Tähtvere tänav T1 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
22.02.2016 184Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016022200184Staadioni tn 63 // 65 katastriüksuse aadressi muutmine
22.02.2016 183Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016022200183Aadressi ja J. Kuperjanovi tn 10/6 ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine ning nõustumine ostueesõigusega erastamisega
22.02.2016 182Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016022200182Aadressi ja Kingu tn 2/5 ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine ning nõustumine ostueesõigusega erastamisega
22.02.2016 181Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016022200181Viljandi mnt 48a katastriüksuse aadressi muutmine
22.02.2016 180Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016022200180Kasutusloa väljastamine
22.02.2016 179Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016022200179Lembitu tn 10a ehitusloa kehtetuks tunnistamine ja uue ehitusloa väljastamine
22.02.2016 178Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016022200178Kõrvitsa tn 1 ehitusloa väljastamine
22.02.2016 177Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016022200177Tähe tn 38 projekteerimistingimuste määramine
22.02.2016 176Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016022200176Nigula tn 3 projekteerimistingimuste määramine
22.02.2016 175Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016022200175L. Koidulale ja J.V. Jannsenile pühendatud monumentaal-arhitektuurse lahenduse ideekonkurss
22.02.2016 174Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016022200174Osalemine projektis "Ülenurme tänava kergliiklustee"
22.02.2016 173Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016022200173Osalemine projektis "Raudtee tänav - Ülenurme kergliiklustee"
22.02.2016 172Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016022200172Osalemine projektis "Mõisavahe kergliiklustee"
22.02.2016 171Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016022200171Osalemine projektis "Ilmatsalu tn kergliiklustee"
22.02.2016 170Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016022200170Hankelepingu sõlmimine Roadplan OÜga
22.02.2016 169Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016022200169Haspo OÜga hankelepingu sõlmimine
22.02.2016 168Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016022200168Riigihanke "Kroonuaia - Emajõe tänavate ristmiku foorisüsteemide rekonstrueerimine" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
22.02.2016 167Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016022200167Kinnistute Lutsu 3//5 ja Munga 6 tasuta kasutamise lepingu muutmine
22.02.2016 166Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016022200166Riigihanke "Tartu Hansa Kooli remonditööd" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
22.02.2016 165Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016022200165Riigihanke "Tartu Turu 8 spordihoone osaline katuse rekonstrueerimine" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
22.02.2016 164Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016022200164Osalemine projektis "Tartu Linnamuuseumi ekspositsiooni töögrupi õppereis Taani ja Rootsi muuseumidesse"
22.02.2016 8Määrushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVM2016022200008Tartu Linnavalitsuse 27. juuni 2014. a määruse nr 41 "Ametikohtade loetelu, mida täitvatel ametnikel on riikliku järelevalve teostamise ülesanne" muutmine
17.02.2016 163Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016021700163Aunimetuse Tartu Kultuurikandja 2015 preemiate määramine
16.02.2016 162Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016021600162Tartu vapiga hõbelusikate ostmise riigihanke pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
16.02.2016 161Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016021600161Vahendite eraldamine reservfondist
16.02.2016 160Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016021600160Salme tn 42d kinnistu jagamisel tekkivatele reaalosadele aadresside ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine
16.02.2016 159Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016021600159Pikk tn 68 ja Pikk tn 70 kinnisasjade ühendamisel tekkinud reaalosale aadressi ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
16.02.2016 158Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016021600158Kõrvitsa tänav T1 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine aktsiaseltsi Eesti Gaas kasuks
16.02.2016 157Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016021600157Tammelehe tänav T11 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine aktsiaseltsi Eesti Gaas kasuks
16.02.2016 156Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016021600156Suur kaar T1 ja Suur kaar T33 kinnistutele isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
16.02.2016 155Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016021600155Aadressi ja Lubja tn 1b/2 ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine ning nõustumine ostueesõigusega erastamisega
16.02.2016 154Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016021600154Ravila tn 14a // 14b // 14c katastriüksuse aadressi ja Ravila tn 14c hoone aadressi muutmine
16.02.2016 153Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016021600153Fortuuna tn 32 katastriüksuse aadressi muutmine
16.02.2016 152Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016021600152Kasutuslubade väljastamine
16.02.2016 151Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016021600151Kasutusloa väljastamine
16.02.2016 150Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016021600150Roosi tn 16a ehitusloa väljastamine
16.02.2016 149Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016021600149Ehituslubade kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade väljastamine
16.02.2016 148Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016021600148Veski tn 57 // 59 projekteerimistingimuste määramine korterelamu püstitamiseks
16.02.2016 147Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016021600147Kesa põik 2 projekteerimistingimuste määramine
16.02.2016 146Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016021600146Riigihanke "Tartu lillepeenarde rajamine ja hooldus 2016" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
16.02.2016 145Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016021600145Ranna tee 3 hoonete ja territooriumi tasuta kasutusse andmine
16.02.2016 144Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016021600144Osalemine projektis "Tartus asuvate sõjaväehoonete lammutamine 5. etapp"
16.02.2016 143Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016021600143Osalemine projektis "Koolipuuvilja ja -köögivilja toetuse seotud tegevused"
16.02.2016 142Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016021600142Toetuse eraldamine kodustele voodihaigetele hooldus- ja põetusvahendite ostmiseks 2016. aastal
16.02.2016 141Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016021600141Koduõendusteenuse osutamiseks toetuse andmine 2016. aastal
16.02.2016 140Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016021600140Perearstidele toetuse andmine 2016. aastal
16.02.2016 139Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016021600139Tartu Lastekunstikooli hoolekogu moodustamine
16.02.2016 138Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016021600138Linnavara tasuta kasutusse andmine
10.02.2016 137Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016021000137Seisukoha võtmine Tartu kesklinna üldplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul laekunud ettepanekute ja vastuväidete osas
09.02.2016 136Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016020900136Vahendite eraldamine reservfondist
09.02.2016 135Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK20160209001352016. a alguse sihtotstarbeliste vahendite kasutamata jääkide suunamine kulude katteks ja 2016. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine
09.02.2016 134Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016020900134Turu tn 35a krundi detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
09.02.2016 133Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016020900133Tähe tn 102 ja Tähe tn 104 kruntide detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine
09.02.2016 132Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016020900132Õllemeistri tn 2 ja Õllemeistri tänav T3 kinnisasjade piiride muutmisel tekkinud reaalosadele aadresside ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine, kinnistuosa võõrandamine ja kasutusõiguse seadmine
09.02.2016 131Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016020900131Vitamiini tn 1 ja Näituse tn 33b kinnistute ühendamisel tekkinud reaalosale aadressi ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
09.02.2016 130Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016020900130Vikerkaare tänav T57 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine aktsiaseltsi Eesti Gaas kasuks
09.02.2016 129Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016020900129Jakobi tänav T1 ja Munga tänav T1 kinnistutele isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
09.02.2016 128Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016020900128Kokkuleppe sõlmimine ehituskohustuse täitmiseks ja Tartu linna kasuks eelmärke seadmine
09.02.2016 127Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016020900127Tartu Linnavalitsuse 18. aprilli 2000. a korralduse nr 916 muutmine
09.02.2016 126Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016020900126Aadressi ja J. Kuperjanovi tn 12/8 ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine ning nõustumine ostueesõigusega erastamisega
09.02.2016 125Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016020900125Aadressi ja J. Kuperjanovi tn 12/2 ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine ning nõustumine ostueesõigusega erastamisega
09.02.2016 124Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016020900124Kasutuslubade väljastamine
09.02.2016 123Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016020900123Ehituslubade kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade väljastamine
09.02.2016 122Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016020900122Filosoofi tn 22 ehitusloa väljastamine ja katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
09.02.2016 121Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016020900121Annemõisa tn 8 ehitusloa väljastamine ja katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
09.02.2016 120Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016020900120Ehituslubade väljastamine
09.02.2016 119Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016020900119Ringtee tn 30 projekteerimistingimuste määramine laohoone laiendamiseks
09.02.2016 118Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016020900118Kalevi 122a projekteerimistingimuste määramine üksikelamu laiendamiseks
09.02.2016 117Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016020900117Osalemine projektis "Laulupeo puiestee läänepärnaallee hooldus"
09.02.2016 116Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016020900116Osalemine projektis "Autokaalu soetamine jäätmejaama"
09.02.2016 115Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016020900115Riigihanke "Tartu linna maale bussiootepaviljonide paigaldamine ja nende hooldamine" kõigi pakkumuste tagasilükkamine
09.02.2016 114Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016020900114Riigihanke "Köögiseadmete hankimine Tartu lasteaedadesse" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
09.02.2016 113Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016020900113Riigihanke "Tartu Lasteaed Maarjamõisa katuse rekonstrueerimine" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
09.02.2016 112Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016020900112Pepleri tn 27 äriruumi üürilepingu pikendamine
09.02.2016 111Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016020900111Riia tn 5 äriruumide üürile andmine kirjalikul enampakkumisel
09.02.2016 110Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016020900110Osalemine projektis "Useful Experiences and Competencies from Europe (UECE)"
09.02.2016 109Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016020900109Riigihanke "Ehitusmaterjalide hankimine Tartu Kutsehariduskeskusele 2016. - 2017. aastaks" pakkumuse edukaks tunnistamine ja raamlepingute sõlmimine
09.02.2016 108Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016020900108Riigihanke "Tartu Linnamuuseumi püsinäituse kujundusprojekti koostamine" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
