Tekst K. J. Petersoni monumendilÜlesvõte:15.07.2003
Foto autor:L. Lang