Jakobi kiriku asukoht

Jrk:29

Grupp:Arheoloogia
Alagrupp:sakraalehitis
Leiutüüp:kirik
Mõõtmed:
Kirjeldus:Linnasekretär B. Wybersi andmetel oli kirikul kaks portaali, neist suurem asus Toomemäe pool, väiksem Laia t. suunas. Kirik oli võlvitud, seal asusid kivialtar ja väike puidust kantsel.
Lühiinfo:Jakobi kiriku täpne asukoht pole tänini lõplikult selge. Kirik esineb ürikutes esmakordselt 1397.a ning viimast korda aastal 1417. Baltisaksa ajaloolase R. Otto versiooni kohaselt liideti kirik 15.s. naistsistertslaste Püha Katariina kloostriga ning sai uue kaitsepühaku. Kunstiajaloolane K. Alttoa on toetudes poola 1613.a. visitatsiooniprotokollile esitanud hüpoteesi, mis selgitab kiriku nime kadumist 15.s. kirjalikest allikatest selle minekuga frantsisklaste valdusesse. Seoses pildirüüstega 1525.a. nimetatakse minoriitide Jakobi kloostrit. 1583.a. on kirik jesuiitide käes. Kui rootslased 1625.a. linna vallutavad, siis lammutatakse raesekretär B. Wybersi andmetel Jakobi kirik maha kuni alusmüürideni. G. Schwengelli koostatud vanimal Tartu plaanil 1636. aastast asub kirik linnamüüri Jakobi väravast edela pool ning on signeeritud " Nonnen Kirch und Kloster".
2006. a arheoloogiliste uuringute käigus avastati kloostriga seotud telliskivimüür ja matused Jakobi tänava põhjaküljel.
Dateering:keskaeg

Pindala: m2
Kogus:1
Sügavus:
Kaasleiud:rohkesti uusaegset keraamikat
Kultuurkiht:1978.a. uuringutel avastati tüse uusaegne täitekiht
Leiukoht, kirjeldus:Toomemäe nõlval, Jakobi ja Laia t rismiku lähedal

Leiu seisund:määramata
Omanik:
Hoiukoht/asukoht:Tartu linn; Jakobi ja Laia t ristmiku lähedal
Fond:
Leiunumber:

Kaitstuse aste:Riiklik
Kaitseala:Tartu vanalinna muinsuskaitseala
Õigusakt:Vabariigi Valitsuse 17. juuni 2004. a määrus nr 218
Registrinumber:27006

Leidja:
Kasutusrezhiim:kultuuriväärtuste teenistuse kooskõlastus
Tähistus:

Uuringute
- aeg ja juhendaja: 1978 K. Alttoa, 2006 A. Tvauri
- liik: arheoloogilised väljakaevamised
- tulemus:kindlamaid jälgi Jakobi kirikust ei tuvastatud
Läbikaevatud ala [m2]:

Aruanne:Alttoa, K. Jakobi värava ja Katariina kloostri oletatav ümbrus Tartus. Ajalooline ülevaade ja aruanne 1978.a. kaevamistest. Tallinn 1979. MKI arhiiv.
Publikatsioon:Otto, R. Ueber die Dorpater Klöster und ihre Kirchen.- Verhandlungen der GEG. B.22. Dorpat 1910; Thrämer,W. Geschichtlicher Nachweis der zwölf Kirchen des alten Dorpat.- Verh., der GEG zu Dorpat. Dritter Band. Dorpat 1856; Tartu ajalugu. Tartu 1982
Märkused:

Sisestatud: 18.04.2000Romeo Metsallik
Viimati redigeeritud: 03.01.2008Romeo Metsallik
 
[mälestiste register]