09.02.2016 7Määrushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVM2016020900007Volituste andmine Tartu linna asutuste koosseisude kinnitamiseks
04.02.2016 107Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016020400107Seisukoha võtmine Tartu kesklinna üldplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul laekunud ettepanekute ja vastuväidete osas ning üldplaneeringu avaliku arutelu aja ning koha määramine
01.02.2016 106Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016020100106Vahendite eraldamine reservfondist
01.02.2016 105Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016020100105Sihtasutuse Tartu Keskkonnahariduse Keskus nõukogu liikmete määramine
01.02.2016 104Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016020100104Emajõe tn 8 hoonele aadressi määramine ja katastriüksuse aadressi muutmine
01.02.2016 103Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016020100103Võruvälja tn 4a katastriüksuse aadressi muutmine
01.02.2016 102Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016020100102Suur kaar 4 katastriüksuse aadressi muutmine
01.02.2016 101Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016020100101Tähe tn 82 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
01.02.2016 100Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016020100100Jaama tn 51 hoonele aadressi määramine ja katastriüksuse aadressi muutmine
01.02.2016 99Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016020100099Kvissentali tee 7a, Kvissentali tee 7b, Kvissentali tee 7c, Kvissentali tee 7d, Kvissentali tee 7e, Kvissentali tee 7f ja Kvissentali tee T7 katastriüksuste aadresside muutmine
01.02.2016 98Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016020100098Narva mnt 10, Narva maantee T29 ja Vene tänav T3 kinnisasjade piiride muutmisel tekkinud reaalosadele aadresside ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine
01.02.2016 97Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016020100097Sangla tänav T45 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine aktsiaseltsi Eesti Gaas kasuks
01.02.2016 96Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016020100096Tartu linna arengukava koostamise juhtrühma ja ajakava kinnitamine
01.02.2016 95Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016020100095Statistilise ülevaate "Tartu 2015" koostamise töörühma moodustamine
01.02.2016 94Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016020100094Kasutuslubade väljastamine
01.02.2016 93Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016020100093Ehituslubade väljastamine ja hoonetele aadresside määramine
01.02.2016 92Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016020100092Ehituslubade väljastamine
01.02.2016 91Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016020100091Ööbiku 17 üksikelamu ja abihoone püstitamiseks projekteerimistingimuste määramine
01.02.2016 90Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016020100090Osalemine projektis "Põhimaanteid E263 Tallinn-Tartu-Luhamaa ja T3 Jõhvi-Tartu-Valga ühendava Tartu idapoolse ringtee 3. ehitusala ehitamine"
01.02.2016 89Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016020100089Tartu linna 2016. a eelarvest noorte huvitegevuse ühingutele toetuse eraldamine
01.02.2016 88Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016020100088Tartu linna 2016. aasta eelarvest toetuse eraldamine kultuuriühingutele huvitegevuse korraldamiseks ja 2016. aasta esinduskollektiivide kinnitamine rahvakultuuri valdkonnas
01.02.2016 87Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016020100087Osalemine programmis "PRÕM tegevuste elluviimine"
01.02.2016 86Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016020100086Tartu Lasteaed Kelluke hoolekogu koosseisu kinnitamine 2015/2016. õppeaastaks
01.02.2016 85Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016020100085Haridusosakonna teenistuskohtade koosseisu muutmine
01.02.2016 84Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016020100084Tartu Haridustöötajate Liiduga ja Tartu Maakonna Haridustöötajate Ametiühinguga 2016. aastaks kollektiivlepingu sõlmimine
01.02.2016 6Määrushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVM2016020100006Lapsehoiutoetuse suuruse kinnitamine 2016. aastaks
01.02.2016 5Määrushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVM2016020100005Eralasteaiale eraldatava toetuse suuruse kehtestamine 2016. aastaks
26.01.2016 83Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016012600083Tartu Linnavalitsuse 6. juuli 2010. a korralduse nr 768 "Volituste andmine" kehtetuks tunnistamine
26.01.2016 82Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016012600082Vahendite eraldamine reservfondist
26.01.2016 81Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK20160126000812016. a alguse sihtotstarbeliste vahendite kasutamata jääkide suunamine kulude katteks ja 2016. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine
26.01.2016 80Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016012600080Maamaksust vabastamine 2016. aastal
26.01.2016 79Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016012600079Herne tn 42a ja Herne tn 42b katastriüksuste aadresside muutmine
26.01.2016 78Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016012600078Lossi tänav T9 ja Lossi tn 2 kinnistutele isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
26.01.2016 77Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016012600077Kvissentali tee T11 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
26.01.2016 76Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016012600076Ilmatsalu tänav T5 kinnistu koormamiseks Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutusega sõlmitud isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu ja asjaõiguslepingu muutmine
26.01.2016 75Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016012600075Aadressi ja Sakala tn 3/9 ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine ning nõustumine ostueesõigusega erastamisega
26.01.2016 74Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016012600074Kasutusloa kehtetuks tunnistamine ja kasutusloa väljastamine koos linnavara kasutusse andmisega
26.01.2016 73Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016012600073Kasutuslubade väljastamine
26.01.2016 72Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016012600072Ehitusloa muutmine
26.01.2016 71Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016012600071Ehituslubade kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade väljastamine
26.01.2016 70Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016012600070Suur kaar 7 projekteerimistingimuste määramine
26.01.2016 69Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016012600069Roosi tn 16a projekteerimistingimuste määramine
26.01.2016 68Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016012600068Ringtee tn 45 projekteerimistingimuste määramine autobussidepoo püstitamiseks
26.01.2016 67Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016012600067Linnu tn 14 projekteerimistingimuste määramine
26.01.2016 66Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016012600066Kastani tn 105 // 109 projekteerimistingimuste määramine
26.01.2016 65Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016012600065Jalaka tn 58h projekteerimistingimuste määramine
26.01.2016 64Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016012600064Riigihanke "Parkimisautomaatide reaalajainfo teenus ja mobiilse parkimise kontrolli võimaldamine" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
26.01.2016 63Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016012600063Ülikooli tn 21 äriruumi üürilepingu pikendamine
26.01.2016 62Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016012600062Riigihanke "Tartu Lasteaed Mõmmik remont" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
26.01.2016 61Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016012600061Riigihanke "Tartu Lasteaed Poku köögi rekonstrueerimine" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
26.01.2016 60Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016012600060Tartu linna puuetega inimeste organisatsioonidele toetuse andmine 2016. aastal
26.01.2016 59Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016012600059Osalemine projektis "Omanäoline Tartu - Lille Maja loomingulised tegevused läbi IKT vahendite"
26.01.2016 58Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016012600058Tiigi Seltsimaja äriruumi üürilepingu muutmine
26.01.2016 4Määrushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVM2016012600004Tartu linna koolieelsete lasteasutuste tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine 2016. aastaks
26.01.2016 3Määrushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVM2016012600003Tartu Linnavalitsuse 14. jaanuari 2014. a määruse nr 6 "Tartu linnas elavale lapsele elukohajärgse põhikooli määramise tingimused ja kord" muutmine
21.01.2016 57Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016012100057Vahendite eraldamine reservfondist
19.01.2016 56Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016011900056Aktsiaseltsi Tartu Veevärk nõukogu liikmete nimetamine
19.01.2016 55Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016011900055Riia tn 1 ehitusloa kehtetuks tunnistamine ja uue ehitusloa väljastamine ning kasutusloa väljastamine
19.01.2016 54Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016011900054Salme tn 42d projekteerimistingimuste määramine üksikelamu püstitamiseks
19.01.2016 53Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016011900053Riigihanke "Tartu Lasteaed Krõll köögi rekonstrueerimine" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
19.01.2016 52Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016011900052Vahendite eraldamine reservfondist
19.01.2016 51Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK20160119000512016. a alguse sihtotstarbeliste vahendite kasutamata jääkide suunamine kulude katteks ja 2016. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine
19.01.2016 50Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016011900050Puhkekodu tn 19 krundi detailplaneeringu kehtestamine
19.01.2016 49Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016011900049Kitsas tn 4 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine ASi Tartu Veevärk kasuks
19.01.2016 48Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016011900048Kroonuaia tn 34 // 36 hoone ja katastriüksuse aadressi muutmine
19.01.2016 47Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016011900047Fortuuna tn 36 katastriüksuse aadressi muutmine
19.01.2016 46Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016011900046Võru tn 18 ehitusloa väljastamine
19.01.2016 45Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016011900045Tehnika tn 16 ehitusloa väljastamine ja katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
19.01.2016 44Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016011900044Muuseumi tee 2/1 ehitusloa väljastamine ja hoonele aadressi määramine
19.01.2016 43Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016011900043Kastani tn 48c ehitusloa väljastamine ja katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
19.01.2016 42Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016011900042Osalemine projektis "Tartu Linnamuuseumi tegevustoetus 2017. aastaks"
19.01.2016 41Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016011900041Osalemine projektis "Prügiteemalise näituse korraldamine linnamuuseumis"
19.01.2016 40Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016011900040Koostööleppe sõlmimine
19.01.2016 2Määrushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVM2016011900002Tartu Linnavalitsuse määruste muutmine ja kehtetuks tunnistamine
15.01.2016 39Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016011500039Tartu Linnavalitsuse 22.09.2015. a korralduse nr 1006 "Projekti "Nutikas linnaosa (SmartEnCity)" koordinaatori määramine" muutmine
15.01.2016 38Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016011500038Kasutuslubade väljastamine
12.01.2016 37Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016011200037Vahendite eraldamine reservfondist
12.01.2016 36Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016011200036Õnne tn 23 // 23a // 25 katastriüksuse aadressi muutmine
12.01.2016 35Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016011200035Magasini tn 1a katastriüksuse aadressi muutmine
12.01.2016 34Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016011200034Kastani tn 183 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
12.01.2016 33Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016011200033Vanemuise tänav T15 ja Wilhelm Struve tänav T1 kinnistutele isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
