Vana- Ihaste II asulakoht

Jrk:

Grupp:Arheoloogia
Alagrupp: kiviaja asulakoht
Leiutüüp:asulakoha kultuurkiht
Mõõtmed:
Kirjeldus:Männimetsaga kaetud liivik kinnistute vahelisel alal
Lühiinfo:1997. a kevadel leidsid Tartu Ülikooli arheoloogia kabineti töötajad Andres Tvauri ja Andres Vindi Vana-Ihastest ja selle lähedusest Veibrist kiviaja asustuse jälgi. 22. - 27. septembrini 1997 toimusid Hipodroomi t piirkonnas välitööd arheoloog Aivar Kriiska juhendamisel. Tehti 35 väikest prooviauku enam kui 1 ha suurusele alale.
20. jaanuaril 2005 kehtestas Tartu Linnavolikogu detailplaneeringu, mille alusel kavandati sellesse piirkonda elurajoon.
2006. a detsembris võeti asulakoht kaitse alla arheoloogiamälestisena. Samal ja 2007. a tehti sinna rajatavate hoonete ja tehnovõrkude alal arheoloogilist järelevalvet.
Dateering:arv 8. - 4. at e.m.a

Pindala: m2
Kogus:1
Sügavus:10- 50 sm
Kaasleiud:tulekivist ja luust esemed
Kultuurkiht:kergelt määrdunud liivakas pinnas
Leiukoht, kirjeldus:Kõrgem männimetsaga kaetud liivik kinnistute vahel. Kruusaaugu alal on kultuurkiht hävinenud

Leiu seisund:hea
Omanik:
Hoiukoht/asukoht:Tartu linn; Vana- Ihaste
Fond:
Leiunumber:

Kaitstuse aste:Riiklik
Kaitseala:Arheoloogiline miljööpiirkond
Õigusakt:Kultuuriministri käskkiri 18. detsember 2006 nr 383
Registrinumber:27504

Leidja:TÜ Arheoloogia kabineti töötajad A. Tvauri ja A. Vindi
Kasutusrezhiim:kultuuriväärtuste teenistuse kooskõlastus
Tähistus:

Uuringute
- aeg ja juhendaja: 2006 ja 2007 R. Vissak
- liik: järelevalve
- tulemus:lokaliseeriti kultuurkihi asukoht
Läbikaevatud ala [m2]:

Aruanne:
Publikatsioon:
Märkused:

Sisestatud: 05.12.2007Romeo Metsallik
Viimati redigeeritud: 02.01.2008Romeo Metsallik
 
[mälestiste register]