Tähtvere asulakoht

Jrk:55

Grupp:Arheoloogia
Alagrupp:asulakoht
Leiutüüp:
Mõõtmed:
Kirjeldus:Asub kahel pool Fr. R. Kreutzwaldi tänavat end. Tähtvere ( sks. Techelfer ) mõisakeskuse piirkonnas. Asulakoha poolitab oja.
Lühiinfo:Fr. R. Kreutzwaldi 54 lõunaküljel, vana ojasängi kaldapealsel asub muinasaegne kultuurkiht. Tähtverest on teateid saksa ja anglosaksi mündileidude kohta. Tähtvere mõis asutati keskajal piiskopi mõisana. Esimesed teated pärinevad aastast 1515. Alates 19. s. algusest kuni riigistamiseni on mõis Wulfide suguvõsa käes. Tänaseni säilinud heimatstiilse peahoone projekteeris arhitekt Robert Pohlmann. Mõisa maadele planeeriti linnaosa Arnold Matteuse poolt 1929- 1931.a. 1985. a. valmis Valve Pormeistri projekti järgi peahoonele juurdeehitus. Vana peahoone fassaadid restaureeriti 2007 arh. Anu Kuhlbach´i (OÜ Ehitusmaa) projekti järgi.
Muinasaegse kultuurkihi asukoht hoone ja oja vahel.
Tähtvere mõisa peahoone.
Dateering:muinasaeg

Pindala: m2
Kogus:1
Sügavus:1 m
Kaasleiud:joon- ja lainja ornamendiga kedrakeraamika; saksa ja anglosaksi mündid.
Kultuurkiht:20 sm paksune savikas pruun muld
Leiukoht, kirjeldus:Fr. R. Kreutzwaldi 54 ( end. viljakuivati ) lõunaküljel.

Leiu seisund:rahuldav
Omanik:
Hoiukoht/asukoht:Tartu linn; Tähtvere mõisa asukoht
Fond:
Leiunumber:

Kaitstuse aste:Kohalik
Kaitseala:Arheoloogiline miljööpiirkond
Õigusakt:Tartu Linnavolikogu 06. oktoobri 2005. a määrus nr 125
Registrinumber:

Leidja:R. Metsallik
Kasutusrezhiim:kultuuriväärtuste teenistuse kooskõlastus
Tähistus:

Uuringute
- aeg ja juhendaja: 1994 R. Metsallik
- liik: järelvalve
- tulemus:tuvastati muinasaegse kultuurkihi asukoht
Läbikaevatud ala [m2]:

Aruanne:
Publikatsioon:Metsallik, R. Tartu arheoloogilisest uurimisest.-TÜ Arheoloogia Kabineti toimetised 8. Tartu 1995.
Märkused:

Sisestatud: 31.05.2000Romeo Metsallik
Viimati redigeeritud: 05.12.2007Romeo Metsallik
 
[mälestiste register]