12.01.2016 32Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016011200032Vabaduse puiestee T1, Vabaduse pst 6 // Vabaduse puiestee T3, Soola tänav T1, Uueturu tänav T1, Riia tänav T1 ja Turu tänav T1 kinnistutele isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
12.01.2016 31Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016011200031Uueturu tänav T1, Küüni tänav T1 ja Vanemuise tn 4 kinnistutele isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
12.01.2016 30Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016011200030Soola tänav T1 ja Aleksandri tänav T3 kinnistutele isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
12.01.2016 29Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016011200029Konkursi "Aasta parim ehitis 2015" tulemuste kinnitamine
12.01.2016 28Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016011200028Tamme pst 4 kasutusloa väljastamine
12.01.2016 27Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016011200027Võru tn 132a ehitusloa väljastamine ja katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
12.01.2016 26Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016011200026Riia tn 26 ehitusloa kehtetuks tunnistamine ja uue ehitusloa väljastamine
12.01.2016 25Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016011200025Kloostri tn 1b ehitusloa väljastamine, hoonele aadressi määramine ning katastriüksuse aadressi ja sihtotstarbe muutmine
12.01.2016 24Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016011200024Ehituslubade väljastamine ja hoonele aadressi määramine
12.01.2016 23Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016011200023Ehituslubade kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade väljastamine
12.01.2016 22Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016011200022Õnne tn 19 ning Õnne tn 19a projekteerimistingimuste määramine
12.01.2016 21Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016011200021Maksuvabastuse andmine Embach Ehitus OÜle
12.01.2016 20Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016011200020Elamute ümbruste asfalteerimistööde tegemiseks toetuste suuruste kinnitamine ja kolmepoolsete lepingute sõlmimine
12.01.2016 19Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016011200019Lepingute sõlmimine ASiga Tartu Veevärk linna ühisveevärgi kasutamiseks ja hooldamiseks
12.01.2016 18Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016011200018Lutsu tn 16 äriruumi üürilepingu pikendamine
12.01.2016 17Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016011200017Riigihanke "Tartu Veeriku Kooli osalised projekteerimistööd" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
12.01.2016 16Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016011200016Elektriautode tasuta võõrandamine sihtasutusele Tartu Ülikooli Kliinikum ja sihtasutusele Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus
12.01.2016 15Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016011200015Iseseisva statsionaarse õendusabiteenuse kaasrahastamise lepingu sõlmimine
12.01.2016 14Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016011200014Kollektiivlepingu sõlmimine
12.01.2016 13Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016011200013Mittetulundusühingu Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus liikmeõiguste teostaja nimetamine
12.01.2016 12Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016011200012Tartu linna 2016. a eelarvest eraõiguslikele spordiklubidele ja spordikoolidele tegevustoetuse andmine
12.01.2016 1Määrushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVM2016011200001Volituste andmine
07.01.2016 11Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016010700011Riigihanke "ESRI ArcGIS tarkvara platvormi organisatsioonilitsentsi soetamine" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
05.01.2016 10Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016010500010Vahendite eraldamine reservfondist
05.01.2016 9Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016010500009Kasutuslubade väljastamine
05.01.2016 8Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016010500008Ehitusloa kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade väljastamine
05.01.2016 7Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016010500007Tähe tn 99 ehitusloa väljastamine
05.01.2016 6Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016010500006Küütri tn 14 ehitusloa väljastamine
05.01.2016 5Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016010500005Kastani tn 38 ehitusloa väljastamine ja katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
05.01.2016 4Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016010500004Betooni tn 2 ehitusloa kehtetuks tunnistamine ja uue ehitusloa väljastamine
05.01.2016 3Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016010500003Eesti Vabariigi kultuuri- ja spordipreemiate kandidaatide esitamine
05.01.2016 2Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2016010500002Tartu linna 2016. aasta eelarvest noorsootöö projektidele ja programmidele toetuse andmine
05.01.2016 1Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK20160105000012016. aasta linna eelarvest kultuuri- ja spordiprojektidele toetuse andmine
29.12.20151387Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015122901387Ehituslubade väljastamine
29.12.20151386Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015122901386Sihtasutuse Tartumaa Turism nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme määramine
29.12.20151385Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015122901385Tartu Elamuhalduse ASi nõukogu liikme valimine
29.12.20151384Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015122901384Kalda tee 29 krundi ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine
29.12.20151383Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015122901383Lydia Koidula tänav T1 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine aktsiaseltsi Eesti Gaas kasuks
29.12.20151382Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015122901382Lossi tn 28 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
29.12.20151381Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015122901381Kasutuslubade väljastamine
29.12.20151380Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015122901380Tähe tn 133c ehitusloa väljastamine
29.12.20151379Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015122901379Staadioni tn 48 äriruumi üürilepingu muutmine
29.12.20151378Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015122901378Osalemine projektis "OSIRYS"
29.12.20151377Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015122901377Tartu munitsipaalgümnaasiumites esmakordselt õpinguid alustavatele õpilastele loodavate õppekohtade arvu kinnitamine 2016/2017. õppeaastaks
29.12.20151376Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015122901376Tartu Linnavalitsuse 28. aprilli 2015. a korralduse nr 460 "Tartu Kutsehariduskeskuse nõunike kogu moodustamine" muutmine
22.12.20151375Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015122201375Volituste andmine halduslepingute sõlmimiseks
22.12.20151374Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015122201374Tartu linna 2016. a eelarve liigendamine
22.12.20151373Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015122201373Vahendite eraldamine reservfondist
22.12.20151372Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015122201372Vahendite ümberpaigutused ja Tartu linna eelarvesse 2015. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine
22.12.20151371Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015122201371Ilmatsalu tn 11 krundi detailplaneeringu eskiislahenduse avalikule arutelule suunamine
22.12.20151370Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015122201370Kokkuleppe sõlmimine ehituskohustuse täitmiseks ja Tartu linna kasuks eelmärke seadmine
22.12.20151369Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015122201369Fortuuna tn 14 // 15, Fortuuna tn 20. Fortuuna tn 22, Fortuuna tn 23, Fortuuna tn 25, Fortuuna tn 26, Fortuuna tn 28, Fortuuna tn 29 ja Fortuuna tn 30 katastriüksuste aadresside muutmine
22.12.20151368Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015122201368Riia tn 181, Riia tn 179, Ringtee tn 75, Ringtee tn 75h ja Riia tänav T179 kinnistute ümberkruntimisel tekkinud reaalosadele aadresside ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine ja kinnistuosa võõrandamine
22.12.20151367Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015122201367Tedre tn 4 ja Raudtee tn 19 katastriüksuste aadresside muutmine
22.12.20151366Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015122201366Männimetsa tee 47 kinnistu jagamisel tekkivatele reaalosadele aadresside ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine
22.12.20151365Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015122201365Ravila tänav T57 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
22.12.20151364Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015122201364Põldmarja tn 1a kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
22.12.20151363Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015122201363Aadressi ja Kastani tn 39c/1 ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine ning nõustumine ostueesõigusega erastamisega
22.12.20151362Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015122201362Filosoofi 19b kasutusloa väljastamine
22.12.20151361Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015122201361Kasutuslubade väljastamine
22.12.20151360Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015122201360Ehituslubade kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade väljastamine
22.12.20151359Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015122201359Kompanii tn 2 // Raekoja plats 16 äri- ja büroohoone püstitamiseks projekteerimistingimuste määramine
22.12.20151358Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015122201358Tartu Linnavalitsuse 31.03.2015 korralduse nr 319 osaline muutmine - määratud restaureerimistoetuse tühistamine
22.12.20151357Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015122201357Konkursi "Aasta parim ehitis 2015" hindamiskomisjoni moodustamine ja konkursi juhendi kinnitamine
22.12.20151356Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015122201356Parkimistasu vabastuse andmine ja tasuta parkimislubade väljastamine 2016. aastaks
22.12.20151355Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015122201355Riigihanke "Kergliiklusteede projekteerimine" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
22.12.20151354Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015122201354OÜga Tartu Veekeskus rendilepingu sõlmimine
22.12.20151353Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015122201353Pepleri tn 27 äriruumi üürilepingu muutmine
22.12.20151352Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015122201352Riigihanke "Tartu Tamme kooli II etapi projekteerimistööd" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
22.12.20151351Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015122201351Riigihanke "Karoliine, Rukkilille ja Midrimaa lastehoiule toitlustamisteenuse ost ajavahemikus 01.01.2016 - 31.12.2016" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
22.12.20151350Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015122201350Riigihanke "Välisterritooriumite korrashoiuteenuse ostmine 01.01.2016. a kuni 31.12.2016. a" pakkumuste edukaks tunnistamine ja hankelepingute sõlmimine
22.12.20151349Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015122201349Riigihanke "Tartu lasteaed Pääsupesa remont" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
22.12.20151348Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015122201348Tartu linna munitsipaalpõhikoolides 2016/2017. õppeaastal avatavate esimeste klasside arvu kinnitamine
22.12.20151347Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015122201347Riigihanke "Erivajadusega isikute sotsiaaltransporditeenuse riigihange" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
22.12.20151346Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015122201346Volituste andmine
22.12.2015 23Määrushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVM2015122200023Volituste andmine sotsiaal- ja tervishoiuosakonnale
17.12.20151345Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015121701345Tartu Linnavalitsuse 15.12.2015 korralduse nr 1340 muutmine
15.12.20151344Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015121501344Vahendite eraldamine reservfondist
