Püha Anna kalmistu asukoht

Jrk:48

Grupp:Arheoloogia
Alagrupp:matmispaik
Leiutüüp:
Mõõtmed:
Kirjeldus:Ala on hoonestatud ja kalmistu suures osas hävinud
Lühiinfo:Püha Anna kalmistu paiknes Riia ja W. Struve tänavate ristumiskohal. Arvatavasti oli seal oma kirik või kabel. Tartu raeprotokollides nimetatakse seda kui eesti kalmistut. 18.s. kutsutakse Riiamäe piirkonda Sõnnikumäeks. Kalmistule maetakse kuni 1773. aastani, mil imperaator Katariina II keelustas linnadesse matmise. Raereviisor O. G. Dreyeri 1787.a. linnaplaanil kuuluvad kalmistu maad linnale.
Dateering:keskaeg

Pindala: m2
Kogus:1
Sügavus:
Kaasleiud:skeletid
Kultuurkiht:W. Struve tänaval asusid matused 30 sm sügavusel tänavapinnast
Leiukoht, kirjeldus:W. Struve t. mõlemad küljed

Leiu seisund:halb
Omanik:
Hoiukoht/asukoht:Tartu linn; Riiamägi
Fond:
Leiunumber:

Kaitstuse aste:Riiklik
Kaitseala:Tartu linna arheoloogiline kaitsevöönd
Õigusakt:Kultuuriministri 1. septembri 1997. a. määrus nr. 59
Registrinumber:12981

Leidja:
Kasutusrezhiim:kultuuriväärtuste teenistuse kooskõlastus
Tähistus:

Uuringute
- aeg ja juhendaja: 1983 R. Metsallik ja U. Tiirmaa
- liik: järelvalve
- tulemus:uuriti skelette W. Struve tänaval. Matused olid sängitatud devoniliiva sisse. Ühel avastatud skeletil oli pea põhja suunas. Panuseid luustike juurest ei saadud.
Läbikaevatud ala [m2]:

Aruanne:Metsallik, R. Valik Tartu vanalinnas ja eeslinnade alal fikseeritud ehituskaevanditest ajavahemikus 1982- 1984.a. Tallinn 1984. MKI arhiiv.
Publikatsioon:
Märkused:

Sisestatud: 16.05.2000Romeo Metsallik
Viimati redigeeritud: 04.12.2007Romeo Metsallik
 
[mälestiste register]