Jesuiitide kolleegiumi asukoht

Jrk:13

Grupp:Arheoloogia
Alagrupp:kivihoone
Leiutüüp:maakividest ja tellistest müür ja munakivisillutis
Mõõtmed:müüri paksus 140 sm.
Kirjeldus:Arheoloogilistel kaevamistel avastatud loode- kagusuunalise, Jakobi t lääneküljel kulgeva müüri paksus oli 140 sm, kaugus kõnnitee äärekivist 9,5 m. Müüri mäepoolse külje vastas olid säilinud viie üksteise kohal asuva tänavasillutise fragmendid. Sillutise keskosas paiknes pikisuunaliselt ehitatud veerenn.
Lühiinfo:Baltisaksa ajaloouurija R. Otto andmeid arvestades võiks kaevamistel avastatud kivimüür kuuluda selles piirkonnas 1583. aastast asunud jesuiitide gümnaasiumi ja hiljem kolleegiumihoone juurde. Hoone mäepoolsel küljel asus keskajal Lossi tänavasse suubunud Suur- Maarja tänav. Hoone üks külg jääb praeguse Jakobi tänava alla.
Dateering:14./16.s.

Pindala: m2
Kogus:1
Sügavus:1m mättakihist
Kaasleiud:keraamika, rauast töö-ja tarberiistad
Kultuurkiht:paksus kuni 4 m. Alusliivale ladestunud pruun kiht võib pärineda muinasaja lõpusajanditest, sellel lasub keskaja algupoole põllumajanduslikule maakasutusele (aiad ) viitav ladestus. Hilisem ehitusrusu sisaldav kiht oli kuni 2,5 m paksune.
Leiukoht, kirjeldus:hooneteta mäenõlvak Jakobi t 4 lõunaküljel
Asukoht Toomemäe nõlval
Suur- Maarja t munakivisillutis keskel lohus asuva veerenniga, 17.s. Vaade idast.

Leiu seisund:
Omanik:Tartu linn
Hoiukoht/asukoht:Tartu linn; Jakobi 6
Fond:
Leiunumber:

Kaitstuse aste:Riiklik
Kaitseala:Tartu vanalinna muinsuskaitseala
Õigusakt:Vabariigi Valitsuse 17. juuni 2004. a määrus nr 218
Registrinumber:27006

Leidja:
Kasutusrezhiim:kultuuriväärtuste teenistuse kooskõlastus
Tähistus:

Uuringute
- aeg ja juhendaja: 1986- 1992 R. Metsallik ja L. Täheväli
- liik: arheoloogilised väljakaevamised
- tulemus:piirkonna keskaegse hoonestuse paiknemise täpsustamine tehnovõrkude ehitamise käigus.
Läbikaevatud ala [m2]:

Aruanne:Metsallik, R. Tartu arheoloogiliste uuringute esialgseid tulemusi. Magistritöö. Tartu 1992. Autori valduses.
Publikatsioon:
Märkused:

Sisestatud: 30.03.2000Romeo Metsallik
Viimati redigeeritud: 07.01.2008Romeo Metsallik
 
[mälestiste register]