15.12.20151343Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015121501343Tartu Linnavalitsuse 1. detsembri 2015. a korralduse nr 1284 "Informatsioon Päeva 1, Tähe 8, Tähe 15 ja Pargi 15 kruntide detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemustest" muutmine
15.12.20151342Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015121501342Ringtee tn 75b krundi detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine
15.12.20151341Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015121501341Loobumine Ülikooli tn 6a hoonestusõiguse ostueesõigusest
15.12.20151340Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015121501340Tartu idapoolse ringtee ehitamiseks vajalike maade ümberkruntimine, kinnisasjade omandamine ja võõrandamine
15.12.20151339Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015121501339Volituse andmine isikliku kasutusõiguse seadmise lepingute sõlmimiseks
15.12.20151338Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015121501338Vanemuise tn 28 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
15.12.20151337Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015121501337Nõmme tänav T1 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
15.12.20151336Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015121501336Narva mnt 171 ja Muuseumi tee T5 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
15.12.20151335Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015121501335Munga tänav T5 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
15.12.20151334Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015121501334Jaama tn 72b kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
15.12.20151333Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015121501333Ujula tn 98 hoonele unikaalse aadressi määramine
15.12.20151332Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015121501332Tähe tn 38 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
15.12.20151331Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015121501331Hoonetele aadresside määramine, Kalda tee T29 ja Kaunase puiestee T5 katastriüksuste aadresside muutmine
15.12.20151330Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015121501330Aadressi ja Vaksali tn 28/12 ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine ning nõustumine ostueesõigusega erastamisega
15.12.20151329Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015121501329Aadressi ja Vabriku tn 3a/5 ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine ning nõustumine ostueesõigusega erastamisega
15.12.20151328Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015121501328Aadressi ja Vabriku tn 3a/4 ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine ning nõustumine ostueesõigusega erastamisega
15.12.20151327Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015121501327Tartu Linnavalitsuse 3. novembri 2015. a korralduse nr 1188 peale esitatud vaide läbivaatamine
15.12.20151326Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015121501326Rõõmu tee 7 kasutuslubade väljastamine
15.12.20151325Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015121501325Kasutuslubade väljastamine
15.12.20151324Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015121501324Ehituslubade kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade väljastamine
15.12.20151323Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015121501323Võru tn 18 projekteerimistingimuste määramine
15.12.20151322Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015121501322Riia tn 25a hoone püstitamiseks projekteerimistingimuste määramine
15.12.20151321Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015121501321Riigihanke "Toomemäe nõlva kindlustuse ja Pirogovi platsi sadeveesüsteemi projekteerimine" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
15.12.20151320Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015121501320Tartu Linnavalitsuse linnamajanduse osakonna 23. novembri 2015 kirjale nr 8-13.1/RL-15-338 esitatud vaide läbivaatamine
15.12.20151319Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015121501319Kraavikalda tn 24 krundi mittekooskõlastamine soojussüsteemi puuraukude asukohana
15.12.20151318Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015121501318Pepleri tn 27 äriruumi üürilepingu pikendamine
15.12.20151317Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015121501317Jaani tn 4 kinnistu tasuta kasutamise lepingu sõlmimine
15.12.20151316Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015121501316Hankelepingu sõlmimine aktsiaseltsiga Eesti OTIS
15.12.20151315Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015121501315Hankelepingu sõlmimine Viking Art OÜga
15.12.20151314Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015121501314Riigihanke "Puhastuskeemia hankimine Tartu Kutsehariduskeskusele" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingute sõlmimine
15.12.20151313Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015121501313Osalemine projektis "Töö tänab tegijat"
08.12.20151312Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015120801312OÜ Tartu Linna Polikliinik nõukogu liikmete valimine
08.12.20151311Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015120801311Vahendite eraldamine reservfondist
08.12.20151310Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015120801310Vahendite ümberpaigutused ja Tartu linna eelarvesse 2015. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine
08.12.20151309Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015120801309Väikebussi võõrandamine
08.12.20151308Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015120801308Riigihange "Tartu linna Geoarhiivile tugiteenuste ostmine" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
08.12.20151307Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015120801307Informatsioon Lina tn 4 // 6 // 7 // 8 // 9 // 11 // Aleksandri tn 32 krundi detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemustest
08.12.20151306Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015120801306Tähe tn 114a ja Tähe tänav T133 kinnistute piiride muutmisel tekkinud reaalosadele aadresside ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine ning kinnistuosa võõrandamine
08.12.20151305Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015120801305Raudtee tn 3 katastriüksuse aadressi muutmine
08.12.20151304Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015120801304Aadressi ja Vaksali tn 26/6 ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine ning nõustumine ostueesõigusega erastamisega
08.12.20151303Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015120801303Pallase pst 124 // 126 katastriüksusel asuvale garaažile aadressi määramine
08.12.20151302Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015120801302Kasutuslubade väljastamine
08.12.20151301Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015120801301L. Puusepa tn 8 kasutusloa väljastamine
08.12.20151300Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015120801300Vaksali tn 25 ehitusloa väljastamine ja maakasutamise sihtotstarbe muutmine
08.12.20151299Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015120801299Jaama tn 10 ehitusloa kehtetuks tunnistamine, uue ehitusloa väljastamine, kasutusloa väljastamine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
08.12.20151298Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015120801298Ehituslubade kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade väljastamine
08.12.20151297Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015120801297Õie tn 17 ehitusloa väljastamine
08.12.20151296Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015120801296Lutsu tn 12 projekteerimistingimuste määramine korterelamu püstitamiseks
08.12.20151295Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015120801295Tartu Linnavalitsuse 31. märtsi 2015. a korralduse nr 319 osaline muutmine - määratud restaureerimistoetuse vähendamine
08.12.20151294Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015120801294Linnamajanduse osakonna teenistuskohtade koosseisu muutmine
08.12.20151293Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015120801293Loa andmine elektri liitumislepingu sõlmimiseks
08.12.20151292Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015120801292Maksuvabastuse andmine VK Ehitus OÜle
08.12.20151291Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015120801291Ülikooli tn 1 äriruumi üürilepingu pikendamine
08.12.20151290Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015120801290Ülikooli tn 1 äriruumi üürilepingu pikendamine
08.12.20151289Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015120801289Riigihanke "Tartu Kroonuaia Kooli tuletõkkeuste paigaldustööd" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
08.12.20151288Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015120801288Riigihanke "Tartu Linnaraamatukogu koristusteenus 01.01.2016 - 31.12.2018" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
08.12.2015 22Määrushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVM2015120800022Tartu Linnavalitsuse 18. juuni 2012. a määruse nr 12 "Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste lahtioleku ajad" muutmine
03.12.20151287Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015120301287Riigihanke "Tartu linna veebirakendustele tugiteenuste ostmine" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
01.12.20151286Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015120101286Tartu Linnavalitsuse 8. septembri 2015. a korralduse nr 964 peale esitatud vaide läbivaatamine ja peatatud ehituslubade täitmise jätkamine
01.12.20151285Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015120101285Vahendite eraldamine reservfondist
01.12.20151284Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015120101284Informatsioon Päeva 1, Tähe 8, Tähe 15 ja Pargi 15 kruntide detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemustest
01.12.20151283Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015120101283Turu tänav T48, Tehnika tn 4c ja Turu tn 52 kinnistutele isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
01.12.20151282Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015120101282Karl Ernst von Baeri tänav T1 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
01.12.20151281Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015120101281Ihaste tee 8 hoonele aadressi määramine ja katastriüksuse aadressi muutmine
01.12.20151280Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015120101280Aadressi Kase tn 6 maakasutuse sihtotstarbe määramine ja nõustumine maa riigi omandisse jätmisega
01.12.20151279Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015120101279Ravila tn 59 kasutusloa väljastamine ning Ravila tn 59 katastriüksuse sihtotstarbe määramine
01.12.20151278Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015120101278Kasutuslubade väljastamine
01.12.20151277Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015120101277Kasutuslubade väljastamine
01.12.20151276Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015120101276Pallase pst 25 ehitusloa kehtetuks tunnistamine ja uue ehitusloa väljastamine
01.12.20151275Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015120101275Ehitusloa kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade väljastamine
01.12.20151274Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015120101274Ehituslubade väljastamine
01.12.20151273Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015120101273Raua tn 8 ärihoone püstitamiseks projekteerimistingimuste määramine
01.12.20151272Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015120101272Marja tn 21 projekteerimistingimuste määramine
01.12.20151271Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015120101271Maksuvabastuse andmine ASile Ehitustrust
01.12.20151270Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015120101270Kuljuse tn 5 krundi kooskõlastamine soojussüsteemi puuraukude asukohana
01.12.20151269Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015120101269Riigihanke "Korraldatud jäätmevedu Tartus (II)" pakkumuse edukaks tunnistamine riigihanke teises osas ja hankelepingu sõlmimine
01.12.20151268Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015120101268Riigihanke "Kujundusvalgustuse ost ja paigaldus Võidu sillale (III)" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
01.12.20151267Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015120101267Hankelepingu sõlmimine osaühinguga Meroon Ehitus
01.12.20151266Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015120101266Riigihanke "Tartus, lasteaed Piilupesa remonditööd" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
01.12.20151265Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015120101265Riigihanke "Tartu linna elamute, haldushoonete ja rajatiste korrashoiuteenuse 01.01.2016. a - 31.12.2018. a" pakkumuste edukaks tunnistamine ja hankelepingute sõlmimine
