MÄLESTISED KAITSEALADE KAUPA

NimetusDateeringKaitstuse aste
Show details for Ajalooliste militaarehitiste miljööväärtusega hoonestusala, üks mälestisAjalooliste militaarehitiste miljööväärtusega hoonestusala, üks mälestis
Show details for Aleksandri tänava miljööväärtusega hoonestusala, üks mälestisAleksandri tänava miljööväärtusega hoonestusala, üks mälestis
Show details for Arheoloogiline miljööpiirkond, 19 mälestistArheoloogiline miljööpiirkond, 19 mälestist
Show details for Filosoofi tänava miljööväärtusega hoonestusala, 17 mälestistFilosoofi tänava miljööväärtusega hoonestusala, 17 mälestist
Show details for Jaama ja Puiestee tänavate miljööväärtusega hoonestusala, 43 mälestistJaama ja Puiestee tänavate miljööväärtusega hoonestusala, 43 mälestist
Show details for Karlova linnaehituslik kaitseala, 7 mälestistKarlova linnaehituslik kaitseala, 7 mälestist
Show details for Karlova miljööväärtusega hoonestusala, 56 mälestistKarlova miljööväärtusega hoonestusala, 56 mälestist
Show details for Kastani tänava miljööväärtusega hoonestusala, 12 mälestistKastani tänava miljööväärtusega hoonestusala, 12 mälestist
Show details for Maarjamõisa miljööväärtusega hoonestusala, 3 mälestistMaarjamõisa miljööväärtusega hoonestusala, 3 mälestist
Show details for Narva mnt kinnismälestiste ühine kaitsevöönd, üks mälestisNarva mnt kinnismälestiste ühine kaitsevöönd, üks mälestis
Show details for Peetri ja Ujula tänavate miljööväärtusega hoonestusala, 16 mälestistPeetri ja Ujula tänavate miljööväärtusega hoonestusala, 16 mälestist
Show details for Supilinna miljööväärtusega hoonestusala, 46 mälestistSupilinna miljööväärtusega hoonestusala, 46 mälestist
Show details for Tammelinna linnaehituslik kaitseala, 7 mälestistTammelinna linnaehituslik kaitseala, 7 mälestist
Show details for Tammelinna miljööväärtusega hoonestusala, 30 mälestistTammelinna miljööväärtusega hoonestusala, 30 mälestist
Show details for Tartu linna arheoloogiline kaitsevöönd, 8 mälestistTartu linna arheoloogiline kaitsevöönd, 8 mälestist
Show details for Tartu vanalinna muinsuskaitseala kaitsevöönd, 20 mälestistTartu vanalinna muinsuskaitseala kaitsevöönd, 20 mälestist
Show details for Tartu vanalinna muinsuskaitseala, 374 mälestistTartu vanalinna muinsuskaitseala, 374 mälestist
Show details for Toometagune miljööväärtusega hoonestusala, 96 mälestistToometagune miljööväärtusega hoonestusala, 96 mälestist
Show details for Toometaguse - Vaksali linnaehituslik kaitseala, 6 mälestistToometaguse - Vaksali linnaehituslik kaitseala, 6 mälestist
Show details for Tähtvere linnaehituslik kaitseala, 8 mälestistTähtvere linnaehituslik kaitseala, 8 mälestist
Show details for Tähtvere miljööväärtusega hoonestusala, 26 mälestistTähtvere miljööväärtusega hoonestusala, 26 mälestist
Show details for Tähtvere mõisa miljööväärtusega hoonestusala, 5 mälestistTähtvere mõisa miljööväärtusega hoonestusala, 5 mälestist
Show details for Väljaspoolt kaitsealasid, 229 mälestistVäljaspoolt kaitsealasid, 229 mälestist