Holmi asulakoht

Jrk:33

Grupp:Arheoloogia
Alagrupp:asulakoht
Leiutüüp:kaubahoovi asukoht
Mõõtmed:
Kirjeldus:Holmiks kutsutud ala asus kunagisel jõesaarel Koolujõe ja Emajõe vahel. Sinna käis liiklus läbi keskaegse Karja värava ja üle Saksa silla.
Lühiinfo:Baltisaksa uurija R. Otto järgi asus Holmil keskajal vene kaubahoov. 1996.a. teostatud arheoloogiline järelvalve näitas 14.-16.s. asustuskihi olemasolu ööklubi " Atlantis " loodenurga lähedal jõe ääres. 1692.a. otsustasid rootsi võimud rajada Holmile Karja värava ette raveliini. 1696.a. lammutati seal asunud vene kaubahoov. 18.s. II poolel rajasid venelased raveliini kaitseks veetõkke. 1775. a. tulekahju kandus puusildade kaudu ka Holmile ning hävitas suure osa sealsetest majadest.
Holmi kagupool.
Holmi loodepool.
Dateering:keskaeg

Pindala: m2
Kogus:
Sügavus:
Kaasleiud:glasuurimata kivikeraamika ja slakk
Kultuurkiht:Ca 35 sm paksune pruun kiht valge uhteliiva peal jõeäärse kõnnitee asfaldist 1m sügavamal
Leiukoht, kirjeldus:praeguse ööklubi " Atlantis " piirkonnas

Leiu seisund:
Omanik:
Hoiukoht/asukoht:Tartu linn; Emajõe vasakkallas
Fond:
Leiunumber:

Kaitstuse aste:Riiklik
Kaitseala:Tartu vanalinna muinsuskaitseala
Õigusakt:Kultuuriministri 1. septembri 1997.a. määrus nr. 59
Registrinumber:12976

Leidja:
Kasutusrezhiim:kultuuriväärtuste teenistuse kooskõlastus
Tähistus:

Uuringute
- aeg ja juhendaja: 1996 R. Metsallik
- liik: järelvalve
- tulemus:avastati keskaegne ( 14.- 16.s. ) kultuurkiht ööklubi " Atlantis " loodenurga lähedal
Läbikaevatud ala [m2]:

Aruanne:
Publikatsioon:Alttoa, K. " Vene ots " keskaegses Tartus.- Tartu- minevik, tänapäev. Tartu 1985; Metsallik, R. Tartu arheoloogilisest uurimisest.- TÜ Arheoloogia kabineti toimetised 8. Tartu 1995.
Märkused:

Sisestatud: 25.04.2000Romeo Metsallik
Viimati redigeeritud: 10.01.2008Romeo Metsallik
 
[mälestiste register]