Linnamüür Ülikooli tänaval

Jrk:

Grupp:Arheoloogia
Alagrupp:kindlusehitis
Leiutüüp:linnamüür
Mõõtmed:pikkus ca 10 m, kõrgus ca 5 m
Kirjeldus:müür on ehitatud maakividest, lubimördiga. Lõunaküljel asub arvatavasti hilisem kleebis, ülaosa on nõukogude sõjaväe poolt remonditud silikaattellisega.
Lühiinfo:linnamüürilõik asub keskaegse Riia värava ja Punase torni vahelisel alal.


Tartu linnamüüriga ümbritsetud keskus 17. s lõpu plaanil
Dateering:14. sajand

Pindala: m2
Kogus:1
Sügavus:maapealne
Kaasleiud:
Kultuurkiht:määramata
Leiukoht, kirjeldus:Barclay hotelli hoovis

Leiu seisund:rahuldav
Omanik:
Hoiukoht/asukoht:Tartu linn; Ülikooli 8
Fond:
Leiunumber:

Kaitstuse aste:Riiklik
Kaitseala:Tartu vanalinna muinsuskaitseala
Õigusakt:Kultuuriministri 20. 03. 1997. a. määrus nr 12
Registrinumber:6884

Leidja:
Kasutusrezhiim:kultuuriväärtuste teenistuse kooskõlastus
Tähistus:

Uuringute
- aeg ja juhendaja:
- liik:
- tulemus:
Läbikaevatud ala [m2]:

Aruanne:Alttoa,K, Tiirmaa, U. Eritingimised Tartu Toomemäe rekonstrueerimiseks. Tartu 1999. Tartu LV LPO arhiiv nr. 1232-99.
Publikatsioon:
Märkused:

Sisestatud: 20.03.2000Romeo Metsallik
Viimati redigeeritud: 02.01.2008Romeo Metsallik
 
[mälestiste register]