Maakivimüür Lossi tänaval

Jrk:66

Grupp:Arheoloogia
Alagrupp:kindlusehitis
Leiutüüp:maakivimüür
Mõõtmed:paksus 3, 05 m
Kirjeldus:Vee- ja kanalisatsioonitrassi rajamise käigus Lossi tänavale augustis 2001. a avastatud lubimördiga seotud maakividest ja tellistest müür.
Lossi tänaval avastatud maakivimüür.
Lühiinfo:Ülikooli arhitekti J. W. Krause andmetel oli piiskopile kuulunud Toomemäge all- linnast eraldanud müür nähtav veel 19. sajandi alguses. Baltisaksa ajaloolane Richard Otto seevastu eeldas vaid mõttelise piiri olemasolu. Kunstiajaloolane Olev Prints arvas, et kõnesolev müür eksisteeris. Tema versiooni järgi ümbritseti esmalt müüriga Toomemägi, mis all- linnale ringmüüri ehitamise järgselt jäi selle idaosa vahepiiriks. Muuhulgas toetus O. Prints ka koduloouurija N. Stange poolt 1930- ndatel aastatel Lossi t. 20 piirkonnas kommunikatsioonitööde ajal avastatud müürijäänusele.
Kõnesolev müürilõik avastati augustis 2001. a.
Dateering:keskaeg

Pindala: m2
Kogus:1
Sügavus:2 m tänavapinnast
Kaasleiud:
Kultuurkiht:pruunikasmust liivasegune kiht
Leiukoht, kirjeldus:Inglisillast 21 m allpool, Lossi 34 mäepoolse külje lähedal, tänava keskosas, suunaga poolviltu Püssirohukeldri poole

Leiu seisund:säilib tehnovõrgu toru all
Omanik:Tartu linn
Hoiukoht/asukoht:Lossi t.;
Fond:
Leiunumber:

Kaitstuse aste:Riiklik
Kaitseala:Tartu vanalinna muinsuskaitseala
Õigusakt:Vabariigi valitsuse 17. juuni 2004. a määrus nr 218
Registrinumber:

Leidja:arheoloog R. Metsallik
Kasutusrezhiim:kultuuriväärtuste teenistuse kooskõlastus
Tähistus:puudub

Uuringute
- aeg ja juhendaja: 2001 R. Metsallik
- liik: järelevalve
- tulemus:lokaliseeriti maakivimüüri asukoht
Läbikaevatud ala [m2]:

Aruanne:
Publikatsioon:Lossi tänav üllatas keskaegse müüriga.- Tartu Postimees 3. sept. 2001. a.
Märkused:Tehnik- joonestaja oli Ingrid Kõiv, ehitustöid tegi AS Water- Ser Lõuna- Eesti


Sisestatud: 15.10.2001Romeo Metsallik
Viimati redigeeritud: 10.02.2009Romeo Metsallik
 
[mälestiste register]