Püha Jakobi kalmistu asukoht

Jrk:31

Grupp:Arheoloogia
Alagrupp:kalmistu
Leiutüüp:
Mõõtmed:
Kirjeldus:Kalmistu asus laialdasel alal Jakobi väravate ees mäenõlval. Näib, et see algas üsna vallikraavi tagant ning ulatus kõrgele mäenõlvale Tähtvere t. ja Jakobi 52 vahel. On arvatud, et surnuaias oli oma kabel või kirik.
Lühiinfo:Mitmesuguste ehitustööde teostamise käigus on kogunenud rohkesti materjali Tähtvere t piirkonnas avastatud luustike kohta.1957.a. ja 1980.a. II poolel uuriti mitmes kihis asunud luustikke Kroonuaia ja Jakobi t ristumiskoha piirkonnas. Kunstiajaloolase Õ. Utteri sõnutsi leiti nende juurest pronkssõrmuseid, kauriteokarpe ning peaehe koos koljuga, millel olid säilinud heledate juuste salgud. 1986.a. avastati luustikud lastekunstikooli lõunaküljel, kanalisatsioonitrassi kaevamise käigus. Leiti süvendis ( 60-80 sm ) asuv luukogum ja puukirstuga sängitatud läänesuunas orienteeritud matus. Jakobi t poolsel küljel oli üks peaga põhja suunas asetatud matus, mille juurest saadi 17.s. rootsi öör. Väikesi luutükikesi leiti ka 1999.a. maikuus Jakobi t 52 edelaküljele trassisüvendi kaevamisel. Sidekaabli rajamisel Tähtvere tänavale 1994.a. juunis leiti inimeste luid Tähtvere t. 4 ja 12 piirkonnas. Veetrassi kaevamisel Tähtvere 23 ette 1994.a. kevadel leidsid töömehed 6 inimese kolpa.
Dateering:kesk- ja uusaeg

Pindala: m2
Kogus:
Sügavus:ca 50 sm olemasolevast maapinnast
Kaasleiud:sõrmused, kauriteokarbid, vaskmündid jm
Kultuurkiht:kohati hilisema hoonestusega hävitatud
Leiukoht, kirjeldus:kahel pool Jakobi tänavat, Tähtvere t ja Jakobi 52 vahel

Leiu seisund:suures osas hävinud
Omanik:
Hoiukoht/asukoht:Tartu linn; Tähtvere mäe nõlval
Fond:
Leiunumber:

Kaitstuse aste:Riiklik
Kaitseala:Tartu vanalinna muinsuskaitseala
Õigusakt:Kultuuriministri 1. septembri 1997.a. määrus nr. 59
Registrinumber:12983

Leidja:
Kasutusrezhiim:kultuuriväärtuste teenistuse kooskõlastus
Tähistus:

Uuringute
- aeg ja juhendaja: 1957 Õ. Utter, 1980.aastate keskpaik U. Tiirmaa, 1986, 1994 ja 1999 R. Metsallik
- liik: järelvalve
- tulemus:täpsustati kalmistu asukohta
Läbikaevatud ala [m2]:

Aruanne:Utter, Õ. Tartu linnamüüri kaevamiste aruanne. 10-16.VII 1959. Käsikiri TLM arhiivis
Publikatsioon:
Märkused:

Sisestatud: 19.04.2000Romeo Metsallik
Viimati redigeeritud: 02.01.2008Romeo Metsallik
 
[mälestiste register]