01.12.20151264Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015120101264Puiestee 114 äriruumi üürilepingu sõlmimine
01.12.20151263Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015120101263Jaamamõisa tn 28 äriruumi üürilepingu sõlmimine
01.12.20151262Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015120101262Anne tn 63 ruumi tasuta kasutamise lepingu sõlmimine
01.12.2015 21Määrushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVM2015120100021Tartu Linnavalitsuse 27. juuni 2014. a määruse nr 41 "Ametikohtade loetelu, mida täitvatel ametnikel on riikliku järelevalve teostamise ülesanne" muutmine
30.11.20151261Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015113001261Volituste andmine
24.11.20151260Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015112401260Vahendite eraldamine reservfondist
24.11.20151259Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015112401259Vahendite ümberpaigutused ja Tartu linna eelarvesse 2015. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine
24.11.20151258Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015112401258Puhkekodu tn 19 krundi detailplaneeringu vastuvõtmine, avalikule väljapanekule suunamine
24.11.20151257Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015112401257Võru tn 73 kinnistu jagamisel tekkivatele reaalosadele aadresside ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine
24.11.20151256Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015112401256Paju tn 20 katastriüksuse aadressi muutmine
24.11.20151255Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015112401255Aadressi ja Vaksali tn 26/5 ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine ning nõustumine ostueesõigusega erastamisega
24.11.20151254Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015112401254Soojuse tee 1 kinnistuosa omandamine Idaringtee ehitamiseks
24.11.20151253Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015112401253Kalevi tn 52 kasutusloa väljastamine ning Kalevi tn 52 katastriüksuse sihtotstarbe määramine
24.11.20151252Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015112401252Kasutuslubade väljastamine
24.11.20151251Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015112401251Kastani tn 127a projekteerimistingimuste määramine
24.11.20151250Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015112401250Riigihanke "Purrete paigaldamine Emajõe kallasrajale" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
24.11.20151249Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015112401249Riigihanke "Turu tn amortiseerunud mastide ja kaablite väljavahetamine" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
24.11.20151248Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015112401248Riigihanke "Korraldatud jäätmevedu Tartus (3)" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
24.11.20151247Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015112401247Riigihanke "Toomemäe nõlva kindlustamise ja sadevee ärajuhtimise projekteerimine" kõigi pakkumuste tagasilükkamine
24.11.20151246Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015112401246Hankelepingu sõlmimine osaühinguga PVH EHITUS
24.11.20151245Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015112401245Staadioni tn 48 äriruumi üürilepingu muutmine
24.11.20151244Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015112401244Lossi tn 34 äriruumi üürilepingu muutmine
24.11.20151243Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015112401243Küüni tn 2 äriruumi üürilepingu muutmine
24.11.20151242Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015112401242Tartu Linnavalitsuse korralduste kehtetuks tunnistamine
17.11.20151241Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015111701241Vahendite eraldamine reservfondist
17.11.20151240Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015111701240Jaama tn 165 krundi detailplaneeringu kehtestamine
17.11.20151239Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015111701239Lammi tn 10 kinnistu jagamisel tekkinud reaalosadele aadresside ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine
17.11.20151238Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015111701238Kvissentali tee 16 ja Kvissentali põik 2 kinnisasjade jagamisel tekkinud reaalosadele aadresside ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine
17.11.20151237Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015111701237Kesk tn 32 ehitiste teenindamiseks vajaliku maa ja sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ning arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta
17.11.20151236Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015111701236Betooni tänav T9, Ilmatsalu tänav T13, Ilmatsalu tänav T11 ja Ilmatsalu tänav T5 kinnistutele isikliku kasutusõiguse seadmine Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse kasuks
17.11.20151235Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015111701235Aadressi ja Raudtee tn 50a/2 ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine ning nõustumine ostueesõigusega erastamisega
17.11.20151234Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015111701234Tartu Linnavalitsuse 14. aprilli 2015. a korralduse nr 390 muutmine
17.11.20151233Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015111701233Pohla tn 13/2 kasutusloa väljastamine
17.11.20151232Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015111701232Kasutuslubade väljastamine
17.11.20151231Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015111701231Ehituslubade väljastamine
17.11.20151230Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015111701230Seisukoha võtmine avaliku väljapaneku ajal Tartu linna transpordi arengukavale 2012-2020 esitatud ettepanekute osas ning avaliku arutelu aja ja koha määramine
17.11.20151229Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015111701229Eratee avalikuks kasutamiseks määramine
17.11.20151228Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015111701228Lepingu sõlmimine ASiga EVIKO
17.11.20151227Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015111701227Hankelepingu sõlmimine Lasteaed Kelluke rühmaruumide remonttöödeks
17.11.20151226Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015111701226Riigihanke "ART juhendajate (trainer) koolitused" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
17.11.20151225Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015111701225Riigihanke "Kontoritarvete ja koopiapaberi hankimine Tartu Kutsehariduskeskusele 2016.-2019. aastaks" pakkumuste edukaks tunnistamine ja raamlepingute sõlmimine
16.11.20151224Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015111601224Osalemine projektis "Omavalitsuse iseteenindusportaal "
12.11.20151223Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015111201223Vahendite eraldamine reservfondist
11.11.20151222Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015111101222Riigihankemenetluse kehtetuks tunnistamine
10.11.20151221Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015111001221Vahendite eraldamine reservfondist
10.11.20151220Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015111001220Riigihanke "Arvutite rentimine Tartu linna ametiasutusele ja ametiasutuse hallatavate asutustele" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
10.11.20151219Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015111001219Riia tn 18 krundi detailplaneeringu eskiislahenduse avalikule arutelule suunamine
10.11.20151218Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015111001218Küütri tn 5 krundi detailplaneeringu eskiislahenduse avalikule arutelule suunamine
10.11.20151217Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015111001217Jalaka tn 64 ja Jalaka tn 66 kinnistute piiride muutmisel tekkinud reaalosadele aadresside ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine
10.11.20151216Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015111001216Tartu linna tänava maal moodustatavale katastriüksusele aadressi, ehitise teenindamiseks vajaliku maa suuruse ja sihtotstarbe määramine
10.11.20151215Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015111001215Kasutuslubade väljastamine
10.11.20151214Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015111001214Ehitusloa kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade väljastamine
10.11.20151213Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015111001213Tihase tn 20 projekteerimistingimuste määramine
10.11.20151212Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015111001212Riigihanke "Tartu Kivilinna Kooli turvavalgustuse ehitustööd" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
10.11.20151211Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015111001211Lepingu sõlmimine OÜ-ga Novel Viimistlus
10.11.20151210Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015111001210Hankelepingu sõlmimine osaühinguga Tiptiptap
10.11.20151209Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015111001209Tartu linna spordi aasta aunimetuste reglemendi kinnitamine
10.11.20151208Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015111001208Tartu Maarja Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine 2015/2016. õppeaastaks
10.11.20151207Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015111001207Tartu Lasteaed Kivike hoolekogu koosseisu kinnitamine 2015/2016. õppeaastaks
10.11.20151206Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015111001206Tartu Herbert Masingu Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine 2015/2016. õppeaastaks
10.11.20151205Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015111001205Tartu Descartes'i Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine 2015/2016. õppeaastaks
10.11.20151204Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015111001204Osalemine projektis "Study visit - Social Welfare in Sweden (Rootsi sotsiaalhoolekandega tutvumine"
09.11.20151203Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015110901203Riigihankemenetluse kehtetuks tunnistamine
04.11.20151202Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015110401202Osalemine projektis "Interaktiivsed linnad (Interactive Cities)"
03.11.20151201Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015110301201Väike-Turu tn 1 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
03.11.20151200Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015110301200Puiestee tn 91 hoonele aadressi määramine ja katastriüksuse aadressi muutmine
03.11.20151199Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015110301199Peetri tn 15 hoonele aadressi määramine ja katastriüksuse aadressi muutmine
03.11.20151198Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015110301198Turu tn 2 kasutusloa väljastamine
03.11.20151197Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015110301197Kastani tn 42 kasutusloa väljastamine ning Kastani tn 42 katastriüksuse sihtotstarbe määramine
03.11.20151196Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015110301196Tartu Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
03.11.20151195Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015110301195Vahendite eraldamine reservfondist
03.11.20151194Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015110301194Vahendite ümberpaigutused ja Tartu linna eelarvesse 2015. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine
03.11.20151193Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015110301193Soola tn 10 hoonetele unikaalsete aadresside määramine
03.11.20151192Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015110301192Salme tn 2d hoonele aadressi määramine ja katastriüksuse aadressi muutmine
03.11.20151191Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015110301191Vanemuise tänav T19 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
03.11.20151190Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015110301190Peetri tänav T49 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
03.11.20151189Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015110301189Kasutuslubade väljastamine
03.11.20151188Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015110301188Kruusamäe tn 14 ehitusloa väljastamine
03.11.20151187Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015110301187Ehitusloa kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade väljastamine
03.11.20151186Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015110301186Ehituslubade väljastamine
03.11.20151185Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015110301185Vahi tn 26a üksikelamu püstitamiseks projekteerimistingimuste määramine
