Piiskopitiik

Jrk:24

Grupp:Arheoloogia
Alagrupp:vallikraav
Leiutüüp:keskaegne veetõke
Mõõtmed:
Kirjeldus:madal, keskeloleva saarega tiik
Lühiinfo:Tartu kindlustusvööndi oluliseks elemendiks keskajal olid veetõkked. 17.s. plaanimaterjali alusel võib väita, et vallikraavid ja suured tiigid ümbritsesid kord linnamüüri igalt küljelt. Suurim neist oli Piiskopitiik, mille lääneosa aeti kinni veel peale II Maailmasõda.
Dateering:keskaeg

Pindala: m2
Kogus:1
Sügavus:maapealne
Kaasleiud:
Kultuurkiht:määramata
Leiukoht, kirjeldus:Botaanikaaia põhjanurgas

Leiu seisund:tiik on puhastamata ja kinni kasvamas
Omanik:
Hoiukoht/asukoht:Tartu linn; Botaanikaaed
Fond:
Leiunumber:

Kaitstuse aste:Riiklik
Kaitseala:Tartu vanalinna muinsuskaitseala
Õigusakt:Kultuuriministri 20. 03. 97 määrus nr 12
Registrinumber:6884

Leidja:
Kasutusrezhiim:kultuuriväärtuste teenistuse kooskõlastus
Tähistus:

Uuringute
- aeg ja juhendaja:
- liik:
- tulemus:
Läbikaevatud ala [m2]:

Aruanne:Prints, O. Tartu kui kindlus. Tartu 1967
Publikatsioon:Tartu ajalugu. Tallinn 1980
Märkused:kaitse all arhitektuurimälestisena


Sisestatud: 11.04.2000Romeo Metsallik
Viimati redigeeritud: 05.12.2007Romeo Metsallik
 
[mälestiste register]