Linnamüür Vabaduse puiesteel

Jrk:62

Grupp:Arheoloogia
Alagrupp:kindlusehitis
Leiutüüp:linnamüür
Mõõtmed:pikkus ca 130 m, paksus 2 m, kõrgus kuni 4 m
Kirjeldus:lubimördi ja tellisetükkidega seotud maakivimüür.
Linnamüür 2000. a. septembris.
Lühiinfo:Vabaduse pst. piirkonnas valmis linnamüür mitte varem kui 14. sajandil. Praegu säilinud müüriosa asub linnamüüri Vene värava ja dominiiklaste kloostrikiriku vahelisel alal. Linnamüüri rekonstrueerimist alustati 1997. aastal (OÜ Fiaal). Alates 1999. aastast jätkas töid Muinsuskaitseameti tellimisel OÜ Wunibald Ehitus.
Dateering:14. s.

Pindala: m2
Kogus:1
Sügavus:maapealne
Kaasleiud:linnamüüri siseküljel asub munakivisillutisega kaetud Müürivahe tänav, mis on kavas taastada.
Kultuurkiht:seoses ehitustöödega eemaldatakse kultuurkihti ca 1 m ulatuses müüri mõlemalt küljelt.
Leiukoht, kirjeldus:Vabaduse pst. läänekülg

Leiu seisund:halb
Omanik:
Hoiukoht/asukoht:Tartu linn; Vabaduse pst.
Fond:
Leiunumber:

Kaitstuse aste:Riiklik
Kaitseala:Tartu vanalinna muinsuskaitseala
Õigusakt:Kultuuriministri 20.03. 1997, määrus nr. 12
Registrinumber:6885

Leidja:
Kasutusrezhiim:restaureeritav
Tähistus:puudub

Uuringute
- aeg ja juhendaja: 1977, Alttoa,K, Tiirmaa,U, Trummal,V.
- liik: ehitusarheoloogilised uuringud
- tulemus:Puhastati välja osa värava neljakandilise torni müüristikust ning uuriti ka silindervõlviga kaetud kahevõlvikulist keldriruumi.
Läbikaevatud ala [m2]:150

Aruanne:Alttoa,K. Tartu linnamüür. Tallinn 1976. MKI arhiiv.
Publikatsioon:
Märkused:Linnamüüri lähiümbruse detailplaneering koostamisel.


Sisestatud: 18.09.2000Romeo Metsallik
Viimati redigeeritud: 22.10.2010Romeo Metsallik
 
[mälestiste register]