Dominikaanlaste kloostrikiriku asukoht

Jrk:21

Grupp:Arheoloogia
Alagrupp:sakraalehitis
Leiutüüp:kiviehitis
Mõõtmed:
Kirjeldus: 17.s Tartu plaanidel on kujutatud dominikaanlaste kloostrikirikut kolmelöövilise, seitsme traveega pika ristkülikukujulise kodakirikuna. 1909.a. kaevamistel uuriti ümarmõigas- tellistest ehitatud lääneportaali alaosa. Kirikul oli tahutud maakividest graniitsokkel ning see oli arvatavasti ühenduses kloostriga.
Lühiinfo:Dominikaanlaste kohta Tartus on varasemad andmed 13. s. lõpust. Baltisaksa ajaloolane R. Otto paigutab kloostri lõunaküljele ehitatud kiriku rajamisaja perioodi 1300.a. paiku. Sada aastat hiljem pühitsetakse kloostrikirik paavst Bonifatius IX üriku alusel Maarja Magdaleenale. 1525.a. pildirüüste ajal suletakse Tartus nii frantsisklaste kui ka dominikaanlaste kloostrid. Kirikuhoonet kasutas linn arsenalina. Liivi sõja ajal kohandatakse see õigeusu jumalateenistuse tarbeks. 17.s. lõpul on korduvalt põlenud kirik maha jäetud. Rootsi aja lõpul asub kiriku krundil pottsepatöökoda. Selle omanik Johann Rehn saadetakse Põhjasõja ajal koos teiste Tartu kodanikega asumisele Vologdasse. 1754.a. ehitatakse dominikaanlaste kloostrikiriku kohale Maarja Taevaminemise kirik, mis hävib 1775.a hiidtulekahjus. Aastal 1782 valmib samanimeline õigeusu kirik.
Dateering:14.s.

Pindala: m2
Kogus:1
Sügavus:10 jalga
Kaasleiud:keraamika
Kultuurkiht:
Leiukoht, kirjeldus:Maarja Taevaminemise kiriku krundi lõunakülg

Leiu seisund:hea
Omanik:
Hoiukoht/asukoht:Tartu linn; Magasini 14
Fond:
Leiunumber:

Kaitstuse aste:Riiklik
Kaitseala:Tartu vanalinna muinsuskaitseala
Õigusakt:Vabariigi Valitsuse 17. juuni 2004. a määrus nr 218
Registrinumber:27006

Leidja:
Kasutusrezhiim:kultuuriväärtuste teenistuse kooskõlastus
Tähistus:

Uuringute
- aeg ja juhendaja: 1909 R. Otto, 1972 arh. U. Tiirmaa, 1993 R. Metsallik
- liik: ehitusajaloolised uuringud; järelevalve
- tulemus:tuvastati rootsiaegsetel plaanidel kujutatu usaldusväärsust; uuriti krundil 17. sajandi lõpul asunud pottsepatöökoja toodangut
Läbikaevatud ala [m2]:

Aruanne:
Publikatsioon:Otto, R. Ueber die Dorpater Klöster und ihre Kirchen.- Verhandlungen der GEG. B.22. Dorpat 1910; A. Tvauri, R. Metsallik. Tartu pottsepa Johann Rehni töökoja (umbes 1684- 1708) toodang.- Eesti Rahva Muuseumi aastaraamat L. Tartu 2007.
Märkused:

Sisestatud: 11.04.2000Romeo Metsallik
Viimati redigeeritud: 04.01.2008Romeo Metsallik
 
[mälestiste register]