Karlova kiviaja kalmistu

Jrk:49

Grupp:Arheoloogia
Alagrupp:kalmistu
Leiutüüp:
Mõõtmed:
Kirjeldus:Emajõe ürgoru nõlval, Karlova mõisa pargi territooriumil. Luustiku juurest leitud kivikirves on saanud aluseks ühele venekujuliste kivikirveste tüübile.
Venekirveskultuuri matmispaik avastati Kalevi 65 asukohal olnud maja keldri kaevamisel.
Lühiinfo:1911.a. maikuus sattus tookordse maja, Karlova 63 ( lammutati 1990. aastate teisel poolel ) omanik, pottsepp Peeter Napp, oma keldri laiendamisel kõdunenud luustikule. Leiust informeeriti Õpetatud Eesti Seltsi. Maetu oli selili asendis peaga põhja poole. Luustiku rinna kohal asus 12 sm paksune suur lubjakivi. Parema käe lähedal asus dioriidist kivikirves ja vasaku puusa kohal fülliidist nooleots. Luustik kuulus 170 sm pikkusele, umbes 20 aastasele mehele. Pealuu jäänuste põhjal otsustades oli maetu pika kitsa näoga ja pärines venekirveskultuuri rahva hulgast.
Dateering:II aastatuhat e. Kr.

Pindala: m2
Kogus:1
Sügavus:
Kaasleiud:kivikirves ja nooleots
Kultuurkiht:
Leiukoht, kirjeldus:tänaseks lammutatud hoone keldri alal. Praegune hoone asub enam- vähem samal kohal.

Leiu seisund:Tallinna Ülikooli ajaloo instituudi arheoloogia osakonnas
Omanik:
Hoiukoht/asukoht:Tartu linn; Kalevi 65
Fond:
Leiunumber:

Kaitstuse aste:Riiklik
Kaitseala:Arheoloogiline miljööpiirkond
Õigusakt:Kultuuriministri 1. septembri 1997. a. määrus nr. 59
Registrinumber:12977

Leidja:pottseppmeister Napp 1911. a.
Kasutusrezhiim:kultuuriväärtuste teenistuse kooskõlastus
Tähistus:puudub

Uuringute
- aeg ja juhendaja: 1911 Õpetatud Eesti Seltsi teadlased
- liik: arheoloogilised uuringud
- tulemus:avastati neoliitikumi hilisemasse järku kuuluv matus
Läbikaevatud ala [m2]:

Aruanne:
Publikatsioon:Hausmann, R. Das Steinzeitgrab von Karlova bei Dorpat.- Sb. GEG, 1911.
Märkused:1935. a. asus samal krundil Õli- ja Wärnitsa tööstus "Astra ", omanik Aleksander Saral.


Sisestatud: 17.05.2000Romeo Metsallik
Viimati redigeeritud: 02.01.2008Romeo Metsallik
 
[mälestiste register]