Bastion Karl IX

Jrk:7

Grupp:Arheoloogia
Alagrupp:kindlusehitis
Leiutüüp:bastion
Mõõtmed:
Kirjeldus:Algselt ulatus bastion keskaegsest Riia väravast kuni Piiskopitornini, tähendab umbes Barclay de Tolly monumendist kuni Tähetorni aluse kõrgendiku edelanurgani. Bastioni jõepoolne külg hävitati Ülikooli t äärsete hoonete ehitamisega. Hansapanga hoovis asuv tugimüür ja Vallikraavi t äärsete maakivimüüride vanemad osad võivad seotud olla bastioni hilisema ehitusjärguga. Muldkindlustuse lääneküljel on säilinud kurtiin ja madalam nn küljetasku. Bastioni peal asub praegu laste mänguväljak. 1994.a. avastati bastioni lääneflangis võlvitud kaitsekäik. 1999.a. uuringutel paljandus Vallikraavi t mäepoolse kõnnitee äärekivi all rootsiaegse bastioni maakivisein.
Lühiinfo:Keskaegse Riia värava asemel oli muldkindlustus juba enne 1636. aastat. 17. sajandi lõpukümnenditel alustasid rootsi võimud ulatuslikumaid kindlustustöid. Toomemäe ümber rajatud bastionidele anti Rootsi kuningate nimed. 18. s II poolel rekonstrueerisid ja täiendasid kindlustusi vene võimud suurtükiväekindral de Villebois` juhtimisel.

Tartu aastal 1696. Autor L.Nörlingh.
Karl IX bastion. Vaade kagust.
Kurtiin Karl IX ja Karl Gustavi nimeliste bastionide vahel. Vaade idast.
Karl IX bastioni küljetasku. Vaade kagust.
Müürinish. Arvatavasti seotud bastioni kaitseehitistega.
Karl IX bastion. Aiamaja seinad olid ehitatud vanale laskepesale. Vaade edelast.
Bastioni nõlva sees 1994.a. avastatud kaitsekäik.
Sama.
Algselt võlvitud kaitsekäik bastioni lääneflangil. Ehitus säilib maapinnas liivaga kaetult.
17. s. bastioni müür Vallikraavi t mäepoolse kõnnitee äärekivi all. Vaade lõunast.
Dateering:17./18. sajand

Pindala: m2
Kogus:1
Sügavus:maapealne
Kaasleiud:
Kultuurkiht:sisaldab 17./18. sajandil rajatud kaitseehituste säilmeid
Leiukoht, kirjeldus:Ülikooli ja Vallikraavi t ristumiskohal, Hansapanga taga.

Leiu seisund:rahuldav
Omanik:
Hoiukoht/asukoht:Tartu linn; Ülikooli ja Vallikraavi t ristumiskoht
Fond:
Leiunumber:

Kaitstuse aste:Riiklik
Kaitseala:Tartu vanalinna muinsuskaitseala
Õigusakt:Kultuuriministri 20.03.1997 määrus nr. 12
Registrinumber:6884

Leidja:
Kasutusrezhiim:kultuuriväärtuste teenistuse kooskõlastus
Tähistus:

Uuringute
- aeg ja juhendaja: 1994, arheoloog P. Piirits;
- liik:
- tulemus:
Läbikaevatud ala [m2]:

Aruanne:Prints,O. Tartu kui kindlus. Tallinn 1967. MKI arhiiv; Piirits, P. Arheoloogilised järelvalvetööd Toomemäe S-nõlval onkoloogiahaigla hoovis. Tartu 1994. Tartu Linnamuuseumi arhiiv.
Publikatsioon:Tvauri,A. The Archaeological Investigations in Viljandi, Tartu and Kärkna, Carried out by OÜ Arheoloogiateenistus in 1999( artikkel avaldamisel TA Toimetistes ).
Märkused:Kaitse all arhitektuurimälestisena


Sisestatud: 21.03.2000Romeo Metsallik
Viimati redigeeritud: 07.01.2008Romeo Metsallik
 
[mälestiste register]