03.11.20151184Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015110301184Pärna tn 28a projekteerimistingimuste määramine
03.11.20151183Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015110301183Riigihanke "Avalike paberi- ja pakendikonteinerite ümbruse koristamine 2016–2018" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
03.11.20151182Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015110301182Riigihanke "Tartu Hansa Kooli WCde ehitus" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
03.11.20151181Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015110301181Lepingu sõlmimine OÜga PVH Ehitus
03.11.20151180Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015110301180Tartu Veeriku Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine 2015/2016. õppeaastaks
03.11.20151179Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015110301179Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumi hoolekogu koosseisu kinnitamine 2015/2016. õppeaastaks
03.11.20151178Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015110301178Tartu Tamme Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine 2015/2016. õppeaastaks
03.11.20151177Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015110301177Tartu Raatuse Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine 2015/2016. õppeaastaks
03.11.20151176Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015110301176Tartu Kroonuaia Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine 2015/2016. õppeaastaks
03.11.20151175Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015110301175Tartu Kivilinna Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine 2015/2016. õppeaastaks
03.11.20151174Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015110301174Tartu Kesklinna Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine 2015/2016. õppeaastaks
03.11.20151173Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015110301173Tartu Karlova Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine 2015/2016. õppeaastal
03.11.20151172Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015110301172Tartu Forseliuse Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine 2015/2016. õppeaastaks
03.11.20151171Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015110301171Miina Härma Gümnaasiumi hoolekogu koosseisu kinnitamine 2015/2016. õppeaastaks
03.11.20151170Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015110301170Tartu Maarjamõisa Lasteaia hoolekogu koosseisu kinnitamine 2015/2016. õppeaastaks
03.11.20151169Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015110301169Tartu Lasteaed Tähtvere hoolekogu koosseisu kinnitamine 2015/2016. õppeaastaks
03.11.20151168Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015110301168Tartu Lasteaed Triinu ja Taavi hoolekogu koosseisu kinnitamine 2015/2016. õppeaastaks
03.11.20151167Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015110301167Tartu Lasteaed Sirel hoolekogu koosseisu kinnitamine 2015/2016. õppeaastaks
03.11.20151166Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015110301166Tartu Lasteaed Sipsik hoolekogu koosseisu kinnitamine 2015/2016. õppeaastaks
03.11.20151165Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015110301165Tartu Lasteaed Rukkilill hoolekogu koosseisu kinnitamine 2015/2016. õppeaastaks
03.11.20151164Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015110301164Tartu Lasteaed Ristikhein hoolekogu koosseisu kinnitamine 2015/2016. õppeaastaks
03.11.20151163Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015110301163Tartu Lasteaed Pääsupesa hoolekogu koosseisu kinnitamine 2015/2016. õppeaastaks
03.11.20151162Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015110301162Tartu Lasteaed Poku hoolekogu koosseisu kinnitamine 2015/2016. õppeaastaks
03.11.20151161Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015110301161Tartu Lasteaed Ploomike hoolekogu koosseisu kinnitamine 2015/2016. õppeaastaks
03.11.20151160Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015110301160Tartu Lasteaed Piilupesa hoolekogu koosseisu kinnitamine 2015/2016. õppeaastaks
03.11.20151159Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015110301159Tartu Lasteaed Nukitsamees hoolekogu koosseisu kinnitamine 2015/2016. õppeaastaks
03.11.20151158Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015110301158Tartu Lasteaed Naerumaa hoolekogu uue koosseisu kinnitamine 2015/2016. õppeaastaks
03.11.20151157Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015110301157Tartu Lasteaed Mõmmik hoolekogu koosseisu kinnitamine 2015/2016. õppeaastaks
03.11.20151156Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015110301156Tartu Lasteaed Meelespea hoolekogu koosseisu kinnitamine 2015/2016. õppeaastaks
03.11.20151155Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015110301155Tartu Lasteaed Lotte hoolekogu koosseisu kinnitamine 2015/2016. õppeaastaks
03.11.20151154Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015110301154Tartu Lasteaed Krõll hoolekogu koosseisu kinnitamine 2015/2016. õppeaastaks
03.11.20151153Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015110301153Tartu Lasteaed Klaabu hoolekogu koosseisu kinnitamine 2015/2016. õppeaastaks
03.11.20151152Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015110301152Tartu Lasteaed Kelluke hoolekogu koosseisu kinnitamine 2015/2016. õppeaastaks
03.11.20151151Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015110301151Tartu Lasteaed Kannike hoolekogu koosseisu kinnitamine 2015/2016. õppeaastaks
03.11.20151150Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015110301150Tartu Lasteaed Hellik hoolekogu koosseisu kinnitamine 2015/2016. õppeaastaks
03.11.20151149Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015110301149Tartu Lasteaed Annike hoolekogu koosseisu kinnitamine 2015/2016. õppeaastaks
03.11.20151148Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015110301148Tartu Kesklinna Lastekeskuse hoolekogu uue koosseisu kinnitamine 2015/2016. õppeaastaks
27.10.20151147Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015102701147Maksuvabastuse andmine WESICO PROJECT OÜle
27.10.20151146Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015102701146Maksuvabastuse andmine OÜle TEEARU GRUPP
27.10.20151145Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015102701145Riigihanke "Lasteaed Tähtvere rühmade remonttööd" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
27.10.20151144Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015102701144Vahendite eraldamine reservfondist
27.10.20151143Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015102701143Rõõmu tee 10 krundi ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse heakskiitmine ja avaliku arutelu korraldamine
27.10.20151142Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015102701142Maa üürilepingu lõpetamine OÜga Täheke ja maa üürilepingu sõlmimine OÜga Vaga Mama
27.10.20151141Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015102701141Roosi tn 91 kinnistu jagamisel tekkinud reaalosadele aadresside ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine
27.10.20151140Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015102701140Kalda tee 29 krundi ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
27.10.20151139Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015102701139J. Kuperjanovi tn 8 krundi detailplaneeringu eskiislahenduse avalikule arutelule suunamine
27.10.20151138Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015102701138Narva mnt 96 hoonele aadressi määramine ja katastriüksuse aadressi muutmine
27.10.20151137Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015102701137Fortuuna tn 18, Pikk tänav T55. Fortuuna tänav T33, Fortuuna tn 40, Pikk tn 57 ja Pikk tn 59 katastriüksuste aadresside muutmine
27.10.20151136Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015102701136Elulõnga tn 14 kinnistu jagamisel tekkivatele reaalosadele aadresside ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine
27.10.20151135Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015102701135Kasutuslubade väljastamine
27.10.20151134Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015102701134Ehitusloa kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade väljastamine
27.10.20151133Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015102701133Ehituslubade väljastamine ja Vaba tn 54 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
27.10.20151132Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015102701132Filosoofi tn 9/1 ehitusloa väljastamine ja hoonele aadressi määramine
27.10.20151131Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015102701131Herne tn 52 ehitusloa väljastamine
27.10.20151130Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015102701130Riigihanke "Tartu linna teede korrashoiutööd ajavahemikul 01.01.2016-31.12.2018" pakkumuse edukaks tunnistamine ja raamlepingu sõlmimine
27.10.20151129Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015102701129Riigihanke "Ohtlike jäätmete kogumispunktide haldamine 2016-2018" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
27.10.20151128Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015102701128Kuljuse tn 2 krundi kooskõlastamine soojussüsteemi puuraukude asukohana
27.10.20151127Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015102701127Hankelepingu sõlmimine OÜga Novel Viimistlus
27.10.20151126Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015102701126Riigihanke "Lasteaed Hellik rühmaruumide remonttööd" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
27.10.20151125Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015102701125Korteriomandi Veski 28-MI enampakkumise võitjaga lepingu sõlmimine
27.10.20151124Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015102701124Korteriomandi Oa 8-2 enampakkumise võitjaga lepingu sõlmimine
27.10.20151123Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015102701123Uus 45 korteriomandite 3, 5, 6, 7 ja 8 enampakkumiste võitjaga lepingu sõlmimine
27.10.20151122Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015102701122Puiestee tn 114 äriruumi üürilepingu sõlmimine
27.10.20151121Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015102701121Riigihanke "Seadmete hankimine Tartu Kutsehariduskeskusele II" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingute sõlmimine
27.10.20151120Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015102701120Tartu Lasteaed Tõruke hoolekogu koosseisu kinnitamine 2015/2016. õppeaastaks
27.10.20151119Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015102701119Tartu Lasteaed Sass hoolekogu koosseisu kinnitamine 2015/2016. õppeaastaks
27.10.20151118Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015102701118Tartu Lasteaed Midrimaa hoolekogu koosseisu kinnitamine 2015/2016. õppeaastaks
27.10.20151117Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015102701117Tartu Lasteaed Karoliine hoolekogu koosseisu kinnitamine 2015/2016. õppeaastaks
27.10.20151116Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015102701116Tartu Lasteaed Helika hoolekogu koosseisu kinnitamine 2015/2016. õppeaastaks
22.10.20151115Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015102201115Tartu Linnavalitsuse 8. septembri 2015. a korralduse nr 964 ja ehitusloa nr 1512229/02393 täitmise peatamine
20.10.20151114Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015102001114Riigihanke "Lammi tee ülekattetööd" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
20.10.20151113Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015102001113Linnamajanduse osakonna juhtivkonsultandi tähtajalise töökoha tähtaja pikendamine
20.10.20151112Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015102001112Vahendite eraldamine reservfondist
20.10.20151111Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015102001111Tartu linna II lisaeelarve jaotus, vahendite ümberpaigutused ja Tartu linna eelarvesse 2015. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine
20.10.20151110Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015102001110Kasutuslubade väljastamine
20.10.20151109Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015102001109Ehitusloa kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade väljastamine
20.10.20151108Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015102001108Anne tn 37 ehitusloa väljastamine
20.10.20151107Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015102001107Savi tn 37 hoonetele aadresside määramine ning katastriüksuse aadressi muutmine
20.10.20151106Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015102001106Võru tn 67 hoonele unikaalse aadressi määramine ja katastriüksuse aadressi muutmine
20.10.20151105Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015102001105Variku tn 54 hoonele aadressi määramine ja katastriüksuse aadressi muutmine
