Keskaegne Maarja kirik

Jrk:16

Grupp:Arheoloogia
Alagrupp:sakraalehitis
Leiutüüp:
Mõõtmed:
Kirjeldus:Maarja kirik oli kolmelööviline gooti stiilis basiilika, nelja traveega. Tal oli monumentaalne torn ja läänefassaadi nurkades väikesed polügonaalsed trepitornid. Kooril oli lõunaküljel väike kuuetahuline juurdeehitus, pikihoonel olid juurdeehitused kogu lõuna- ja põhjakülje ulatuses. Ülesehitus kesklöövi osas oli eripärane- siin oli igas travees arkaadide kohal viis nissi, kusjuures keskmises neist oli ava. Kiriku kohale püstitati 19. s. algul ülikooli peahoone, mille ehitamise ajal Maarja kiriku surnuaiast leitud inimluud maeti ümber Toomeorgu ( vt. rahvaste monument ). Kiriku varemete lammutamisel saadud telliskive kasutati Püssirohukeldri ehitamisel.
Lühiinfo:Eesti Arhitektuuriajalugu annab kiriku valmimisajaks 14. sajandi. Ehitus hävis Põhjasõjas.
TÜ peahoone on rajatud Maarja kiriku ja seda ümbritsenud surnuaia asukohale.
Maarja kiriku varemed. 18.s.
Dateering:14.s.

Pindala: m2
Kogus:1
Sügavus:kiriku kultuurkiht ja müürid on osaliselt säilinud peahoone põranda all ja hoovis
Kaasleiud:keraamika, rauast töö- ja tarberiistad
Kultuurkiht:kultuurkiht on tugevasti segatud peahoone ehitamise ajal
Leiukoht, kirjeldus:TÜ peahoone lõunakülg

Leiu seisund:rahuldav
Omanik:
Hoiukoht/asukoht:Tartu linn; Ülikooli 18
Fond:
Leiunumber:

Kaitstuse aste:Riiklik
Kaitseala:Tartu vanalinna muinsuskaitseala
Õigusakt:Vabariigi Valitsuse 17. juuni 2004. a määrus nr 218
Registrinumber:27006

Leidja:
Kasutusrezhiim:kultuuriväärtuste teenistuse kooskõlastus
Tähistus:

Uuringute
- aeg ja juhendaja: 1980. aastate II pool arheoloog Romeo Metsallik, 1995 arheoloog Toivo Aus, 2007 arheoloog Andres Tvauri
- liik: arheoloogiline järelevalve
- tulemus: Arheoloogiline järelvalve Maarja kiriku lõunakülje kalmistul Jakobi tänaval 1980. aastate II poolel näitas, et mõned leitud matustest võivad kuuluda ristirüütlite vallutuste eelsesse ajajärku; 1995. a uuringutel tuvastati, et peahoone on ehitatud varasemate ehituste mädanenud puitalustel tasandatud rusukihile, mis põhjustab hoone vajumist; tehnovõrkude rajamisel peahoone hoovi aastal 2007 uuriti kiriku müüristikku.
Läbikaevatud ala [m2]:

Aruanne:Aus, T. Tartu Ülikooli peahoone. Arheoloogilise järelvalve aruanne. Tartu 1995. MKA arhiiv.
Publikatsioon:
Märkused:1995. a kaevamistel avastati 56 luustikku, mis kõik olid segatud.


Sisestatud: 03.04.2000Romeo Metsallik
Viimati redigeeritud: 02.01.2008Romeo Metsallik
 
[mälestiste register]