Vana- Ihaste I asulakoht

Jrk:59

Grupp:Arheoloogia
Alagrupp:asulakoht
Leiutüüp:kiviaja asulakoht
Mõõtmed:
Kirjeldus:Asub Emajõe vasakkaldal, hõredate mändide ja kaskedega liivikul.
Lühiinfo:1997. a kevadel leidsid Tartu Ülikooli arheoloogia kabineti töötajad Andres Tvauri ja Andres Vindi Vana-Ihastest ja selle lähedusest Veibrist kiviaja asustuse jälgi. 22. - 27. septembrini 1997 toimusid Hipodroomi t piirkonnas välitööd arheoloog Aivar Kriiska juhendamisel. Tehti 35 väikest prooviauku enam kui 1 ha suurusele alale.
20. jaanuaril 2005 kehtestas Tartu Linnavolikogu detailplaneeringu, mille alusel kavandati sellesse piirkonda elurajoon.
2006. a võeti asulakoht kaitse alla arheoloogiamälestisena. Samal ja 2007. a tehti sinna rajatavate hoonete ja tehnovõrkude alal arheoloogilisi uuringuid.
Dateering:arvatavasti 8.- 4. at. e.m.a.

Pindala: m2
Kogus:1
Sügavus:10- 50 sm
Kaasleiud:tulekivist ja luust esemed
Kultuurkiht:kergelt määrdunud kollakas liivapind
Leiukoht, kirjeldus:kultuurkiht ulatub idas Hipodroomi tänavani, lõunas piirneb kruusaauguga ning põhjas ja länes Hipodroomi tänavalt lähtuva väikese kõrvalteega.

Leiu seisund:hea
Omanik:
Hoiukoht/asukoht:Tartu linn; Vana- Ihaste
Fond:TÜ 640
Leiunumber:

Kaitstuse aste:Riiklik
Kaitseala:Arheoloogiline miljööpiirkond
Õigusakt:Kultuuriministri 17. jaanuari 2006. a käskkiri nr 12
Registrinumber:27428

Leidja:TÜ Arheoloogia kabineti töötajad Andres Tvauri ja Andres Vindi
Kasutusrezhiim:vajab arheoloogilisi uuringuid, kultuuriväärtuste teenistuse kooskõlastus.
Tähistus:puudub

Uuringute
- aeg ja juhendaja: Kriiska, A 1997, 2006 ja 2007; Vissak, R 2006 ja 2007.
- liik: arheoloogilised kaevamised
- tulemus:lokaliseeriti arvatav mesoliitikumi asulakoht ja selle loodeküljel sekundaarne tüüpilise kammkeraamika leiukoht, mille kultuurkiht pole ladestunud kohapeal.
Läbikaevatud ala [m2]:

Aruanne:Kriiska, A. Aruanne arheoloogilisest inspektsioonist Ihastes ( Tartu - Maarja khk.) 22.- 27. sept. 1997. MKI arhiiv.
Publikatsioon:" Postimees" 21. mai 1997.
Märkused:

Sisestatud: 11.07.2000Romeo Metsallik
Viimati redigeeritud: 02.01.2008Romeo Metsallik
 
[mälestiste register]