Jaamamõisa asulakoht

Jrk:52

Grupp:Arheoloogia
Alagrupp:asulakoht
Leiutüüp:
Mõõtmed:
Kirjeldus:Asub Juudaoja loodeküljel oleval kõrgendikul, Jaamamõisa hoonekompleksi piirkonnas.
Lühiinfo:Jaamamõisat ( sks. Jama ) nimetatakse esmakordselt 16. s. lõpul. Mõnda aega kuulus mõis linnale ja läks siis Steiernhelmide perekonnale.1733.a. ostis linn mõisa tagasi ja liitis sellega endise Püha Jüri hospitali majandusmõisa maad. Varasema palkidest ehitatud härrastemaja asemele valmis 1847. a. uus kivist härrastemaja ( arh. G. Geist 1844 ). Hoone on hilisklassitsistliku väliskujuga, ehitamisel lähtuti ülevenemaaliselt kehtestatud tüüpfassaadidest. 1993/94. a. rekonstrueeriti härrastemaja Maarja kool- kodu tarbeks ( arh. H. Sakkov ). Kõrvalhoonetest on vanemad härrastemaja kõrval asuv ühekordne puust valitsejamaja, ait ja tall- tõllakuur. Jaamamõis oli linna majandusmõis kuni II Maailmasõjani.
Jaamamõisa härrastemaja.
Valitsejamaja.
Dateering:16. s.

Pindala: m2
Kogus:1
Sügavus:50 sm
Kaasleiud:puusüsi, glasuuritud keraamika
Kultuurkiht:alusliivale ladestunud ca 30 sm paksune tume kiht
Leiukoht, kirjeldus:kaardil viirutatud ala keskosas

Leiu seisund:rahuldav
Omanik:
Hoiukoht/asukoht:Tartu linn; Puiestee 126
Fond:
Leiunumber:

Kaitstuse aste:Kohalik
Kaitseala:Arheoloogiline miljööpiirkond
Õigusakt:Tartu Linnavolikogu 06. oktoobri 2005. a määrus nr 125
Registrinumber:

Leidja:
Kasutusrezhiim:kultuuriväärtuste teenistuse kooskõlastus
Tähistus:

Uuringute
- aeg ja juhendaja: 1995 R. Metsallik
- liik: järelvalve
- tulemus:täpsustati kultuurkihi asukohta
Läbikaevatud ala [m2]:

Aruanne:
Publikatsioon:
Märkused:

Sisestatud: 25.05.2000Romeo Metsallik
Viimati redigeeritud: 04.01.2008Romeo Metsallik
 
[mälestiste register]