Endise Meltsiveski ümbrus

Jrk:41

Grupp:Arheoloogia
Alagrupp:asulakoht
Leiutüüp:keskaegne asulakoht ja veski
Mõõtmed:
Kirjeldus:Meltsiveski koos tiigiga asusid Sauna t. lääneküljel. Tiik oli allikalise toitega ja paisutati üles sealt Emajõkke voolanud ojast. Tiigi pikkus oli 200 m, laius kuni 50 m. Meltsiveski allikas andis minevikus peamise osa Tartu keskveevarustuse veest. Veski asus tiigi lõunakaldal, üle Meltsiveski tänava viis sild. Veski juures oli enne II Maailmasõda tiigist välja voolava vee hulk 60, 3 l sekundis. Enne sõda asus seal tekstiilivabrik. Tiigi kaldal veskist lääne pool asus Meltsi saun ( sellest ka tänava nimi ). Mõlemad hooned hävisid 1941.a. Nõukogude aja tööstuslik veetarbimine kuivatas allika. 1970. aastatel täideti tiik liivaga.
Lühiinfo:Meltsiveski ehk ka Praostiveski kohta on teateid piiskopiaja lõpust. Baltisaksa uurija R. Otto andmetel asusid keskajal Meltsiveski ümbruses venelaste palkmajad. Veel on andmeid Pasaveski kohta Emajõe ääres, Pipraveski kohta endise Grölichi tiigi juures ja Vaseveski kohta Vene väravate taga.
Meltsiveski tiigi asukoht.
Veterinaariainstituudi hoov.
Dateering:keskaeg

Pindala: m2
Kogus:1
Sügavus:
Kaasleiud:
Kultuurkiht:Veterinaariainstituudi hoovis asub ca 120 sm sügavusel alusliival tumeda värvusega kultuurkiht
Leiukoht, kirjeldus:Kaupluse " Konsum" ümbruskond.

Leiu seisund:
Omanik:
Hoiukoht/asukoht:Tartu linn; Sauna ja Vene t vaheline ala
Fond:
Leiunumber:

Kaitstuse aste:Kohalik
Kaitseala:Arheoloogiline miljööpiirkond
Õigusakt:Tartu Linnavolikogu 06. oktoobri 2005. a määrus nr 125
Registrinumber:

Leidja:
Kasutusrezhiim:kultuuriväärtuste teenistuse kooskõlastus
Tähistus:

Uuringute
- aeg ja juhendaja: 1990. aastad R. Metsallik, 2007 A. Tvauri
- liik: arheoloogiline järelvalve
- tulemus:kultuurkihi osaline lokaliseerimine
Läbikaevatud ala [m2]:

Aruanne:
Publikatsioon:Koguteos " Tartu ". Tartu 1927
Märkused:

Sisestatud: 28.04.2000Romeo Metsallik
Viimati redigeeritud: 04.01.2008Romeo Metsallik
 
[mälestiste register]