20.10.20151104Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015102001104Ihaste tee 10 hoonetele aadresside määramine
20.10.20151103Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015102001103Alevi tn 26 hoonele aadressi määramine ja katastriüksuse aadressi muutmine
20.10.20151102Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015102001102Maa tasuta kasutusse andmine korteriühistule Sõpruse pst 21
20.10.20151101Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015102001101Maa tasuta kasutusse andmine korteriühistule Kalda tee 22
20.10.20151100Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015102001100Luigelahe tänav T1, Raeremmelga tänav T1, Hipodroomi tänav T7, Rannakajaka tänav T1, Talutare tänav T1, Talutare tänav T3, Kodukolde tänav T1, Kodukolde tänav T11, Kodukolde tänav T23, Lõkketule tänav T33 ja Ranna puiestee T11 kinnistutele isikliku kasutusõiguse seadmine AS Eesti Telekom kasuks
20.10.20151099Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015102001099Lille tänav T1 ja Kalevi tänav T1 kinnistutele isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
20.10.20151098Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015102001098Jaama tänav T1 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
20.10.20151097Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015102001097Aadressi ja Lepiku tn 7a/12 ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine ning nõustumine ostueesõigusega erastamisega
20.10.20151096Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015102001096Hankelepingu sõlmimine osaühinguga PVH EHITUS
20.10.20151095Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015102001095Hankelepingu sõlmimine PUKO OÜga
20.10.20151094Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015102001094Riigihanke "Lihthange projekti "Tartu linnas asuvate Nõukogude Liidu aegsete sõjaväelennujaama hoonete lammutamine IV etapp" käigus teostatavate lammutustööde tellimiseks. " pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
20.10.20151093Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015102001093Korteriomandi Piiri 6-8 enampakkumise võitjaga lepingu sõlmimine
20.10.20151092Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015102001092Korteriomandite Piiri 6-1, Piiri 6-2, Piiri 6-4 ja Piiri 6-5 võõrandamiseks korraldatud enampakkumiste võitjatega lepingu sõlmimine
20.10.20151091Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015102001091Kalda tee 40 äriruumi üürilepingu pikendamine
20.10.20151090Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015102001090Laulupeomuuseumi (Jaama 14) ruumide üürilepingu muutmine
20.10.20151089Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015102001089Tartu Variku Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine 2015/2016. õppeaastaks
20.10.20151088Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015102001088Tartu Mart Reiniku Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine 2015/2016. õppeaastaks
20.10.20151087Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015102001087Tartu Hansa Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine 2015/2016. õppeaastaks
20.10.20151086Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015102001086Tartu Annelinna Gümnaasiumi hoolekogu koosseisu kinnitamine 2015/2016. õppeaastaks
20.10.20151085Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015102001085Osalemine projektis "Tervishoiuteenuste arendamine kultuuriasutustes (Development of health care services in cultural institutions)"
20.10.2015 20Määrushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVM2015102000020Tartu Linnavalitsuse 27. juuni 2014. a määruse nr 41 "Ametikohtade loetelu, mida täitvatel ametnikel on riikliku järelevalve teostamise ülesanne" muutmine
20.10.2015 19Määrushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVM2015102000019Volituse andmine munitsipaallasteasutuse rühmades laste arvu suurendamiseks
19.10.20151084Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015101901084Tartu Linnavalitsuse 8. septembri 2015. a korralduse nr 964 ja ehitusloa nr 1512219/10489 täitmise peatamine
13.10.20151083Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015101301083Vahendite eraldamine reservfondist
13.10.20151082Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015101301082Riia tn 20, Riia tn 22 ja Era tn 3 kruntide detailplaneeringu eskiislahenduse avalikule arutelule suunamine
13.10.20151081Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015101301081Vahe tänav T1 ja Tamme puiestee T33 kinnistutele isikliku kasutusõiguse seadmine aktsiaseltsi Eesti Gaas kasuks
13.10.20151080Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015101301080Turu tänav T41 ja Ropka tee T21 kinnistutele isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
13.10.20151079Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015101301079Raudtee tänav T17 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
13.10.20151078Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015101301078Annemõisa tn 6, Nõlvaku tn 9a, Annemõisa tänav T1 ja Annemõisa tn 4 kinnistutele isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
13.10.20151077Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015101301077Kalevi tn 97 hoonele aadressi määramine ja katastriüksuse aadressi muutmine
13.10.20151076Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015101301076Aadressi ja Herne tn 56c/4 ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine ning nõustumine ostueesõigusega erastamisega
13.10.20151075Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015101301075Kasutuslubade väljastamine
13.10.20151074Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015101301074Ringtee tn 6 ehitusloa väljastamine
13.10.20151073Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015101301073Ehituslubade väljastamine
13.10.20151072Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015101301072Vikerkaare tn 15 projekteerimistingimuste määramine
13.10.20151071Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015101301071Vasara tn 48 projekteerimistingimuste määramine
13.10.20151070Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015101301070Roosi tn 7 projekteerimistingimuste määramine
13.10.20151069Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015101301069Tartu Linnavalitsuse 31. märtsi 2015. a korralduse nr 319 osaline muutmine, määratud restaureerimistoetuse vähendamine
13.10.20151068Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015101301068Hankelepingu sõlmimine aktsiaseltsiga Eesti Energia
13.10.20151067Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015101301067Tartu Maarja Kooli tuletõkkeuste paigaldustööd
13.10.20151066Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015101301066Riigihanke "Aktiivõppe programmid Tartu põhikoolide ja gümnaasiumite õpilastele õppeaastateks 2015/2016 - 2016/2017" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
13.10.20151065Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015101301065Konkursi "Parim ettevõtja 2014" tulemuste kinnitamine
13.10.2015 18Määrushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVM2015101300018Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi arengukava aastateks 2015-2018
07.10.20151064Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015100701064Riigihanke "Tamme pst rekonstrueerimine lõigus Aardla-Pirni tn" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
06.10.20151063Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015100601063Maksuvabastuse andmine WESICO PROJEKT OÜle
06.10.20151062Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015100601062Vahendite eraldamine reservfondist
06.10.20151061Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015100601061Seisukoha võtmine Lina tn 4 // 6 // 7 // 8 // 9 // 11 // Aleksandri tn 32 krundi detailplaneeringu avalikul väljapanekul laekunud ettepanekutele ning detailplaneeringu avaliku arutelu aja ja koha määramine
06.10.20151060Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015100601060Lossi tn 38 // 38a // 38b jagamisel ja piiride muutmisel kinnistuga Lossi tn 36 tekkinud reaalosadele aadresside ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine
06.10.20151059Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015100601059Turu tn 18 kinnistu jagamisel tekkinud reaalosadele aadresside ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine
06.10.20151058Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015100601058Akadeemia tn 3, Akadeemia tn 3a ja Akadeemia tn 3c kinnistute ühendamisel tekkinud reaalosadele aadresside ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine
06.10.20151057Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015100601057Peetri tänav T21 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
06.10.20151056Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015100601056Lubja tänav T1 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
06.10.20151055Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015100601055Lossi tn 30 // 32 hoonele aadressi määramine ning katastriüksuse aadressi ja sihtotstarbe muutmine
06.10.20151054Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015100601054Võru tn 206 ehitiste teenindamiseks vajaliku maa ja sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ning arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta
06.10.20151053Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015100601053Kasutuslubade väljastamine
06.10.20151052Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015100601052Ehituslubade kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade väljastamine
06.10.20151051Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015100601051Ehituslubade väljastamine
06.10.20151050Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015100601050Riigihanke "Ülikooli tn rekonstrueerimise projekteerimine lõigus Riia kuni Küütri tn" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
06.10.20151049Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015100601049Osalemine projektis "Kutsekoolide suvepäevad 2016"
06.10.20151048Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015100601048Riigihanke "Tartu Tamme kooli füüsikaklassi remonditööd" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
06.10.20151047Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015100601047Tartu Raatuse Koolis õpilaste arvu suurendamine üle klassitäitumuse ülemise piirnormi 2015/2016. õppeaastaks
06.10.20151046Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015100601046Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi hoolekogu koosseisu kinnitamine 2015/2016. õppeaastaks
06.10.20151045Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015100601045Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi hoolekogu koosseisu kinnitamine 2015/2016. õppeaastaks
06.10.20151044Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015100601044Tartu Aleksander Puškini Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine 2015/2016. õppeaastaks
06.10.20151043Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015100601043Kompanii 3 // 5 ruumide üürile andmine
29.09.20151042Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015092901042Riigihanke "Tartu linna ametiasutusi ja hallatavaid asutusi hõlmav andmesidevõrk" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
29.09.20151041Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015092901041Vahendite eraldamine reservfondist
29.09.20151040Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015092901040Vahendite eraldamine reservfondi kassareservist
29.09.20151039Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015092901039Vahendite ümberpaigutused Tartu linna 2015. a eelarves
29.09.20151038Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015092901038Seisukoha võtmine Päeva 1, Tähe 8, Tähe 10 ja Pargi 15 kruntide detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal laekunud ettepanekute ja vastuväidete osas ning detailplaneeringu avaliku arutelu toimumise aja ja koha määramine
29.09.20151037Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015092901037Tähtvere tänav T28 kinnistul asuva trepistiku kõrvale treppidega panduse rajamiseks projekteerimistingimuste määramine
29.09.20151036Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015092901036Fortuuna tn 10 kinnistule betoonist rulabasseini rajamiseks projekteerimistingimuste määramine
29.09.20151035Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015092901035Pikk tn 37 // 39 // 41, Pikk tn 43, Pikk tn 45 ja Pikk tn 47 katastriüksuste ühendamine, tekkinud reaalosale aadressi ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
