Bastion Gustav Adolf

Jrk:9

Grupp:Arheoloogia
Alagrupp:kindlusehitis
Leiutüüp:bastion
Mõõtmed:
Kirjeldus:Hulknurkne bastion rajati keskaegse linnamüüri Kiek in de Köki ja Pika Hermanni tornide vahelisele alale. Bastionil on säilinud kaks kaitsekäiku ehk poterni. Teiselpool vallikraavi asub bastionidevahelise kurtiini kaitseks mõeldud raveliin. 1913.a püstitas ülikooli arstitestuskond bastioni tipule mälestussamba arstiteadlasele prof. Ernst Bergmannile (saksa kujur A. Hildebrandt).
Lühiinfo:Bastioni ehitasid rootsi võimud 17. s. viimastel kümnenditel. 18. s. II poolel rekonstrueerisid ja ehitasid selle kõrgemaks vene võimud suurtükiväekindral de Villebois` juhtimisel. Karl Gustavi ja Gustav Adolfi bastionide vaheline keskvall ehk kurtiin ehitati samuti kõrgemaks ja selle kaitseks rajati teiselepoole vallikraavi raveliin. Aastatel 1874-1881 ehitati bastionile M. Rötscheri projekteeritud kliinik (rekonstrueeriti 2007. a elamuks). 19. s. II poolel ehitati raveliinile 1,5 korruseline hoone, 1971. a ülikooli arvutuskeskus ja trepp. Kindlustuse Vallikraavi poolsele küljele 1967. a. ehitatud avalik käimla oli 1990. aastatel kavas ümber ehitada kohvikuks (praegu lammutatud). Kohviku ehitus seiskus 1990. aastate II poolel.
Tartu aastal 1696. L. Nörlingh.
Kurtiin ja Gustav Adolfi bastion. Vaade edelast.
Vaade loodepoolselt kurtiinilt Gustav Adolfi bastionile. See kurtiin kaevati madalamaks 19.s. algul ülikooli raamatukogu ehitamise ajal.
Potern riigikohtu hoone hoovis. Vaade idast.
Poterni sisemus.
Riigikohtu hoone hoovis asuva poterni teine sissepääs. Vaade läänest.
Raveliin Liivi 2 krundil. Vaade idast.
Raveliini läänepoolne ots.
Dateering:17./18.s.

Pindala: m2
Kogus:1
Sügavus:maapealne
Kaasleiud:
Kultuurkiht:sisaldab 17./ 18.s. kindlusehituste säilmeid
Leiukoht, kirjeldus:Toomemäe lääneküljel, Vallikraavi t ääres

Leiu seisund:rahuldav
Omanik:
Hoiukoht/asukoht:Tartu linn; Toomemägi
Fond:
Leiunumber:

Kaitstuse aste:Riiklik
Kaitseala:Tartu vanalinna muinsuskaitseala
Õigusakt:Kultuuriministri 20.03. 1997 määrus, nr. 12
Registrinumber:6884

Leidja:
Kasutusrezhiim:kultuuriväärtuste teenistuse kooskõlastus
Tähistus:

Uuringute
- aeg ja juhendaja:
- liik:
- tulemus:
Läbikaevatud ala [m2]:

Aruanne:Prints,O. Tartu kui kindlus. Tartu 1967. MKA arhiiv.
Publikatsioon:
Märkused:Kaitse all arhitektuurimälestisena


Sisestatud: 23.03.2000Romeo Metsallik
Viimati redigeeritud: 07.01.2008Romeo Metsallik
 
[mälestiste register]