Toomkiriku varemed

Jrk:3

Grupp:Arheoloogia
Alagrupp:sakraalehitis
Leiutüüp:tellisgootika
Mõõtmed:pikkus ca 93 m; tornide kõrgus 88 m üle merepinna.
Kirjeldus:Toomkiriku ehitamist alustati 13.s. II kolmandikul. Kirik pühendati apostlitele Peetrusele ja Paulusele. Pikihoone oli kaheksa traveega neljalööviline ristroidvõlvidega kaetud basiilika. 15.s. II poolel ehitati uus kooriruum ja lisati Baltikumis unikaalsed kaksiktornid. Vene-Liivi sõja päevil 16.s. II poolel kirik rüüstatakse ja jääb varemetesse. Hilisemad kavatsused hoonet taastada ei realiseeru. Kiriku põhjaküljel asub tõenäoliselt Vene-Liivi sõja eelsest ajast pärinev kivirist. Lõunalöövis seisavad kaks paekivist dekoratiivvormi, mis ei kuulu arvatavasti kiriku juurde.

Toomkiriku varemed


Kivirist ja dekoratiivvormid
Lühiinfo:
Dateering:13.s. II kolmandik- 15.s.

Pindala: m2
Kogus:1
Sügavus:
Kaasleiud:
Kultuurkiht:
Leiukoht, kirjeldus:Toomemäe põhjaplatool, Gustav Adolfi bastioni ja Karl XI bastioni ühendava kurtiini vastas, tenniseväljakute taga.

Leiu seisund:
Omanik:Tartu linn ja Tartu Ülikool
Hoiukoht/asukoht:Tartu linn; Toomemäe põhjaplatool
Fond:
Leiunumber:

Kaitstuse aste:Riiklik
Kaitseala:Tartu vanalinna muinsuskaitseala
Õigusakt:Kultuuriministri 20.03.97 määrus nr. 12
Registrinumber:6887

Leidja:
Kasutusrezhiim:säilitatav, konserveeritav, kultuuriväärtuste teenistuse kooskõlastus
Tähistus:infotahvel

Uuringute
- aeg ja juhendaja: 1923 H. Kjellin, 1924-1929 O. Freymuth, 1958, 1959, 1962/63, 1967 O. Prints, 1975- 1977 K. Alttoa & U.Tiirmaa, 1981- 1982 U.Tiirmaa & R. Metsallik, 1987 H. Valk, 1986- 1988 K.Alttoa & U. Tiirmaa.
- liik: arheoloogilised väljakaevamised
- tulemus:selgitati kirikuhoone varasemaid ehitusetappe ja kirikukalmistu kasutamise aega.
Läbikaevatud ala [m2]:550

Aruanne:säilivad MKI, Tartu Ülikooli ja OÜ Arc Projekt arhiivides
Publikatsioon:Prints,O. Keskaegne Toomemägi ja hooned.- Toomemägi. Tallinn 1968.
Alttoa,K. Tartu Toomkiriku pikihoone ja lääneosa ehitusajalooline uurimus. Tartu 1979. Käsikiri MI arhiivis.
Märkused:Kaitse all arhitektuurimälestisena


Sisestatud: 10.03.2000Romeo Metsallik
Viimati redigeeritud: 18.10.2007Romeo Metsallik
 
[mälestiste register]