Püha Antoniuse kabeli ja kalmistu asukoht

Jrk:47

Grupp:Arheoloogia
Alagrupp:sakraalehitis ja matmispaik
Leiutüüp:
Mõõtmed:
Kirjeldus:Kirde edela suunaline piklik mägi Riia t. ja Lille t. vahel. Praegu kasutusel pargina.
Lühiinfo:Antoniuse kabelit nimetatakse ürikutes esimest korda 1432.a kui Tartu piiskop Theoderic III Ressler paavstilt Antoniuse kabeli külastajatele patukustutust taotles ja samal aastal ka vastava kinnituse sai. Antoniuse kabel oli palverännakute koht. Tõenäoliselt oli keskajal kabeli juures ka kalmistu. 1613.a. revisjoni andmetel on kabel hävinud. 18.s. oli Antoniuse resp. Tõnisemäel õigeusu kalmistu. 1766.a. Tartu plaanil hõlmab kalmistu terve mäe. Seda kasutati kuni linnasurnuaedadesse matmise keeluni 1773.a. 18.s. ürikutes on mõnikord Tõnisemäge samastatud Sõnnikumäega (1736.a. ).
Dateering:1413- 1434

Pindala: m2
Kogus:1
Sügavus:ca 70 sm mättakihist
Kaasleiud:õigeusu ristripatsid
Kultuurkiht:
Leiukoht, kirjeldus:mäe platool

Leiu seisund:hea
Omanik:
Hoiukoht/asukoht:Tartu linn; Lillemägi
Fond:
Leiunumber:

Kaitstuse aste:Riiklik
Kaitseala:Tartu linna arheoloogiline kaitsevöönd
Õigusakt:Kultuuriministri 1. septembri 1997.a. määrus nr. 59
Registrinumber:12978

Leidja:
Kasutusrezhiim:kultuuriväärtuste teenistuse
Tähistus:

Uuringute
- aeg ja juhendaja: 1980. aastate II pool L. Jaanits, K. Jaanits, proovikaevandid R. Metsallik.
- liik: arheoloogilised kaevamised
- tulemus:avastati õigeusu kalmistu matused
Läbikaevatud ala [m2]:

Aruanne:
Publikatsioon:
Märkused:

Sisestatud: 16.05.2000Romeo Metsallik
Viimati redigeeritud: 04.12.2007Romeo Metsallik
 
[mälestiste register]