Maarja ja Peetri kalmistu

Jrk:
Raadi kalmistu jaotus tänapäeval. Uspenski kalmistu osa on suurenenud kuni sõjaväe kalmistuni. Vana- Peetri kalmistu nime asemel kasutatakse Peetri kalmistu nime, mis on eksitav. Puiestee tänaval asuv Peetri koguduse kalmistu on hilisem.
Ülemisel kaardil antud kalmistu jaotus pärineb 1930. aastatest.

Grupp:kalmistu

Rajamisaeg:1773
Asukoht:Raadi
Kirjeldus:Raadi kalmistu kesk- ja põhjaküljel.
Lühiinfo:Maarja kogudus asutati Tartus kõige varasemana 1224.a. Pärast Katariina II ukaasi kirikutesse ja linnades ning külades asuvatesse surnuaedadesse matmise keelustamise kohta, rajati 1773.a. Raadile Jaani kiriku saksa- ja eesti koguduste ning vene kiriku kalmistud. Eesti koguduse kalmistule maeti nii linna - kui ka maakoguduse liikmeid. 1841.a. valmis Jaani kiriku eesti kogudusele uus Maarja kirik Pepleri tänavale ( hävis II Maailmasõjas ). Maarja kirikusse kuulusid põhiliselt eesti maakoguduse liikmed. 1869.a. eraldus Jaani kirikust ka Peetri kogudus, kuhu kuulusid linnakodanikud. Kirik Puiestee tänavale valmis 1884.a. Raadi eesti koguduse kalmistu vanem osa anti Peetri kirikule ja hilisemad laiendused Maarja kirikule.

Maarja kalmistul avati ja pühitseti 22. 11. 1998. a. stalinliku terrori ohvritele mustast soome graniidist mälestussammas. Samba rajas oma vahenditega TÜ arst- õppejõud Heino Noor, samba kujundas skulptor Endel Taniloo. Järgnev tekst on hr Heino Noorelt:

Samba esiküljel on ladinakeelne tahutud kiri " In memoriam victimis terroris sovetici " ja eestikeelne "Sovetliku terrori ohvritele " ning reljeefsed palvekäed nende ümber olnud murtud ahelatega. Samba alaäärel on salm mäejutlusest " Õndsad on need, keda taga kiusatakse õiguse pärast, sest nende päralt on taevariik" ( Mt. 5: 10). Küljetahul on raidkiri " Jäljetus hauas on ...tuhanded... ja R.I.P "( requiescant in pace - puhaku nad rahus ).
Mälestussamba rajas oma mõtete ja vahenditega stalinismiaja poliitvang, TÜ Kliinikumi arst- õppejõud Heino Noor. Heino ema Salme Noor, Eesti Vabadussõja halastajaõde ja naiskodukaitselane viidi Eestist tuhandete hulgas 14. juunil 1941. a. ja pidi surmakuuli tundma Siberis, Sosva surmalaagris 24. aprillil 1942, oma ainsa poja 20. sünnipäeval. Tema mees, Vabadussõja ohvitser Karl Noor hukati samas surmalaagris näkkulasuga kuu aega varem...

Ikka mõtlen neile, kes siit viidi,
taeva poole hüüab nende äng...

Marie Under, 1942


Raadi kalmistu värav ja Tartu linna asutuse Kalmistu kontor.
Kivirist kalmistu peatee ääres.
Iidne hauatähis kalmistu peatee ääres.
Leinakabel.
C. Arraku kabel Peetri kalmistul.
Terroriohvrite mälestussammas.
Peetri kirik Puiestee tänaval. Ehitatud 1884. a.

Kogudus:Maarja ja Peetri
Omanik:Tartu linna asutus Kalmistu

Piirdeaed:
- materjalid:puu
- lühikirjeldus:lippaed väliskülgedel
- seisukorra hinnang:rahuldav
Väravaehitus:
- autor:
- materjalid:tellis, krohv
- lühikirjeldus:kolmeosaline valgeks värvitud väravaehitis sepisväravatega
- seisukorra hinnang:hea
Haljastus:kõrg
Sakraalehitus:kaks kabelit
- ehitusaeg:C. Arraku kabel Peetri kalmistul on ehitatud 1903.a.
- autor:
- stiil:
- materjal:tellis, krohv
- kirjeldus:leinakambrina kasutusel olev kabel asub peatee ääres.
Abihooned ja rajatised:Tartu linna asutuse Kalmistu kontor
Planeering:perpendikulaarne teestik

Kaitstuse aste:Riiklik
Kaitseala:
Õigusakt:Kultuuriministri määrus nr 7, 19.03.1997, RTL 1997,65,359.
Registrinumber:4321

