Bastion Karl Gustav

Jrk:8

Grupp:Arheoloogia
Alagrupp:kindlusehitis
Leiutüüp:bastion
Mõõtmed:
Kirjeldus:Hulknurkne muldkehand, millel asub üliooli arhitekti J.W. Krause projekteeritud Vana Anatoomikum ( 1805- 1851 ). Astmel bastioninõlva keskosas kasvasid ehitusajal põõsad,et vähendada varinguohtu. 19. s. lõpul rajati sellele jalgteed. Bastionil on osaliselt säilinud kaks võlvitud kaitsekäiku ehk poterni, mida kasutatakse keldritena.
Lühiinfo:Algse bastioni ehitasid rootsi võimud 17. s. lõpukümnenditel. 18.s. II poolel rekonstrueerisid selle ja ehitasid kõrgemaks vene võimud suurtükiväekindral de Villebois` juhtimisel.

Karl Gustavi bastion. Vaade kagust.
Karl Gustavi bastioni tipp Vallikraavi tänaval.
Karl Gustavi bastion koos kurtiiniga. Vaade edelast.
Potern. Portaal uuendatud 1960. aastatel. Vaade idast.
Potern Vana Anatoomikumi 2 taga.
Tartu aastal 1696. L. Nörlingh.
Hooned bastioni küljetasku asukohal.
Dateering:17./18.s.

Pindala: m2
Kogus:1
Sügavus:maapealne
Kaasleiud:
Kultuurkiht:muldkehandi sees on säilinud 17./18. sajandi kaitseehitusi
Leiukoht, kirjeldus:Toomemäe edelaküljel Vallikraavi t ääres.

Leiu seisund:rahuldav
Omanik:
Hoiukoht/asukoht:Tartu linn; Toomemägi
Fond:
Leiunumber:

Kaitstuse aste:Riiklik
Kaitseala:Tartu vanalinna muinsuskaitseala
Õigusakt:Kultuuriministri 20.03.1997 määrus nr. 12
Registrinumber:6884

Leidja:
Kasutusrezhiim:kultuuriväärtuste teenistuse kooskõlastus
Tähistus:

Uuringute
- aeg ja juhendaja:
- liik:
- tulemus:
Läbikaevatud ala [m2]:

Aruanne:Prints,O. Tartu kui kindlus. Tartu 1967. MKI arhiiv
Publikatsioon:
Märkused:Kaitse all arhitektuurimälestisena


Sisestatud: 21.03.2000Romeo Metsallik
Viimati redigeeritud: 07.01.2008Romeo Metsallik
 
[mälestiste register]