Kaagimägi

Jrk:34

Grupp:Arheoloogia
Alagrupp:kalmistu
Leiutüüp:võllamägi
Mõõtmed:
Kirjeldus:Madal tasase platooga mäeke, millel ümbruse elanikud kasvatasid varem köögivilja. Peenarde kaevamisel on avastatud inimluid ja kolpasid. Mäe Jänese t poolse nõlva sisse on ehitatud kelder. Muinsuskaitseameti ettekirjutusega on Kaagimäe kasutamine põllumajanduslikel eesmärkidel keelatud.
Lühiinfo:Kaagimäge on kujutatud Tartus aastatel 1681- 1686 toimunud revisjoni juurde kuuluval plaanil.
Kaagimägi. Vaade idast.
Kelder kaagimäe nõlvas. Vaade idast.
Kaagimägi. Vaade lõunast.
Kaagimäe platoo.
Kaagimägi Tartu 17.s. plaanil ( ülal vasakul ).
Võllamägi Tallinnas hilisema Tõnismäe eeslinna alal 16. s. joonise järgi.
Dateering:kesk- ja uusaeg

Pindala: m2
Kogus:
Sügavus:maapealne
Kaasleiud:inimeste luud
Kultuurkiht:määramata
Leiukoht, kirjeldus:Jänese t 5 krundi lääneküljel

Leiu seisund:rahuldav
Omanik:
Hoiukoht/asukoht:Tartu linn; Jänese 5
Fond:
Leiunumber:

Kaitstuse aste:Riiklik
Kaitseala:Tartu linna arheoloogiline kaitsevöönd
Õigusakt:Kultuuriministri 1. septembri 1997.a. määrus nr. 59
Registrinumber:12982

Leidja:
Kasutusrezhiim:kultuuriväärtuste teenistuse kooskõlastus
Tähistus:

Uuringute
- aeg ja juhendaja:
- liik:
- tulemus:
Läbikaevatud ala [m2]:

Aruanne:
Publikatsioon:Raid, N. Tartu Ülejõe- eeslinna tänavate areng.-KLEIO. Ajaloo Ajakiri. 1996. 1.
Märkused:

Sisestatud: 25.04.2000Romeo Metsallik
Viimati redigeeritud: 18.05.2011Romeo Metsallik
 
[mälestiste register]