Bastion Ulrica Eleonora

Jrk:22

Grupp:Arheoloogia
Alagrupp:kindlusehitis
Leiutüüp:bastion
Mõõtmed:
Kirjeldus:Hulknurkne muldkehand. Nõlvadel ja platool asuvad jalgrajad ning kasvavad puud. Sellel asub 1943. a pommitamisel hukkunud botaanikaprofessor T. Lippmaa monument.
Lühiinfo:Ehitatud arvatavasti venelaste poolt 18.s. teisel või kolmandal aastakümnel. Märgitud 1732.a. linnaplaanil. Põhjasõja eel asusid selles piirkonnas ainult reduudid.
Dateering:18.s. algus

Pindala: m2
Kogus:1
Sügavus:maapealne
Kaasleiud:
Kultuurkiht:määramata
Leiukoht, kirjeldus:TÜ Botaanikaaia põhjanurk

Leiu seisund:pole säilinud algsel kujul
Omanik:
Hoiukoht/asukoht:Tartu linn; Botaanikaaed
Fond:
Leiunumber:

Kaitstuse aste:Riiklik
Kaitseala:Tartu vanalinna muinsuskaitseala
Õigusakt:Kultuuriministri 20.03.1997.a. määrus nr. 12
Registrinumber:6884

Leidja:
Kasutusrezhiim: kultuuriväärtuste teenistuse kooskõlastus
Tähistus:

Uuringute
- aeg ja juhendaja: 1988-1991 arheoloogid A. Mäesalu, V. Trummal
- liik: päästekaevamised
- tulemus:
Läbikaevatud ala [m2]:

Aruanne:Prints,O. Tartu kui kindlus. Tartu 1967. MKA arhiiv; Trummal, V. Aruanne arheoloogilistest kaevamistest TÜ Botaanika aia territooriumil 1988. a. (Käsikiri)
Publikatsioon:
Märkused:Kaitse all arhitektuurimälestisena


Sisestatud: 11.04.2000Romeo Metsallik
Viimati redigeeritud: 07.01.2008Romeo Metsallik
 
[mälestiste register]