Keskaegne linnaapteek

Jrk:19

Grupp:Arheoloogia
Alagrupp:keskaegne hoone
Leiutüüp:kiviehitis
Mõõtmed:
Kirjeldus: Raesekretär B. Wybersi revisjoniraamatu järgi asetses linnaapteek turuplatsil raekojapoolse nurga lähedal. Hoone vundamendid olid tehtud lubimördiga seotud põllukividest ja paigutatud tellisetükkidest padialusele. Seinad olid arvatavasti laotud tellistest. Siseruumide seintes paiknesid riiulite jaoks kohandatatud kergenduspetikud. Hoone lääneosa lõunaküljel asus keldritrepp. Selle astmetel oli laudkate. Algne keldripõrand oli munakividest, hiljem laudadest. Kunstiajaloolane O. Prints on oletanud, et keldris võis paikneda raekõrts. Linnaapteegi taga, põhjaküljel asus keskajal Väike- Vaekoja tänav.
Lühiinfo:Hoone varasemad kujutised on 17. s. linnaplaanidel. Vanemad andmed Tartu apteegiasjandusest ulatuvad 15.s. I poolde. Hiljemalt 1426. ja 1430. aasta vahel rajas Tartusse apteegi Tallinnast saabunud õpetatud arst Johann Molner. On oletatud ( linnaarhivaar E. Tender ), et turul asuv hoone oli apteegi algne asukoht. E. Seuberlichi andmeid usaldades saab kõnesolevas hoones apteegi olemasolu tuvastada Liivi sõja eelsel perioodil. Aastast 1547 oli linnaapteegi omanik Gilges Riedel. 1565.a. rüüstavad raekoja ning vaekoja kõrval asunud apteegi vene väed. 1582.a. poola revisjonis leidub kaks apteegiks nimetatud maja. Üks neist asus turul ja teine Saksa värava lähedal. 1593.a. remondib nn. vana apteegi Chr. Linbecker, mis tegutseb kuni 1642. aastani. Järgnevalt asub hoonesse raekantselei. Hoone hävis põhjasõjas 1704.a.
Väljakaevatud müüristiku asukoht.
Linnaapteegi asukoht L. Nörlinghi 1696.a. Tartu plaanil.
Tartu turg 1682.a.
Arheoloogilised uuringud linnaapteegi asukohal 1965.a. ( juhendaja O. Prints ).
Linnaapteegi keldritrepp -sissepääs raekõrtsi.
Dateering:piiskopiaeg

Pindala: m2
Kogus:1
Sügavus:60 sm raekoja platsi kivisillutisest sügavamal
Kaasleiud:keraamika, klaas, nahk, rauast töö- ja tarberiistad
Kultuurkiht:uuritud kultuurkiht piirnes hoone lõunapoolse müüriga
Leiukoht, kirjeldus:Raekoja platsi põhjakülg, Rüütli t ja raekoja vahel.

Leiu seisund:hea
Omanik:
Hoiukoht/asukoht:Tartu linn; Raekoja plats
Fond:
Leiunumber:

Kaitstuse aste:Riiklik
Kaitseala:Tartu vanalinna muinsuskaitseala
Õigusakt:Vabariigi Valitsuse 17. juuni 2004. a määrus nr 218
Registrinumber:27006

Leidja:
Kasutusrezhiim:kultuuriväärtuste teenistuse kooskõlastus
Tähistus:markeeritud platsi pinnal 2005. aastal, infotahvel

Uuringute
- aeg ja juhendaja: 1965 kunstiajaloolane O. Prints, 2004 arheoloog R. Metsallik
- liik: ehitusajaloolised kaevamised, järelevalve
- tulemus:uuringud kinnitasid Tartu rootsiaegsetel plaanidel kujutatu usaldusväärsust.
Läbikaevatud ala [m2]:

Aruanne:Prints, O. Aruanne ehitusajalooliste kaevamiste kohta Tartu Nõukogude väljakul 1965.a. Tallinn 1966. MKI arhiiv
Publikatsioon:Tender, E. Tartu raekojad Poola ja Rootsi ajal.- Tartu II. Tartu 1935; Seuberlich,E. Die ältesten Aphoteken Liv- und Estlands.- Sitzungsberichte der Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde der Ostseeprovinzen Russlands aus dem Jahre 1912. Riga 1914.
Märkused:

Sisestatud: 07.04.2000Romeo Metsallik
Viimati redigeeritud: 04.01.2008Romeo Metsallik
 
[mälestiste register]