Linnamüür ja Valgetorn

Jrk:6

Grupp:Arheoloogia
Alagrupp:kaitseehitis
Leiutüüp:suurtükitorn
Mõõtmed:müüri paksus 1,9 m
Kirjeldus:Suurtest maakividest ja tellistest laotud müürid on maapinnas säilinud 1,7 m kõrgustena ja 1,9- 3,5 m laiustena. Torni läänekülg on lõhutud hilisema keldri ehitamise käigus.
Lühiinfo:Hoburauakujulisel valgetornil oli kolm korrust. Ehitati arvatavasti juba arenenud tulirelvade ajastul.

Valgetorn. Vaade lõunast väljakaevatud müüridele.
Dateering:16.s.

Pindala: m2
Kogus:1
Sügavus:keldri vundamendi all
Kaasleiud:
Kultuurkiht:tellisetükke, mõrti ja maakive sisaldav kiht
Leiukoht, kirjeldus:Vana-Anatoomikumi lõunatiiva ees, hoonepoolse keldri all

Leiu seisund:säilib pinnasega kaetult
Omanik:Tartu linn Tartu Ülikool
Hoiukoht/asukoht:Tartu linn; Toomemägi
Fond:
Leiunumber:

Kaitstuse aste:Riiklik
Kaitseala:Tartu vanalinna muinsuskaitseala
Õigusakt:Kultuuriministri 20. 03. 97 määrus nr 12
Registrinumber:6884

Leidja:
Kasutusrezhiim:markeeritav, kultuuriväärtuste teenistuse kooskõlastus
Tähistus:

Uuringute
- aeg ja juhendaja: 13. september 1996, arheoloog P. Piirits
- liik: paljandunud müüride fikseerimistööd
- tulemus:mõõdistati ja fotografeeriti ehitustööde käigus avastatud müürid
Läbikaevatud ala [m2]:40

Aruanne:Piirits, P. Arheoloogilised fikseerimistööd Tartus Toomemäel valgetorni asukohal. Tartu 1996. Tartu LV LPO arhiiv.
Prints,O. Tartu kui kindlus. Tallinn 1967. MKI arhiiv
Publikatsioon:
Märkused:Kaitse all arhitektuurimälestisena


Sisestatud: 16.03.2000Romeo Metsallik
Viimati redigeeritud: 02.01.2008Romeo Metsallik
 
[mälestiste register]