kivimaja

Staatus:Arhiivis - Registrist kustutatud (hävinenud)

Omanik:
Asukoht:Tiigi 11;

Grupp:Arhitektuur
Alagrupp:ühiskondlik hoone
Ehitusaeg, valmimisaasta:1879-1882
AutorR.M. von Engelhardt
Projekt:
Ümberehitused:Taastati pärast II maailmasõda klubihoonena
Restaureerimised:Restaureeritud 2006.a.
Stiil:historitsism, neogootika

Kirjeldus:Krundi sügavuses paiknev kahekordne telliselamu, mille esiküljel asub ühekordne kuuekandiline väljaehitis ja eeskoda, tagakülje N-O nurgal kaheksakandline torn
Lühiinfo:Ehitati algselt Kuremaa mõisnike v. Oettingenide elamuna, põles II maailmasõjas ja taastati peale sõda klubihoonena.

Kasutusviis
- algne:elamu
-praegune:ühiskondlik hoone
Seisukorra hinnang:hea
Väärtushinnang:arhitektuuriväärtuslik
Kasutusrezhiim:Kultuuriväärtuste teenistuse kooskõlastus

Kaitstuse aste:Riiklik
Kaitseala:Tartu vanalinna muinsuskaitseala
Õigusakt:Kultuuriministri määrus nr. 12, 20.03.1997
Registrinumber:6993

Kelder:olemas
Vundament:Rõhutatud vuukidega maakivisokkel
Seinad:tellis
Seinakate:
- algne:tellis
-praegune:tellis
Värv:
- algne:punane
-praegune:punane
Katus:vastavalt põhiplaani liigendusele mitmeosaline
Katusekate:
- algne:
-praegune:plekk
Korstnad:tellis
Trepikoda:kivitrepikoda küljel
Arhitektuursed elemendid ja fassaadidekoor:Eenduv keskrisaliit, mille II korruse keskosas on rõdu. Korruste vaheline ristlillikutest simss, konsoolsimsid ja karniis, akende karniisid, I korruse akende all kassetid
Aknad:taastamisaegsed
Uksed:pealesõjaaegsed
Interjöör:
Väikevormid:
Krundi piirded:puuduvad
Krundi haljastus:Vallikraavi nõlv
Abihooned ja rajatised:puuduvad
Inventar:
Muu:

Katastroofid:II maailmasõjas

Aruanne:puudub
Publikatsioon:puudub
Märkused:Ankeedi koostas Maret EimreSisestatud: 17.11.2003Romeo Metsallik
Viimati redigeeritud: 11.12.2007Maili Kallaste
 
[mälestiste register]