Nimetus:Ropka Tööstuspargi detailplaneering
Lühinimetus: