Veterinaariainstituudi hoovÜlesvõte:mai 2000
Foto autor:R. Metsallik