Keskaegsed puitehitised HTG hoovis

Jrk:61

Grupp:Arheoloogia
Alagrupp:
Leiutüüp:puukastid
Mõõtmed:erinevate mõõtmetega
Kirjeldus:Maasse süvendatud, tahutud- ja ümarpalkidest valmistatud nelinurksed puuehitised.
Kaevamised H. Treffneri Gümnaasiumi hoovis.
Üks puukastidest idaküljel asuva laudadest konstruktsiooniga.
Vaade kaevandile.
Renniga puukast.
Lühiinfo:Arheoloogilised kaevamised H. Treffneri Gümnaasiumi hoovi idaküljel algasid juunis 2000 seoses koolihoonele juurdeehituse rajamisega. Teostaja Tartu Linnamuuseumi AEG ( arheoloog P. Piirits ).
Dateering:13.- 15.s.

Pindala: m2
Kogus:5
Sügavus:
Kaasleiud:nahk, tekstiil, keraamika
Kultuurkiht:rohke loomse ja taimse orgaanikaga kiht
Leiukoht, kirjeldus:H. Treffneri Gümnaasiumi hoovi idakülg

Leiu seisund:hea
Omanik:
Hoiukoht/asukoht:Tartu linn; Munga 12
Fond:
Leiunumber:

Kaitstuse aste:Riiklik
Kaitseala:Tartu vanalinna muinsuskaitseala
Õigusakt:Vabariigi Valitsuse 17. juuni 2004. a määrus nr 218
Registrinumber:27006

Leidja:arheoloog P. Piirits
Kasutusrezhiim:kultuuriväärtuste teenistuse kooskõlastus
Tähistus:

Uuringute
- aeg ja juhendaja: juuni- juuli 2000, arheoloog P. Piirits
- liik: päästekaevamised
- tulemus:täpsustati Tartu hansaaegse kultuurkihi iseloomu
Läbikaevatud ala [m2]:

Aruanne:
Publikatsioon:
Märkused:Kaevandi piirkonna kultuurkiht oli märkimisväärsete õlireostuse jälgedega


Sisestatud: 17.07.2000Romeo Metsallik
Viimati redigeeritud: 27.11.2009Romeo Metsallik
 
[mälestiste register]