Püha Jüri kiriku ümbrus

Jrk:42

Grupp:Arheoloogia
Alagrupp:sakraalehitis
Leiutüüp:matmispaik
Mõõtmed:
Kirjeldus:Püha Jüri õigeusu kirik asub Emajõe vasakkalda ürgoru veerul linna suubuvate teede sõlmpunktis. Niisugustesse kohtadesse kujunesid minevikus väljakud ja platsid ning rajati hobupostijaamad ( näit. Riiamäel ).
Püha Jüri õigeusu kirik.
Preestrimaja.
Kiriku krundi piirdeaed.
Kiriku altar.
Lühiinfo: Kiriku ümbruses on andmeid matmispaiga kohta.
Dateering:1870

Pindala:1 m2
Kogus:
Sügavus:
Kaasleiud:
Kultuurkiht:määramata
Leiukoht, kirjeldus:Narva mnt. lõunaküljel

Leiu seisund:hea
Omanik:
Hoiukoht/asukoht:Tartu linn; Narva mnt.
Fond:
Leiunumber:

Kaitstuse aste:Kohalik
Kaitseala:Arheoloogiline miljööpiirkond
Õigusakt:Tartu Linnavolikogu 06. oktoobri 2005. a määrus nr 125
Registrinumber:

Leidja:geodeet U. Hermanni andmetel
Kasutusrezhiim:kultuuriväärtuste teenistuse kooskõlastus
Tähistus:

Uuringute
- aeg ja juhendaja:
- liik:
- tulemus:
Läbikaevatud ala [m2]:

Aruanne:
Publikatsioon:Koguteos " Tartu ". Tartu 1927.
Märkused:

Sisestatud: 28.04.2000Romeo Metsallik
Viimati redigeeritud: 04.12.2007Romeo Metsallik
 
[mälestiste register]