Hauaplatsid:
1Adalbert Hugo Willigerode (1816-1893) haud
2Ado Reinvaldi (1847-1922) haud
3Ahto Jõgi (1932 - 1974) haud
4Aleksander Elleri (1891 - 1971) haud
5Aleksander Vardi (1901 - 1983) haud
6Aleksei Palmi (1882 - 1960) haud
7Amalie Konsa (1873 - 1949) haud
8Ando Rannu (1914 - 2003) haud
9Anna Haava (1864-1957) haud
10Ants Rulli (1908 - 1986) haud
11Arnold Koop`i (1922 - 1988) haud
12Arnold Laur`i (1880 - 1922)
13Arnold Matteuse (1897 - 1986) haud
14August Kitzbergi (1855-1927) haud
15August Weizenbergi (1837-1921) haud
16August Wiera (1853-1919) haud
17David Otto Wirkhausi (1837-1912) haud
18Elmar Kitse (1913-1972) haud
19Elmar Kivilo (1912 - 1986) haud
20Elmar Liik`i (1895 - 1975) haud
21Endel Jürissoni (1922 - 1992) haud
22Erich Arraku (1925 - 1997) haud
23Felix Kotta (1910 - 1963) haud
24Felix Lepp`i (1881 - 1973) haud
25Friedrich Anton Palmi (1886 - 1973) haud
26Friedrich Palsa (1871 - 1913) haud
27Friedrich Wilchelm Ederbergi (1859 - 1939) haud
28Georg Kingisepa (1898-1974) haud
29Hando Mugasto (1907-1937) haud
30Harald Tammuri (1917 - 2001) haud
31Harri Moora (1900-1968) haud
32Henrik Koppeli (1863 - 1944) haud
33Herbert Ligi (1928-1990) ja Priit Ligi (1958- 1994)hauad
34Herbert Tampere (1909 - 1975) haud
35Herman Jaaksoni (1891 - 1964) haud
36Jaan Mägi (1883 - 1939) haud
37Jakob Hurda (1839-1907) haud
38Jakob Pärna (1843-1916) haud
39Johann Voldemar Jannseni (1819-1890) haud
40Johannes Piiperi (1882 - 1973) haud
41Johannes Saali (1911 - 1964) haud
42Juhan Auli (1897 - 1994) haud
43Juhan Luiga (1873 - 1927) haud
44Juhan Simmi (1885-1959) haud
45Julius Kuperjanovi (1894 - 1919) haud
46Julius Tehveri (1900 - 1990) haud
47Karl Eduard Söödi (1862-1950) haud
48Karl Menningu (1874-1941) haud
49Lauri Luud`i (1933 - 1989) haud
50Lembit Virkuse (1932 - 1971) haud
51Leonhard Neumani (1885 - 1933) haud
52Liisa ja Karl Panksepp`ade haud
53Mart Jänese(1869 - 1933) haud
54Matthias Johann Eiseni (1857-1934) haud
55Mihkel Kampmaa (1867-1943) haud
56Miina Härma (1864-1941) haud
57Niina Raidi (1917 - 2001) haud
58Osvald Halliku (1906 - 1964) haud
59Pavel Markna (1896 - 1959) haud
60Peet Vallaku (1893-1959) haud
61Richard Kleisi (1896 - 1982) haud
62Rongiõnnetuses hukkunud sõjaväelaste ühishaud
63Rudolf Engelbergi (1896 - 1928) haud
64Rudolf Kallase (1851 - 1913) haud
65Rudolf Lepiku (1831 - 1918) haud
66Siegfried Aaslava (1899 - 1957) haud
67Siegfried Ferdinand Talviku (1878 - 1929) haud
68Taavet Rootsmäe haud
69Tiiu Kopluse (1901 - 1987) haud
70Udo Tarve (1934 - 1979) haud
71Vello Kutsari (1942 - 1998) haud
72Voldemar Vaga (1899-1999) ja August Vaga (1893-1960) haud
73Vootele Meipalu (1928 - 1974) haud
74Wilhelm Gottfried Eisenschmidt`i (1839 - 1922)

Inventariseerimised:
Publikatsioon:
Märkused:Mõnedel andmetel oli leinakabel enne sõda õigeusu Püha vaimu kirik, mis suleti nõukogude ajal. Võib olla sellest tuleb arvamus seal asuva Püha Vaimu kalmistu kohta?


Sisestatud: 01.05.2000Martin Luts
Viimati redigeeritud: 03.09.2009Romeo Metsallik
 
[mälestiste register]