Vana- Ihaste keskaja asulakoht

Jrk:60

Grupp:Arheoloogia
Alagrupp:asulakoht
Leiutüüp:
Mõõtmed:
Kirjeldus:Asub endise Ihaste mõisa ja Ratsaspordibaasi alal
Lühiinfo:
Dateering:keskaeg

Pindala: m2
Kogus:1
Sügavus:
Kaasleiud:kedrakeraamika killud
Kultuurkiht:määramata
Leiukoht, kirjeldus:Ratsaspordibaasi territoorium

Leiu seisund:hea
Omanik:
Hoiukoht/asukoht:Tartu linn; Ihaste
Fond:TÜ 652
Leiunumber:

Kaitstuse aste:Kohalik
Kaitseala:Arheoloogiline miljööpiirkond
Õigusakt:Tartu Linnavolikogu 06. oktoobri 2005. a määrus nr 125
Registrinumber:

Leidja:Aivar Kriiska ja Marge Konsa
Kasutusrezhiim:kultuuriväärtuste teenistuse kooskõlastus
Tähistus:puudub

Uuringute
- aeg ja juhendaja:
- liik:
- tulemus:
Läbikaevatud ala [m2]:

Aruanne:
Publikatsioon:
Märkused:

Sisestatud: 12.07.2000Romeo Metsallik
Viimati redigeeritud: 02.01.2008Romeo Metsallik
 
[mälestiste register]