TARTU LINNA KULTUURIVÄÄRTUSEGA
ASJADE JA MÄLESTISTE REGISTER
- otsing -


Tartu linna kultuuriväärtusega asjade ja mälestiste register asutati Tartu Linnavolikogu määrusega nr.3 18.novembrist 1999.a. Registri kasutuselevõtmise eesmärk on linna haldusterritooriumil oleva kultuuripärandi üle arvestuse pidamine, selle uurimise, eksponeerimise, restaureerimise ja säilitamise jälgimine ning tulemuste kasutamine linnaplaneerimises. Andmebaasis on lühiinfo koos fotode ja asukohaga kaardil nende arheoloogia-, arhitektuuri-, tehnika-, ajaloo- ja kunstimälestiste ning muude kultuuriväärtusega asjade kohta mis pole üle antud muuseumidele, sõltumata omandivormist ja kaitstuse astmest. Registriandmete sisestamise järjekord võib olla seotud ulatuslikumate planeeringute ja linnakujunduslike projektidega. Registri volitatud töötlejaks on arhitektuuri ja ehituse osakond.

Tartu on pika ajaloo ja rohke kultuuripärandiga linn, kus on kehtestatud kuus linnaehituslikku kaitseala koos nende juurde kuuluvate üksikobjektidega. Tartu kindlus Toomemäel ja keskajal linnamüüri ning vallikraaviga ümbritsetud territoorium moodustavad Tartu vanalinna muinsuskaitseala, arheoloogilise kaitsevööndi koosseisus on esiajaloo ja keskaegse linnaga seotud piirkonnad, 18.- 20.s. alguse väärtarhitektuuri kaitseks loodi aastatel 1995/96 Tammelinna, Karlova, Toometaguse- Vaksali ja Tähtvere linnaehituslikud kaitsealad. Register annab ülevaate nendes linnaosades säilinud ajaloolistest ehitustest. Vanim kaitsealune piirkond Ihastes ulatub tagasi mesoliitilise Kunda kultuuri ajajärku. Olulise osa andmebaasist moodustavad seni registreerimata ning hävimisohus olevad kultuuriväärtused Tartu linna territooriumil.
Register on vajalik planeerijatele, projekteerijatele ja restaureerijatele, linnaametnikele ja turistidele, aga ka võimalikule investeerijale meie linna.


linnaarheoloog, registri volitatud ametnik Romeo Metsallik