Maakivimüür Jakobi tänaval

Jrk:11

Grupp:Arheoloogia
Alagrupp:Toomemäe nõlva tugimüür
Leiutüüp:maakivimüür
Mõõtmed:kõrgus ca 4 meetrit
Kirjeldus:lubimördiga seotud maakividest ehitatud müür
Lühiinfo:Müür asub piirkonnas, kus on oletatud keskajal Toome ja all-linna vahelist piiri. Ülikooli arhitekti J. W. Krause andmetel oli nimetatud linnaosasid eraldanud vahemüür nähtav veel 19. s. alguses. Baltisaksa ajaloouurija R. Otto seevastu eeldas vaid mõttelise piiri olemasolu. Kunstiajaloolase O. Printsu järgi ümbritseti esmalt kaitsemüüriga Toomemägi ning all- linnale ringmüüri ehitamise järgselt jäi selle idaosa vahepiiriks. Muuhulgas toetus O. Prints koduloolase N. Stange 1930. aastatel Lossi tänaval kommunikatsioonitööde käigus väljakaevatud müürilõigu fikseeringule.
Dateering:määramata

Pindala: m2
Kogus:1
Sügavus:maapealne
Kaasleiud:
Kultuurkiht:määramata
Leiukoht, kirjeldus:Jakobi t 4 loodeküljel vastu Toomemäge

Leiu seisund:halb
Omanik:
Hoiukoht/asukoht:Tartu linn; Jakobi t läänekülg
Fond:
Leiunumber:

Kaitstuse aste:Riiklik
Kaitseala:Tartu vanalinna muinsuskaitseala
Õigusakt:Vabariigi vabitsuse 17. juuni 2004. a määrus nr 218
Registrinumber:27006

Leidja:
Kasutusrezhiim:rekonstrueeritav, kultuuriväärtuste teenistuse kooskõlastus
Tähistus:

Uuringute
- aeg ja juhendaja:
- liik:
- tulemus:
Läbikaevatud ala [m2]:

Aruanne:Prints,O. Tartu kui kindlus. Tartu 1967. MKI arhiiv.
Publikatsioon:Otto, R. Aus Dorpats Vergangenheit. Dorpat 1918; Stange,N. Gab es im mittelalterlichen Dorpat eine Scheidemauer zwischen Dom und Stadt.- Zwei Beiträge zur Kenntnis Alt-Dorpats. Dorpat 1930.
Märkused:

Sisestatud: 29.03.2000Romeo Metsallik
Viimati redigeeritud: 02.01.2008Romeo Metsallik
 
[mälestiste register]