Keskaegne tellishoone Rüütli tänaval

Jrk:20

Grupp:Arheoloogia
Alagrupp:profaanarhitektuur
Leiutüüp:kiviehitus
Mõõtmed:
Kirjeldus:Spordimuuseumi keldrikorruse rekonstrueerimisel avastatud keskaegse Rüütli t idaküljel asunud hoone. Säilinud on maakividest ja tellistest müüride alumised osad, s.h. silindervõlviga kaetud ruum, võlvitud ukseavaga keerdtrepi alumine osa, petiknissidega seinad jm. Ehituskehandis on mitu etappi. Hoone lääneosa ulatus Rüütli tänavale ning mõõdistati üles soojatrassi ehitamise käigus tehtud uuringutel 1990. ja 1991. aastal. Jaanuaris 1999 konserveeris OÜ Wunibald
Muinsuskaitseameti rahaliste vahenditega silindervõlviga kaetud ruumi keskaegse hoone lõunaküljel.
Väljakaevatud keskaegse hoone plaan.
Võlvitud ukseavaga keerdtrepp.
Silindervõlviga kaetud ruum hoone lõunaküljel.
Petiknissiga sein keskajal kasutatud suureformaadilistest tellistest.
Lühiinfo:17.s. linnaplaanide järgi kuuluvad müürid kahe kinnistu hoonetele
Dateering:15.- 17.s.

Pindala: m2
Kogus:1
Sügavus:olemasoleva hoone keldrikorrusel
Kaasleiud:keraamika, rauast töö- ja tarberiistad
Kultuurkiht:kuna Rüütli 15 hoonel puudus põhjatiivas kelder, siis kajastab kultuurkiht siin Põhjasõja eelset olukorda
Leiukoht, kirjeldus:Rüütli 15 hoone tänavaga külgneva tiiva põhjaosa

Leiu seisund: konserveeritud on silindervõlviga kaetud ruum
Omanik:EV Kultuuriministeerium
Hoiukoht/asukoht:Tartu linn; Rüütli 15
Fond:
Leiunumber:

Kaitstuse aste:Riiklik
Kaitseala:Tartu vanalinna muinsuskaitseala
Õigusakt:Vabariigi Valitsuse 17. juuni 2004. a määrus nr 218
Registrinumber:27006

Leidja:
Kasutusrezhiim:kultuuriväärtuste teenistuse kooskõlastus
Tähistus:keskaegse ehitise müürid säilitati muuseumi keldrikorrusel

Uuringute
- aeg ja juhendaja: 1990, 1991 arheoloogid A. Rommot ja A. Ollermaa; 1998- 2000 arheoloog P. Piirits.
- liik: arheoloogilised päästekaevamised
- tulemus:puhastati välja hästisäilinud keskaegse telliskivihoone müürid
Läbikaevatud ala [m2]:

Aruanne:Tiirmaa,U. Spordi- ja postimuuseumi keldris avastatud keskaegsete hoonete eksponeerimiskava. Tartu 1998. Arc Projekt OÜ arhiiv.
Publikatsioon:
Märkused:päästekaevamised toimusid 1990/ 91.a. soojatrassi ehitamise käigus, alates 1998.aastast Spordimuuseumi uue hoone rekonstrueerimise käigus.


Sisestatud: 10.04.2000Romeo Metsallik
Viimati redigeeritud: 02.01.2008Romeo Metsallik
 
[mälestiste register]