Narva mnt keskaegne asulakoht

Jrk:43

Grupp:Arheoloogia
Alagrupp:asula ja tee
Leiutüüp:
Mõõtmed:
Kirjeldus:Narva mnt., Vene t. ja TÜ ühiselamu piirkond. Lähedal paikneb iidne sillakoht ( vt. register ). Ajalooliselt kujunenud hoonestus hävis siin 1941.a.
Lühiinfo:Ühiselamu Narva mnt. poolsel küljel asub 280 sm sügavusel maapinnast keskaegne kultuurkiht. See sisaldab majapidamishoonetega seotud leide. Hoone lõunaseina joonel avastati 144 sm sügavusel asfaldist Narva maanteega ristuv puusillutis, mis kattis ca 1 m sügavust kraavi maantee lääneküljel.
Dateering:keskaeg

Pindala: m2
Kogus:
Sügavus:280 sm
Kaasleiud:keraamika, sepanaelad
Kultuurkiht:kuni 4 m paksune kultuurkiht sisaldab rohkesti orgaanikat
Leiukoht, kirjeldus:Narva mnt 89 sissepääsu ees ja maanteel

Leiu seisund:hea
Omanik:
Hoiukoht/asukoht:Tartu linn; Narva mnt. 89
Fond:
Leiunumber:

Kaitstuse aste:Kohalik
Kaitseala:Arheoloogiline miljööpiirkond
Õigusakt:Tartu Linnavolikogu 06. oktoobri 2005. a määrus nr 125
Registrinumber:

Leidja:
Kasutusrezhiim:kultuuriväärtuste teenistuse kooskõlastus
Tähistus:

Uuringute
- aeg ja juhendaja: 1984 R. Metsallik, U. Tiirmaa
- liik: järelvalve
- tulemus:lokaliseeriti keskaegne asustus
Läbikaevatud ala [m2]:

Aruanne:Metsallik,R.Valik Tartu vanalinnas ja eeslinnade alal fikseeritud ehituskaevanditest ajavehemikus 1982- 1984.a. Tallinn 1984. MKA arhiiv
Publikatsioon:
Märkused:

Sisestatud: 28.04.2000Romeo Metsallik
Viimati redigeeritud: 02.01.2008Romeo Metsallik
 
[mälestiste register]