Linnamüür

Jrk:32

Grupp:Arheoloogia
Alagrupp:kindlusehitis
Leiutüüp:maakivimüür
Mõõtmed:müüri paksus ca 2m, pikkus umbes 2 km
Kirjeldus:Kokku oli Tartu linnamüüris 27 torni, neist 9 väravaga. Suuremad väravad olid Karjavärav, Riiavärav, Toomevärav, Jakobi värav ja Vene värav ( asukohad vaata fotolt; fotol vaekoja ja apteegi asukohad ära vahetatud). Linnamüüriga ühisesse kaitsesüsteemi kuulus piiskopilinnus ja võib- olla ka Toomkirik ( K. Alttoa 1979 ). Väljastpoolt müüri kaitsesid linna vallikraavid ( Vallikraavi t põhjaküljel, K. E. von Baeri t. ja Kroonuaia t. ).
Lühiinfo:Kivist linnamüür valmis mitte enne 14. sajandit, varasemal perioodil võis linnasüdant ümbritseda puutara. Mõned uurijad (näit. O. Prints 1967) on oletanud, et piiskopile kuulunud Toomemägi võis keskajal all- linnast vahemüüriga eraldatud olla. 17.s. oli Tartul kolm eeslinna. Alevaküla ( Allewakülla, Albenküll ) asus linnamüürist Karlova mõisa suunas, Jakobi eeslinn oli Jakobi värava vastas Tähtvere mäel ja jõe vasakkaldal Ülejõe eeslinn.
Dateering:14.s.

Pindala:270000 m2
Kogus:1
Sügavus:määramata, kohati maapealne
Kaasleiud:
Kultuurkiht:
Leiukoht, kirjeldus:Keskaegne linnamüür ümbritses Toomemäge ja ulatus Magasini t. ja Vabaduse pst. vahele. Põhjaküljel kulges müür Laia t piirkonnas ja lõunaküljel Poe t piirkonnas. Linnamüür on lõiguti säilinud Vabaduse pst. lääneküljel, Jakobi ja Laia t. ristmiku lähedal, Ülikooli 8 hoovis ja Botaanikaaias ( vt. register, linnamüür ).

Leiu seisund:1997.a. alustati linnamüüri rekonstrueerimistõid Vabaduse pst. lõigus. Restaureerimistöö ebaõnnestus (OÜ Fiaal ). Alates 1999.a. jätkas tõid OÜ Wunibald.
Omanik:
Hoiukoht/asukoht:Tartu linn; Emajõe paremkaldal
Fond:
Leiunumber:

Kaitstuse aste:Riiklik
Kaitseala:Tartu vanalinna muinsuskaitseala
Õigusakt:Kultuuriministri 20.03.1997.a. määrus nr. 12
Registrinumber:6884, 6885, 6886

Leidja:
Kasutusrezhiim:markeeritav, rekonstrueeritav, kultuuriväärtuste teenistuse kooskõlastus
Tähistus:Linnamüüri tornide asukohad tähistas 1960. aastatel insener Johannes Maadla omavalmistatud kivitahvlitega.

Uuringute
- aeg ja juhendaja: 1957 Õ. Utter; 1978 K. Alttoa; 1988-90 A. Mäesalu ja V. Trummal; 1991 K. Lange
- liik: järelvalve ja arheoloogilised väljakaevamised
- tulemus:täpsustati linnamüüri mõõtmeid
Läbikaevatud ala [m2]:

Aruanne:Prints, O. Tartu kui kindlus. Tartu 1967; Alttoa, K. Jakobi värava ja Katariina kloostri oletatav ümbrus Tartus. Ajalooline ülevaade ja aruanne 1978.a. kaevamistest. Tallinn 1979; Alttoa, K. Tartu Toomkiriku pikihoone ja lääneosa ehitusajalooline uurimus. Tartu 1979. Käsikiri MKI arhiivis; Trummal, V. Aruanne arheoloogilistest kaevamistest TÜ Botaanikaaia territooriumil 1988.a. Käsikiri Tartu Linnamuuseumis.
Publikatsioon:Koguteos "Tartu". Tartu 1927.
Märkused:

Sisestatud: 20.04.2000Romeo Metsallik
Viimati redigeeritud: 05.04.2013Romeo Metsallik
 
[mälestiste register]