Annemõisa ehitised

Staatus:Aktuaalne
Omanik:
Asukoht:Annemõisa ja Nõlvaku tänavate vahelisel alal;

Grupp:Arhitektuur
Alagrupp:
Ehitusaeg, valmimisaasta:1930.aastad
Autor
Projekt:
Ümberehitused:
Restaureerimised:puuduvad
Stiil:

Kirjeldus:
Peahoone varemed
Kelder
Kõrvalhoonete varemed (künkad)
1933.a ehitatud elamu
1960. aastatel ümber ehitatud elamu
Pärnaallee
Lühiinfo:Annemõis kuulus varem karjamõisana Vasula rüütlimõisa alla. Esimene mõisa hooneid kujutav kaart pärineb 1806. aastast. 1865. aasataks oli ehitatud tänaseks hävinud peahoone. 19. sajandi II poolel toimus ilmselt suurem ümberehitus, millega mõis sai mitmeid maakivist ja tellistest majandushooneid ning rajati park. Eesti Vabariigi perioodil asus mõisasüdames vanadekodu. Lisaks peahoonele ehitati ka teine hoolealuste kodu. Nõukogude perioodil lisandusid individuaalelamud. 1970-80. aastatel sulas Annemõis uue linnaosa Annelinna sisse. Praeguseks (2006.a.) on peahoone ja kõrvalhooned hävinud. Mõisaansamblist on säilinud vaid tonnvõlviga kelder ning pargi põlispärnadest allee. Mõisa maadele on 1930. aastatel ehitatud individuaalelamud - üks 1933. aastal valminud funktsionalistlikus stiilis maja ning teine, mis on 1960. aastatel ümber ehitatud. Ankeedis on käsitletud 1933. aastal valminud maja.

Kasutusviis
- algne:muu
-praegune:elamu
Seisukorra hinnang:rahuldav
Väärtushinnang:säilitamisväärtusega
Kasutusrezhiim:Kultuuriväärtuste teenistuse kooskõlastus

Kaitstuse aste:Kohalik
Kaitseala:
Õigusakt:
Registrinumber:

Kelder:
Vundament:tellis, krohvitud
Seinad:palk, trepikoda kivist
Seinakate:
- algne:
-praegune:krohv
Värv:
- algne:
-praegune:roosa
Katus:väljaehitustega viilkatus
Katusekate:
- algne:
-praegune:plekk
Korstnad:silikaattellistest korstnad
Trepikoda:maja sees ,peaukse vastas
Arhitektuursed elemendid ja fassaadidekoor:eenduva trepikoja kaks paralleelset kitsast akent, krohvraamistuses uks, profileeritud karniis
Aknad:uuendatud
Uksed:uuendatud
Interjöör:
Väikevormid:
Krundi piirded:puuduvad
Krundi haljastus:hoone idaküljel pärnaallee
Abihooned ja rajatised:puuduvad
Inventar:
Muu:

Katastroofid:puuduvad

Aruanne:Annemõisa ajalooline õiend, M. Eimre, O. Suuder (Tartu 2002). Arc Projekti arhiiv
Publikatsioon:
Märkused:Ankeedi koostas Maili KallasteSisestatud: 14.12.2006Maili Kallaste
Viimati redigeeritud: 11.12.2007Maili Kallaste
 
[mälestiste register]