29.09.20151034Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015092901034Veski tänav T5 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine aktsiaseltsi Eesti Gaas kasuks
29.09.20151033Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015092901033Ravila tänav T57 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine aktsiaseltsi Eesti Gaas kasuks
29.09.20151032Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015092901032Peetri tänav T49 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine aktsiaseltsi Eesti Gaas kasuks
29.09.20151031Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015092901031Klaasi tänav T5 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
29.09.20151030Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015092901030Jaan Tõnissoni tänav T1 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine aktsiaseltsi Eesti Gaas kasuks
29.09.20151029Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015092901029Kasutuslubade väljastamine
29.09.20151028Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015092901028Ehituslubade kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade väljastamine
29.09.20151027Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015092901027Linnamajanduse osakonnas juhtivkonsultandi tähtajalise töökoha tähtaja pikendamine
29.09.20151026Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015092901026Maksuvabastuse andmine ASile Ehitustrust
29.09.20151025Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015092901025Loa andmine hankelepingu sõlmimiseks RoadWest OÜga
29.09.20151024Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015092901024Riigihanke "Roosi tn rekonstrueerimise projekteerimine" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
29.09.20151023Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015092901023Ülikooli 1 äriruumi üürilepingu sõlmimine
29.09.20151022Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015092901022Uus tn 56 äriruumi üürilepingute pikendamine ja äriruumi üürilepingu sõlmimine
29.09.20151021Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015092901021Gildi tn 3 äriruumi üürilepingu sõlmimine
22.09.20151020Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015092201020Riigihanke "Microsofti tarkvaralitsentside soetamine" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
22.09.20151019Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015092201019Rahandusosakonna teenistuskohtade koosseisu muutmine
22.09.20151018Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015092201018Vahendite eraldamine reservfondist
22.09.20151017Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015092201017Kroonuaia tn 38 // 40 krundi detailplaneeringu eskiislahenduse heakskiitmine ja avaliku arutelu korraldamine
22.09.20151016Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015092201016A. Haava tn 16 krundi detailplaneeringu eskiislahenduse avalikule arutelule suunamine
22.09.20151015Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015092201015Riia tn 18 hoonele aadressi määramine
22.09.20151014Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015092201014F. Tuglase tn 15 hoonetele aadresside määramine
22.09.20151013Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015092201013Savi tn 41 kasutusloa väljastamine
22.09.20151012Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015092201012Kasutuslubade väljastamine
22.09.20151011Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015092201011Vanemuise tn 65 ehitusloa väljastamine
22.09.20151010Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015092201010Ehituslubade kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade väljastamine
22.09.20151009Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015092201009Ehituslubade väljastamine
22.09.20151008Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015092201008Selleri 5 projekteerimistingimuste määramine
22.09.20151007Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015092201007Jaama tn 44 projekteerimistingimuste määramine
22.09.20151006Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015092201006Projekti "Nutikas linnaosa (SmartEnCity)" koordinaatori määramine
22.09.20151005Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015092201005Maksuvabastuse andmine RoadWest OÜle
22.09.20151004Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015092201004Maksuvabastuse andmine Põdra Maja OÜle
22.09.20151003Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015092201003Maksuvabastuse andmine OÜle Vesi
22.09.20151002Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015092201002Loa andmine hankelepingu sõlmimiseks OÜga Maveter
22.09.20151001Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015092201001Rüütli tn 5 äriruumi üürilepingu muutmine
22.09.20151000Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015092201000Lille tn 9 äriruumi üürilepingu muutmine
22.09.2015 999Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015092200999Projektis "Impact of Sciences and technologies in the lives of Europeans" osalemise heakskiitmine
22.09.2015 998Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015092200998Hugo Treffneri Gümnaasiumi hoolekogu koosseisu kinnitamine 2015/2016. õppeaastaks
22.09.2015 17Määrushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVM2015092200017Tartu Linnavalitsuse määruste kehtetuks tunnistamine
15.09.2015 997Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015091500997Tartu linna võlakirjaemissiooni korraldamine
15.09.2015 996Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015091500996Aktsiaseltsi Tartu Veevärk audiitori nimetamine
15.09.2015 995Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015091500995Vahendite eraldamine reservfondist
15.09.2015 994Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015091500994Tartu linna eelarvesse 2015. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine
15.09.2015 993Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015091500993Seisukoha võtmine Riia tn 181, Ringtee tn 75 ja 75h kruntide detailplaneeringu avalikul väljapanekul laekunud ettepanekutele ning detailplaneeringu avaliku arutelu aja ja koha määramine
15.09.2015 992Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015091500992Vanemuise tn 21 krundi detailplaneeringu eskiislahenduse heakskiitmine ja avaliku arutelu korraldamine
15.09.2015 991Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015091500991Jaama tn 165 krundi detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
15.09.2015 990Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015091500990Ravila tänav T66 katastriüksusest osa korteriühistule Ravila 66 üürile andmise põhiliste tingimuste määramine
15.09.2015 989Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015091500989Kokkuleppe sõlmimine ehituskohustuse täitmiseks ja Tartu linna kasuks eelmärke seadmine
15.09.2015 988Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015091500988Fortuuna tn 7, Fortuuna tn 7a, Põik tn 3, Põik tn 7 ja Põik tn 7a kinnistute ümberkruntimisel tekkinud reaalosadele aadresside ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine ning kinnistu võõrandamine
15.09.2015 987Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015091500987Fortuuna tn 10 katastriüksusest osa tasuta kasutamisse andmine
15.09.2015 986Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015091500986L. Koidula tn 13 katastriüksuse 3/4 mõttelisele osale korteriomandi seadmine
15.09.2015 985Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015091500985Aadressi ja Lepiku tn 1a/2 ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine ning nõustumine ostueesõigusega erastamisega
15.09.2015 984Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015091500984Kasutuslubade väljastamine
15.09.2015 983Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015091500983Rõõmu tee 7 ehituslubade väljastamine
15.09.2015 982Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015091500982Ehituslubade väljastamine
15.09.2015 981Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015091500981Orava 10 üksikelamu püstitamiseks projekteerimistingimuste määramine
15.09.2015 980Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015091500980Riigihanke "Emajõe kaldapiirete ja valgustuse ehitus" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
15.09.2015 979Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015091500979Riigihanke "Suur kaare tn kõnnitee ehitamine" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
15.09.2015 978Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015091500978Riigihanke "Puulehtede vedu Tartu linnas 2015. a" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
15.09.2015 977Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015091500977Hankelepingu sõlmimine OÜga Formista
15.09.2015 976Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015091500976Hankelepingu sõlmimine OÜga TAVT
15.09.2015 975Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015091500975Hankelepingu sõlmimine Tartekplus ASiga
15.09.2015 974Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015091500974Tartu Variku Koolis õpilaste arvu suurendamine üle klassitäitumuse ülemise piirnormi 2015/2016. õppeaastaks
15.09.2015 973Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015091500973Tartu Tamme Koolis õpilaste arvu suurendamine üle klassitäitumuse ülemise piirnormi 2015/2016. õppeaastaks
15.09.2015 972Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015091500972Osalemine projektis "Arhitektuur kultuuri kandjana"
15.09.2015 971Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015091500971Tartu Linnavalitsuse korralduste kehtetuks tunnistamine
08.09.2015 970Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015090800970Vahendite eraldamine reservfondist
08.09.2015 969Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015090800969Vahendite ümberpaigutused ja Tartu linna eelarvesse 2015. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine
08.09.2015 968Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015090800968Emajõe paremkaldale, lõigus Vabadussild - Kaarsild, elektrivarustuse ning vee- ja kanalisatsioonivarustuse rajamise projekteerimistingimuste määramine
08.09.2015 967Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015090800967Ringtee tn 25 hoonele aadressi määramine
08.09.2015 966Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015090800966Osalemine projektis "Learning to live in historical buildings"
08.09.2015 965Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015090800965Kasutuslubade väljastamine
08.09.2015 964Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015090800964Pikk tn 12 ja Pikk tn 12c ehituslubade väljastamine, hoonele aadressi määramine ning katastriüksuse aadressi muutmine
08.09.2015 963Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015090800963Jalaka tn 77 ehitusloa väljastamine, hoonele aadressi määramine ja katastriüksuse aadressi muutmine
08.09.2015 962Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015090800962Ehitusloa kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade väljastamine
08.09.2015 961Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015090800961Ehituslubade väljastamine
08.09.2015 960Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015090800960Jänese tn 5 projekteerimistingimuste määramine
08.09.2015 959Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015090800959Riigihankele "FI bussipeatuste juurde busside ümberpööramiskoha ehitus" esitatud pakkumuste tagasilükkamine
08.09.2015 958Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015090800958Riigihanke "Tartu linna põhi- ja jaotustänavate teekatte seisukorra andmete mõõtmine, töötlemine, PMSi analüüs ja tulemuste väljastamine" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
08.09.2015 957Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015090800957Osalemine projektis "Tartu lasteaed Krõll köögi rekonstrueerimine"
08.09.2015 956Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015090800956Korteriomandi Veski tn 28-MI võõrandamine enampakkumise korras
08.09.2015 955Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015090800955Uus tn 45 korteriomandite võõrandamine enampakkumise korras
08.09.2015 954Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015090800954Korteriomandite Piiri tn 6 - 1, 2, 4, 5 ja 8 võõrandamine enampakkumise korras
08.09.2015 953Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015090800953Korteriomandi Oa tn 8-2 võõrandamine enampakkumise korras
08.09.2015 952Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/test/testwebaktid.nsf/web/viited/TLVK2015090800952Ülikooli tn 21 äriruumide üürile andmise kirjaliku enampakkumise võitjaga lepingu sõlmimine