Püha Nikolai kiriku asukoht

Jrk:26

Grupp:Arheoloogia
Alagrupp:sakraalehitis koos kalmistuga
Leiutüüp:
Mõõtmed:
Kirjeldus:Kunstiajaloolane V. Vaga on väitnud, et tegemist oli üsna väikese ristikujulise hoonega ( Lehekülgi Tartu ajaloost. Tartu 1964 ). Tartu raeprotokollide järgi oli kirik 1555.aastaks seest valgendatud. 1584.a. olevat kirik ülevalt alla kaetud maalingutega ( Helk, V. Die Jesuiten in Dorpat 1583- 1625. Odense 1977 ).
Lühiinfo:Tartus oli keskajal kaks õigeusu kirikut- pihkvalaste Püha Nikolai ja novgorodi kaupmeeskonnale kuulunud Püha Georgi kirik. Nikolai kirik kannatas 1525.a. pildirüüste ajal, 1555. aastaks oli raad hoone taas korrastanud. Poola ajal kasutasid kirikut jesuiidid, 1613. aastaks oli Nikolai kirik täielikult purustatud. Kiriku juures asus vaimulike elamu ja surnuaed.
Pihkvalaste Püha Nikolai kiriku asukoht. Vaade Magasini tänavalt.
Dateering:keskaeg

Pindala: m2
Kogus:1
Sügavus:
Kaasleiud:matused
Kultuurkiht:määramata
Leiukoht, kirjeldus:Wybersi revisjoniraamatu ( 1582- 1656 ) ja nn. Leedu meetrika 1616.a. revisjoni andmeil asus see Rüütli t. idaküljel, mitte kaugel Laiast tänavast.

Leiu seisund:määramata
Omanik:
Hoiukoht/asukoht:Tartu linn; Rüütli 19 või 21 krundil
Fond:
Leiunumber:

Kaitstuse aste:Riiklik
Kaitseala:Tartu vanalinna muinsuskaitseala
Õigusakt:Vabariigi valitsuse 17. juuni 2004. a määrus nr 218
Registrinumber:27006

Leidja:
Kasutusrezhiim:kultuuriväärtuste teenistuse kooskõlastus
Tähistus:

Uuringute
- aeg ja juhendaja: geodeet U. Hermann; arheoloog A. Tvauri
- liik: järelvalve kommunikatsioonitrasside rajamisel
- tulemus:fikseeriti kalmistu matuste sügavus ja orientatsioon
Läbikaevatud ala [m2]:

Aruanne:
Publikatsioon:Alttoa, K. " Vene ots" keskaegses Tartus.- Tartu- minevik, tänapäev. Tallinn 1985; Hermann, U. Keskaegse Tartu topograafiast.- Ehitus ja arhitektuur 1974, nr. 1.
Märkused:

Sisestatud: 17.04.2000Romeo Metsallik
Viimati redigeeritud: 03.12.2007Romeo Metsallik
 
[mälestiste register]