Püha Jüri leprosooriumi ja kalmistu asukoht

Jrk:46

Grupp:Arheoloogia
Alagrupp:sakraalehitis
Leiutüüp:kalmistu
Mõõtmed:
Kirjeldus:Kõrgendik Tuule t kirdeküljel. Narva mnt. pool asub hilisem puust elumaja, selle taga aiad. 2007. aastal rajati Narva mnt poolsele küljele korruselamu. Kinnistule on kavas ehitada kokku kaks hoonet. Enne ehitustegevuse algust tehti mõlema hoone ja Narva mnt äärse bussiootepaviljoni alal arheoloogilised kaevamised.
Lühiinfo:Piiskopiajal asus Raadi mõisa tee lähedal rohkete hoonete, kalmistu ja kirikuga leprosoorium, mis oli pühendatud Pühale Jürile. Leprosoorium kuulus Tartu rae halduskonda, selle tulud tulid maavaldusest ning annetustest. Peale pidalitõbiste hooldati seal ka teisi haigeid ja võib olla ka vaeseid. Selle tegevus oli ühendatud Püha Vaimu seegiga. Vene- Liivi sõjas sai Jürgeni mõis (resp. leprosoorium ) kannatada, poola ajal oli see jesuiitide käes. 17.s. anti mõis ja selle maa linnale, järgnevalt liideti maad Jaamamõisa aladega ning 1870.a. paiku tükeldati linna maadena. Uus pidalitõbiste varjupaik rajati Muuli talu maadele, kuhu 1891.a. võeti vastu esimene haige. Varjupaik töötas eraasutusena kuni revolutsiooni puhkemiseni 1917.a. 1922.a. avati see uuesti ülikooli asutusena.
Dateering:keskaeg

Pindala: m2
Kogus:1
Sügavus:
Kaasleiud:aia harimisel on leitud inimeste luid
Kultuurkiht:kalmistu kultuurkiht
Leiukoht, kirjeldus:Tuule t. alguses, kirdeküljel asuv kõrgendik

Leiu seisund: arheoloogiliselt uuritud ehitiste alla jäävas osas
Omanik:
Hoiukoht/asukoht:Tartu linn; Narva mnt. 165A
Fond:
Leiunumber:

Kaitstuse aste:Riiklik
Kaitseala:Tartu linna arheoloogiline kaitsevöönd
Õigusakt:Kultuuriministri 1. septembri 1997.a määrus nr. 59
Registrinumber:12979

Leidja:
Kasutusrezhiim:kultuuriväärtuste teenistuse kooskõlastus
Tähistus:

Uuringute
- aeg ja juhendaja: Piirits, P 2005; Tvauri, A 2006.
- liik: arheoloogilised kaevamised
- tulemus:leitud luustikud on maetud ajavahemikul 17. s II poolest kuni 18. s III veerandini. Ehitistest jälgi tehtud kaevandites ei avastatud.
Läbikaevatud ala [m2]:736

Aruanne:Piirits,P. Arheoloogilised uuringud Tartus Narva mnt 165A/Tuule tn 2B kaevandeis. Tartu 2005.
Publikatsioon:Koguteos " Tartu ". Tartu 1927.
Märkused:Juunis 2000 paljandusid pinnase planeerimisel Tuule t. poolsel küljel inimluude tükid juba ca 50 sm sügavusel rohukamarast.


Sisestatud: 16.05.2000Romeo Metsallik
Viimati redigeeritud: 03.12.2007Romeo Metsallik
 
[mälestiste register]